14.2 C
Bratislava
štvrtok, 28. septembra 2023

VŠVU Bratislava: FIGURAMA – vernisáž 9.5.2013

Najčítanejšie

VSVU-Figurasma-Abelova_banner_na_titulku
Slávka Ábelová, „Akt“, 2012, akryl an papieri

FIGURAMA 2013_pozvanka
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na výstavu figurálnych prác študentov vysokých umeleckých škôl FIGURAMA 2013 a výstavu pedagógov Vysokej školy výtvarných umení ARTELERIA.

Vernisáž bude vo štvrtok, 9. mája 2013 v priestoroch Domu umenia na Nám. SNP v Bratislave.

Kedy:
štvrtok, 9.5.2013 o 19:00 hod. – otvorenie

Trvanie výstavy:
9.5. – 30.5.2013

Kde:
Dom umenia, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava

FIGURAMA je medzinárodný výstavný projekt. Prezentuje práce študentov umeleckých vysokých škôl, zamerané na figurálnu tvorbu, s cieľom mapovať a porovnávať rôzne spôsoby stvárnenia ľudského tela na jednotlivých školách a akadémiách. Zároveň plní i didaktickú úlohu. Vedie poslucháčov škôl k novému spôsobu vnímania ľudského tela, podporuje ich kresbové zručnosti a pomáha rozvíjať ich výtvarné myslenie a kreativitu.

 

FIGURAMA vznikla v roku 2001 z iniciatívy docenta Karla Pokorného (Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brne) a profesora Borisa Jirků (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe). Postupne sa etablovala na každoročný medzinárodný projekt, kde VŠVU aktívne participuje od roku 2005. Zoznam účastníkov rástol postupne, obohatili ho ďalšie inštitúcie z Čiech, Slovenska, Poľska, Rakúska, Nemecka, Španielska, USA a Japonska.

Súčasťou projektu je každoročne cyklus výstav a ich sprievodných  podujatí, akými sú workshopy kresby a prednášky pedagógov. Pre každý ročník sa vydáva katalóg, ktorý zároveň slúži ako referenčný materiál pri výučbe. Tradícia teoretických sympózií vznikla pri kreovaní koncepcie Figuramy v Bratislave v roku 2008. Táto výstava bola jedným z najnavštevovanejších podujatí sezóny v bratislavskom Dome umenia.

Zúčastnené školy:

Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
FA ČVUT, Praha
Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Akadémia výtvarných umení a Dizajnu, Wroclaw
Akadémia umení, Banská Bystrica
Univerzita Jana E. Purkyně/Ůsti n. Labem
Západočeská univerzita, Plzeň
Akadémia výtvarných umení, Poznaň
Fakulta umění Ostravské univerzity, Ostrava
Akadémia výtvarných umení, Katowice
Fakulta reštaurovania Univerzity Pardubice, Litomyšl
Akadémia výtvarných umení, Praha

Zoznam autorov na výstave Arteleria 2013:

Dávid Čársky , Ján Fekete, Marek Kvetan, Štefan Oslej, Stanislav Buban, Emoke Vargová, Matej Fabián, Daniel Fischer, Ivan Csudai, Dezider Tóth, Klaudia Kosziba, Michal Černušák, František Demeter, Martin Špirec, Róbert Jančovič, Róbert Makar, Andrea Pézman, Stanislav Stankoci, Rasťo Trizma, Ján Hoffstädter, Peter Roller

Srdečne Vás pozývame!

Mgr. Nina de Gelder

Ďalšie články

Aktuálne