Ľubomír Krampl: Mená padlých Račanov sú súčasťou našej histórie na ktorú nesmieme zabudnúť

Zväz vyslúžilých vojakov (ZVV) bol ako spolok založený v roku 1876 veteránmi prusko-rakúskej vojny a vojakmi vtedajšej rakúsko-uhorskej armády, odkedy nepretržite pôsobí na našom území už 145 rokov.

Múzeum ZVV sídli na Detvianskej ulici č.12 v bratislavskej mestskej časti Rača a pre verejnosť je prístupné každý štvrtok od 17hod. Rozprávali sme sa s Ľubomírom Kramplom, predsedom Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR.

V čom spočíva činnosť vášho spolku Zväz vyslúžilých vojakov?

Ľubomír Krampl: Zväz vyslúžilých vojakov patrí k združeniam s jednou z najdlhších nepretržitých tradícií, jeho korene siahajú až k I. bratislavskému spolku vojenských vyslúžilcov, ktorý bol v roku 1876 založený ako vzájomný podporný a humanitárny spolok vyslúžilých vojakov vtedajšej rakúsko – uhorskej armády.

Neskôr sa činnosť rozšírila, v súčasnosti sa ZVV vo svojej činnosti zameriava na športovú činnosť, kam patrí športová strelecká činnosť, a súčasne na uchovávanie vojensko historických tradícií, kam patrí rozsiahly okruh činností – od správy vojensko historického múzea ZVV, cez starostlivosť o vojenské pamätníky a miesta posledného odpočinku vojakov, až po dokumentačnú a archívnu činnosť, kam patrí napríklad vyhľadávanie informácií o našich padlých spoluobčanoch.

Verní však zostávame aj humanitárnej činnosti, ako člen ZVV a v súčasnosti predseda ZVV organizujem už dvanásť rokov pravidelne dvakrát do roka račiansku kvapku krvi (máj – december), kde počas týchto rokov bolo Račanmi odovzdaných odhadom asi 700 litrov krvi, čo je neskutočné číslo.

Môžem spomenúť tiež činnosť ZVV v čase pandémie, zabezpečenie potravín a hygienických prostriedkov pre domovy sociálnych služieb a tiež výrobu a poskytnutie dezinfekcie miestnemu úradu.

Zväz vyslúžilých vojakov oslávil 145. výročie od svojho vzniku 30. júna 2021. Ako prebiehali oslavy? Aké máte plány na rok 2022.

Pre platné opatrenia a obmedzenia neboli, žiaľ, väčšie oslavy možné. Od roku 2019 však Zväz vyslúžilých vojakov pracoval na modernizácii Pamätnej siene ZVV, v rámci ktorej ZVV uchováva a sprístupňuje vojensko historické exponáty dokumentujúce vojenskú históriu Slovenska od druhej polovice 19. storočia až po súčasnosť.

V roku 2021 sa nám podarilo ukončiť tretiu fázu modernizácie Pamätnej siene ZVV a tak sme mohli v tomto roku osláviť naše 145. výročie práve modernizovanou expozíciou.

Otvorenia Pamätnej siene ZVV sa zúčastnil starosta Rače Mgr. Michal Drotován, poslanci Rače a taktiež členovia Račianskeho muzeálneho spolku.

Monika Luknárová, poslankyňa a členka Račianskeho muzeálneho spolku, venovala pri tejto príležitosti ZVV krásnu plastiku generála Milana Rastislava Štefánika.

Výnimočný počet návštevníkov sme následne privítali napríklad počas račianskeho vinobrania. Našim trvalým cieľom je zachovať pre budúce generácie kultúrne hodnoty spojené s vojenskou históriou Slovenska a preto veríme, že v roku 2022 budeme po ukončení obmedzení môcť prijať ďalších návštevníkov.

Z akcií, na ktoré sa v roku 2022 tešíme, spomeniem napríklad Noc múzeí, ktorej sme sa už v minulosti s veľmi kladnými ohlasmi zúčastnili.

Prečo je dobré, aby sme si pripomínali vojenskú históriu?

Neoddeliteľne to patrí k našim miestnym i národným dejinám a v mnohých prípadoch sa to ľudí osobne dotýka. V roku 2021 sme začali s prípravou zoznamu všetkých padlých Račanov, ktorí padli v konfliktoch alebo zahynuli počas vojenskej služby v rokoch 1914 až 1993, kde sme sa obrátili so žiadosťou o pomoc aj na verejnosť.

Dnes môžem potvrdiť, že napríklad za obdobie prvej svetovej vojny sme objavili až ôsmych Račanov, ktorí sa z bojísk prvej svetovej vojny nevrátili, avšak na Pomníku padlých Račanov v račianskom parku uvedení nie sú.

Týmto sa teda známy počet padlých Račanov za obdobie prvej svetovej vojny zvýšil na 107. Je to prekvapujúce, lebo práve zoznam padlých Račanov za obdobie prvej svetovej vojny bol považovaný za najkompletnejší.

Podobná situácia platí aj pre obdobie druhej svetovej vojny, kde sú informácie ako celok ešte menej kompletné. Časť informácií sme získali z archívov, dôležitú pomoc nám však poskytli samotní Račania, ktorých sa tieto informácie z rodinného hľadiska priamo týkajú.

Spoločne sme takto vytvorili aktuálne najkompletnejší zoznam padlých Račanov, na ktorom sa nachádza neuveriteľný počet 172 mien našich spoluobčanov. Tieto mená sú súčasťou našej histórie, na ktorú nesmieme zabudnúť.

Aké najzaujímavejšie artefakty tvoria súčasť vašej expozície?

Je veľmi ťažké vybrať len zopár. No ak by som musel, určite by sme sa aj s väčšinou členov ZVV zhodli na tom, že medzi najzaujímavejšie patria artefakty z obdobia 19. storočia, kam patrí predovšetkým zástava I. bratislavského spolku vojenských vyslúžilcov.

Táto zástava bola vysvätená na letničnú nedeľu 9. júna 1878 a tento rok má teda už 144 rokov. Prežila dlhú históriu, počas ktorej bola viac ako štyridsať rokov používaná, po roku 1918 bola pravdepodobne aj nejaký čas skrývaná, čo sa podpísalo na jej stave, ktorý je veľmi zlý a vyžaduje si odborné reštaurovanie.

Táto zástava patrí medzi najzaujímavejšie artefakty dokumentujúce dejiny nášho regiónu a preto bude naším najbližším cieľom pokúsiť sa o jej záchranu.

Dovolím si na záver predovšetkým poďakovať sa všetkým Račanom, ktorí nám na základe našej výzvy pomohli a poskytli nám informácie o našich padlých spoluobčanoch.

Mnohokrát nás najmenší detail dokázal nasmerovať a priviesť k dlho zabudnutej histórii, ktorú sme týmto spôsobom dokázali oživiť. Akákoľvek informácia, fotka alebo spomienka nám pomáha v skladaní čriepkov našej minulosti, ktorú sa týmto spôsobom snažíme uchovať pre budúce generácie.

Ďakujeme za rozhovor.

Priestory Múzea ZVV na Detvianskej ulici v Rači (autor foto: Marián Luha, Račiansky Večerník):

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu