22.4 C
Bratislava
pondelok, 22. júla 2024

Televízni vysielatelia postupne zavádzajú nové zvukové štandardy do praxe

Najčítanejšie

Bratislava (TASR) – Nové zvukové štandardy, ktoré vyplývajú z normy Európskej vysielacej únie, technicky zvládli všetci televízni vysielatelia s celoplošným, multiregionálnym a regionálnym pokrytím a postupne ich zavádzajú do praxe. Norma sa na Slovensku uplatňuje prostredníctvom vyhlášky rezortu kultúry a jej cieľom je odstrániť nielen rozdielne úrovne hlasitosti medzi vysielaným programom a reklamou, ale aj rozdiely medzi jednotlivými televíznymi stanicami.

Uviedla hovorkyňa Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR) Lucia Jelčová.

Vyhláška Ministerstva kultúry SR o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby je účinná od začiatku tohto roku. Rada pre vysielanie a retransmisiu preto podľa Jelčovej začiatkom apríla pozvala na pracovné stretnutie zástupcov najväčších vysielateľov, aby ju oboznámili s aktuálnym stavom zavedenia nových pravidiel o hlasitosti vysielaných programov do praxe.

„Zástupcovia Rozhlasu a televízie Slovenska a spoločností MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o., MAC TV, s.r.o. a C.E.N., s.r.o. informovali Radu, že zmenu zákona uvítali a po prekonaní počiatočných problémov spojených so zavádzaním novej metodiky dnes už všetci vysielajú v súlade s ňou,“ konštatuje hovorkyňa RVR. Dodáva, že vysielanie programových služieb Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, DOMA, DAJTO, JOJ, JOJ PLUS, WAU a SENZI by tak už podľa ich vysielateľov malo plne zodpovedať novej norme o hlasitosti programov.

Cieľom vyhlášky bolo zosúladiť pravidlá vysielania u nás s normou Európskej vysielacej únie, na ktorú postupne prechádzajú jednotlivé európske krajiny. „Odstrániť by sa ňou mali nielen rozdielne úrovne hlasitosti medzi vysielaným programom a reklamou, ale aj rozdiely medzi jednotlivými televíznymi stanicami,“ uvádza Jelčová. Zavedenie novej vyhlášky do praxe nemá zabezpečiť úplne jednotnú zvukovú intenzitu všetkých vysielaných programov, ale odstrániť najväčšie rušivé extrémy, a to pri zachovaní dynamiky zvuku a celkovej zvukovej kvality diel.

„Technickí odborníci v oblasti zvuku sa zhodli, že uplatňovaním nových pravidiel sa táto kvalita už teraz zvýšila, napr. zvuková zložka pôvodných seriálov znie oveľa prirodzenejšie ako doteraz. Pozitívne zmeny zrejme postrehli aj diváci, nakoľko Rada eviduje pokles podnetov týkajúcich sa hlasitosti programu,“ povedal po stretnutí s vysielateľmi riaditeľ Kancelárie Rady Ľuboš Kukliš.

Z technického hľadiska bolo podľa hovorkyne RVR zavedenie nových technických požiadaviek podľa vysielateľov náročné, ale v tejto chvíli je zvládnuté a všetky zásadné problémy sú vyriešené. Napriek tomu treba chápať úpravy v zvukovej intenzite vysielania ako postupný proces, ktorý bude naďalej pokračovať. Televízie budú musieť v blízkej budúcnosti zvládnuť napr. problémy súvisiace s vysielaním v HD kvalite či viackanálovým zvukom, do úvahy pripadá aj zvýšenie povolenej odchýlky pri meraní zvuku starých archívnych záznamov.

„Znenie vyhlášky je dostupné na webovej stránke Rady. Vyhláška platí len pre televíznych vysielateľov s celoplošným, multiregionálnym a regionálnym pokrytím. Aj rozhlasoví a lokálni televízni vysielatelia však musia zabezpečiť, aby pri ich vysielaní nedochádzalo k neodôvodneným rozdielom v zvukovej zložke ich programov,“ uzavrela Jelčová.

Zdroj: TASR, RVR

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne