Branislav Filipovič: Je rozdiel či sa pečie chlieb s ľuďmi, alebo bez nich

Keď bol ešte dieťa, v pivnici v ich bytovke na Kalinčiakovej ulici hrali punkové kapely Lord Alex a Zóna A, odvtedy sa cíti byť aj rebelantom, nebojí sa ísť proti prúdu a zastať sa obyvateľov bratislavského Nového Mesta. Novomestským poslancom sa stal v roku 2018 a vzápätí i vicestarostom, Novomešťan s veľkým srdcom Mgr. Branislav Filipovič, MBA, odpovedal na otázky Novomestského Večerníka k zavádzanej parkovacej politike.

Ako vnímate zavedenie novej parkovacej politiky?

Parkovacia politika určite pomôže upratať ulice a zosúladiť miesta na parkovanie, chodcov a takisto aj pre cyklistov s tým súhlasíme všetci, ale za všetky služby za ktoré sa platí musíme niečo dostať, čiže musí to byť vytvorené tak, aby to ľudí neobmedzovalo a musia mať priestor všetci.

My sme spúšťali prvý pilotný projekt, na Tehelnom poli, samozrejme bolo od Magistrátu žiadané aby bola regulácia, z 1900 miest bola na nás tlačená regulácia na nejakých 30-40%, urobili sme to asi na nejakých 25%, čo sa týka regulácie – alebo úbytku parkovacích miest, s tým že sa upratali ulice, nie všetky miesta, ktoré dovtedy fungovali z tých 1900 boli legálne, to si treba uvedomiť, čiže Tehelnému poľu to pomohlo.

Tak ako sme my spustili na Tehelnom poli, to znamená ŤZP osoby neplatili, po 18-tej hodine mohli parkovať v zóne len rezidenti. Čiže treba si uvedomiť, že na Tehelnom poli je kompletné vyžitie od športu až po kultúru. Kapacita návštevníkov štadiónov je niekde medzi 40 až 45 tisíc, kapacita parkovacích je 1500ks, ak sa vrátime sa naspäť do života pred COVIDOM a nebudeme mať Covidové čísla ako teraz, Bratislava je cca na 80% zaplnená, dôkazom toho je rýchlosť presunu a ojedinelé zápchy. Obyvatelia robia stále z homeoffisov, chát, od starých rodičov, z domu, z rodnej dediny, kde bývali predtým, sú niekde na horách, kdekoľvek na chatách a naše mesto je bez atmosféry.

Vidíme to podľa dopravnej situácie, alebo podľa statickej a dynamickej dopravy, ktorú zažívame v Bratislave, momentálne stále nie sú zápchy. Dostanem sa bez problémov z Ružinova, alebo Nového Mesta do Petržalky za 15-20 minút, nemám problém. Inokedy to trvalo hodinu. Toto je priamy ukazovateľ toho, že Bratislava nie je naplnená na 100%.

Momentálne, čo sa týka magistrátu ten neumožnil ŤZP zadarmo, zrušil nám parkovanie pre rezidentov po 18-tej hodine, čo sa nám nepáči a je tam parkovacia návštevnícka karta, ktorá je 100 hodín a nedá sa dobíjať, čo je samozrejme, podľa mňa veľká chyba, lebo tú kartu treba dobíjať aby sme neboli obmedzovaní tým, kto a kedy k nám môže prísť na návštevu.

Obmedziť niekoho, že k niekomu môže prísť len 100 hodín návštev je podľa mňa zásah do rodinnej pohody. Či už sa niekto stará o svoju babku, mamu, alebo starého otca, alebo príde k niekomu rodina, čiže 100 hodín, vrátane servisných služieb, prerábok, inštalatérov, vrátane všetkého je skutočne veľmi málo. Ako neuváženú vec vnímam aj to, že na jeden byt môžu byť napísané tri autá, ale na jednu osobu môže byť napísané len jedno auto.

Čo je podľa mňa nelogické, lebo ľudia nemôžu mať na jednu osobu dve autá, aj keď jedno používa manželka a druhé vy tak sa vyžaduje iný majiteľ ako predošlého vozidla na rodinu. Z môjho pohľadu je to zvláštne urobené, to ako mesto prebralo tie veci a sprísnilo podmienky v neprospech občana, tak to vnímam ja.

Keď obyvateľ nemá v Novom Meste trvalé bydlisko, býva v podnájme, ale žije tu napr. 10 rokov, pomáha komunite, je dobrý sused, ale nemôže získať rezidenčnú kartu na zvýhodnené parkovanie? Nemyslíte si, že je to nespravodlivé?

To je starý zaužívaný spôsob, ktorý sa zmenil, keď prenajímate byt, môžete dať niekomu trvalý pobyt, tak, že do počítača odklikáte trvalý pobyt, a keď on už nebude mať u vás nájom, tak mu ho zrušíte, ide to veľmi jednoducho.

Je na to vytvorený spôsob, ako to spraviť a nijak to neobmedzí toho kto nehnuteľnosť vlastní. Je to len o tom, že ľudia si to musia predstaviť a nebyť na tom starom spôsobe, lebo voľakedy to bolo tak, že keď dal majiteľ niekomu trvalý pobyt a on sa nechcel odhlásiť, tak mu ho nevedel zrušiť. Dnes sa to dá. Toto už je v zákone ošetrené, našťastie.

Zavedenie regulovaného parkovania pomôže aj s daňami pre mesto aj mestskú časť, príjem je aj z podielových daní za občana inak mi prichádzame o dane, on je vlastne čierny pasažier a nevieme využiť tie peniaze, ktoré by sme z neho inak mali. Bratislava má necelých 500 tisíc obyvateľov, ale reálne podľa operátora, tuším v roku 2018, alebo 2017, podľa údajov od operátorov viac ako 650 tisíc ak si dobre spomínam.

To znamená, že asi 30% ľudí tu nemá trvalý pobyt a my ako mesto prichádzame o podielové dane, aj týmto spôsobom máme ukracovaný rozpočet mestskej časti, mestská časť má teraz cez 44 tisíc obyvateľov, ale reálne tu žije do 60 tisíc ľudí v prenajatých bytoch, ak by tu mali trvalý pobyt mali by sme o pár miliónov viac pre školské a sociálne zariadenia + na servis a chod služieb pre občana.

To sú veľmi slušné peniaze na to, aby sme vedeli urobiť oveľa viac pre spokojnosť našich Novomešťanov jednoduchšie a bez finančnej záťaže úverov by sme revitalizovali oveľa viac a to Nové Mesto si myslím, že robí nemálo dobrej roboty.

Toto celé má opodstatnenie, parkovacia politika je vlastne aj nástrojom nato, aby ľudia prehlasovali trvalé pobyty a my budeme mať výber podielových daní, oni by mali dostať zato privilégiá, z toho výberu mi budeme orezávať stromy, opravovať cesty, celé obhospodarovanie verejnej správy bude lepšie a funkčnejšie pre každú mestskú časť a mesto, nie len pre nás.

Vajnorská ulica, Nové Mesto (autor foto: Marián Luha, Novomestský Večerník)

Nemala prebehnúť pred zavedením parkovacej politiky silnejšia verejná diskusia?

Čo sa týka Nového Mesta, predtým ako sme to zavádzali u nás tak bola komunikácia s obyvateľmi, my sme sa z každým stretávali, ja som sa stretával v uliciach vysvetľoval som zóny, obsluhoval som sociálne siete a komunikoval som s ľuďmi skoro 6 mesiacov na sociálnych sieťach v skupinách zameraných pre Novomešťanov, každému jednému človeku som odpovedal ak sa dopytoval na informácie. Je rozdiel či sa pečie chlieb s ľuďmi, alebo bez nich.

Diskusia bola veľmi dôležitá pre nás, vždy keď sme riešili dané ulice bolo stretnutie, napr. na Rešetkovej ulici v parku, v kultúrnom stredisku na Vajnorskej 21 a v Konskej železnici. S veľa ľuďmi sme sa stretli aj normálne na ulici, keď sme premeriavali chodníky a pri zmenách organizácie dopravy, vysvetľovali sme im, že je tu nejaká norma, ktorú treba dodržať a tú normu musíme dodržiavať všade, kvôli tomu aby bol normálny prejazd, čiže toto všetko sa zohľadňovalo.

Po zavedení tej parkovacej politiky sa fakt upratali ulice v zóne Tehelné pole. Problém ale napr. vznikol, keď sme upratali Českú, prestalo sa obojstranne parkovať čo rozšírilo cestu a tak vodiči začali jazdiť veľmi rýchlo, takže na to som reagoval a umiestnil som, ku Českej a aj v iných častiach spomaľovače, lebo autá tam namiesto 30km/h začali jazdiť 50 až 60km/h.

Keďže videli voľnú ulicu širokú, tak to vodičov láka, to si ani neuvedomia, stúpnu na plyn, a začali jazdiť rýchlejšie, a hlavne to bol problém pri tých školách. Snažili sme sa skoro všade spomaliť potom tú dopravu a ideme umiestňovať ďalšie spomaľovače aj ku Kalinčiakovej, a dal som ďalšiu požiadavku ešte na Budyšínsku a Tehelnú, bezpečie je prvoradé.

Čiže mysleli sme na všetko a načo nie, pohli nám susedia, bola to symbióza nás a občanov.

Zanedbal niečo magistrát v príprave parkovacej politiky?

Neviem či zanedbal, ale začal by som inak, až teraz začala obnova parku MHD, ale ja si myslím, že to malo tomu predchádzať, v prvom rade mali začať posilnením autoparku, posilnením frekvencie spojov, vybudovaním záchytných parkovísk v okrajových častiach Bratislavy, ktoré sa absolútne nespustili. Tak isto by som začal iba s 1 zónou na celú Bratislavu pre zber dát a údajov a to sa nestalo.

Teraz je trend stavať parkovacie domy, no my tu potrebujeme záchytné parkoviská. Magistrát ich plánuje, otázne je kedy? Na Jurajovom Dvore malo vyrásť záchytné parkovisko a nie je tam. My sme s kolegami chceli spraviť záchytné parkovisko, mali sme zverené pozemky od mesta, ktoré sa nám zverili a magistrát si ich zobral pod seba, tak realizácia z našej strany padla a bola nemožná.

Na zastupiteľstve nám ľudia z magistrátu povedali, že do 1. októbra 2021 tam spravia záchytné parkovisko sami, samozrejme sa to ale nestalo, sú tam len navážky zeminy a štrku a nič sa tam nedeje. Dá sa povedať, že skoro rok sa tam nepohlo nič, nie je vidieť žiaden proces, alebo zlepšenie.

Dostali sme informáciu, že to parkovné tam bude za električenku, čo je podľa mňa nehospodárne, lebo obyvatelia Bratislavy nemôžu sponzorovať mimo bratislavským parkovanie, ja nemám prečo s podielových daní platiť parkovné niekomu, kto tu neprispieva do rozpočtu mesta a mestských častí.

Výber parkovného, podľa mňa z môjho pohľadu na odstavných parkoviskách musí byť spoplatnený aby nezaťažoval rozpočet mesta a vedelo sa to pokryť z výberu chodu prevádzky odstavného parkoviska.

My Bratislavčania tiež opačne nemáme za kúpu električenky parkovanie na ulici zdarma, tak to musí byť férové a teda spoplatnené aj na odstavnom parkovisku aby sme nikoho nediskriminovali. Či to magistrát prehodnotí neviem, ale dúfam v to.

Dajme aspoň 2,3, alebo 4 eurá celodenné parkovné, ale zadarmo, to mať nemôžu. Nič nie je zadarmo. Ja tvrdím jedno, zvyčajne veci ktoré sú zadarmo, sú tie najdrahšie.

Ulica Odbojárov, parkovanie, pilotný projekt (autor foto: archív Branislav Filipovič)

Čo by ste urobili inak?

Asi by som viac počúval tých ľudí a nepresadzoval by som názor pracovníkov pred názorom obyvateľov. Podľa mňa svet nie je čierno-biely. Určite treba počúvať ľudí, nakoniec robí sa to pre nich a ich komfort a obslužnosť. V Bratislave sa využívajú autá na podnikanie, prácu, šport, alebo odvoz svojich detí do škôl a krúžkov. Je tu strašne rýchli život, väčšina z nás má viac ako jednu prácu a na krku hypotéku, ak nie aj dve.

Treba to brať tak, že Bratislava je hnací motor hospodárstva celého Slovenska. Bratislavský kraj dosahuje úroveň HDP na obyvateľa vo výške 162 percent z priemeru Európskej únie aj vďaka mobilite a tak ju nemôžeme len tak obmedziť bez náhrady. Všetko musí byť postupné aby to čo najmenej bolelo, ale ako býva zvykom vždy chceme všetko dobehnúť rýchlo, lebo máme pocit že sme niečo zmeškali.

Tu sa hneď začali striktne rozdeľovať mestské časti na zóny, našťastie u nás zonácia mestskej časti neprešla a máme 1 zónu, čím sme pomohli ľuďom ušetriť peniaze v tejto neľahkej dobe. Podľa nášho vzoru s tým, že máme iba jednu zónu, Rača prehodnotila svoju zonáciu a zo siedmich zón má nanovo schválenú jednu zónu zastupiteľstvom.

Prvotný návrh k zónam v Novom Meste bolo rozdelenie na 12 zón, potom 8 zón, neskôr 3 a po nátlakoch 2 zóny, čo bolo nevýhodné pre obyvateľov. Ak by sa toto presadilo tak by sme mali právo rezidenta na cca 24 uličkách a v ďalších zónach Nového Mesta by sme boli turisti a platili parkovné.

Na parkovaciu politiku by sa magistrát nemal pozerať ako na zdroj príjmu a výber dane, ale ako na skvalitnenie verejného priestranstva s lepším vytvorením komfortu pre občana či už pre bývanie alebo prácu. Nehovorím to aby som poučoval, ale preto aby sa vyhovelo na každú stranu, komunálna politika je občanovi najbližšia a priamo sa dotýka jeho komfortu bývania.

Mesto zaplatilo aj prieskum aby sa vedelo aká je kde obsadenosť, toto z ich strany vítam a je to dobrý krok, podľa toho viete, koľko je obsadenosť parkovania prišelcov a našich ľudí v tej oblasti v mestskej časti. Takúto nejakú štatistiku nám urobilo pre Kramáre a obsadenosť Kramárov našimi obyvateľmi z Nového Mesta z iných jeho častí je okolo 3,5-5%.

Čiže podľa tých dát my sami sebe neškodíme a neobsadzujeme miesta, to znamená, že ľudia z Dimitrovky, Tehelného poľa, Mierovej kolónie a Koliby neobsadzujú ľuďom tak miesta, aby obmedzovali samotných Kramárčanov. To sú reálne čísla, podľa toho prieskumu, ktorý sa tam robil. Preto som určite proti zonácii, momentálne určite, lebo ešte nevieme či to bude, alebo nebude stačiť, ale už ju zavádzame, lebo vidíme v nej ďalšiu daň a ďalší výber daní a poplatkov.

To ako by mal magistrát pokračovať nechám na nich, na Tehelnom poli sme mali viac ako tri stretnutia, mesto pokračuje so zavádzaním ďalších zón, ale neviem či tam boli verejné diskusie s občanmi, podľa mňa je rozdiel či sa pečie chlieb s ľuďmi, alebo bez nich, ak majú dostatok informácií prebehne to bez komplikácií.

My tu momentálne nepripravujeme nejakú zonáciu a rozdeľovanie našej mestskej časti. V rámci jednej zóny pripravujeme projektovú dokumentáciu na zaradenie lokality Ľudová štvrť – Zátišie do mestského parkovacieho systému. Biely kríž a Dimitrovka sú mimo zóny, pripravuje sa rezidentské parkovanie.

Toto so mnou riešia kolegovia, ktorí sú tam aj gešční poslanci a venovali sa tomu v parkovacej politike aj doteraz. Všetko sa konzultuje s magistrátom, k týmto zónam ešte neprebehla diskusia s občanmi, tá by mala byť až po dokreslení projektu.

Ďakujem za rozhovor.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu