Členovia Zväzu vyslúžilých vojakov gen. M.R. Štefánika absolvovali cvičenie dynamickej streľby na strelnici T&T v Dúbravke

Športová streľba má v Rači dlhú tradíciu. V minulosti bol nositeľom tejto tradície okrem Zväzu vyslúžilých vojakov taktiež napríklad aj strelecký klub Račištorfskí strelci. „Byť dôstojným pokračovateľom tejto vzácnej račianskej tradície je pre nás veľkou cťou a súčasne veľkým záväzkom,“ uviedol pre Račiansky Večerník Ľubomír Krampl, predseda Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika (ZVV).

Pravidelné strelecké cvičenie pod vedením tajomníka ZVV, Mgr. Hermana Krampla sa konalo na strelnici v Dúbravke. Nakoľko sa členovia v ďalšom období plánujú zameriavať popri mierenej športovej streľbe aj na dynamické strelecké disciplíny, v piatok 17. júna 2022 sa niektorí členovia spolku zúčastnili streleckého tréningu, ktorého cieľom bolo zvládnutie prechodu z mierenej streľby na dynamickú.

Na strelnici T&T v Dúbravke absolvovali športovú streľbu z krátkych zbraní – samonabíjacích pištolí kalibru 9mm LUGER – značiek Grand Power, Glock a Walther. Ďalší nácvik bude zahŕňať už aj športovú streľbu na viacpočetné ciele a preto sa uskutoční na nekrytej strelnici.

„ZVV je športovou organizáciou zaoberajúcou sa činnosťou, ktorej súčasťou je aj športová streľba. Na tento účel usporadúvame pravidelné klubové strelecké cvičenia, školenia i súťaže. Zákon pre nadobudnutie zbrojného preukazu skupiny E (športová činnosť) vyžaduje práve členstvo v športovej streleckej organizácii. Za týmto účelom sme oprávnení vystaviť členom ZVV z radov aktívnych športových strelcov potvrdenie o členstve, s ktorým sa môžu uchádzať o zbrojný preukaz skupiny E,“ uviedol Ľubomír Krampl, predseda ZVV.

„Cieľom cvičení je prehlbovať správne a bezpečné strelecké návyky a schopnosti, kde praktický nácvik má v tomto smere nezameniteľný význam. Skúsení členovia ZVV sa následne taktiež podieľajú na šírení povedomia o športovej streľbe ako o športovej disciplíne všeobecne a vedia v prípade záujmu pomôcť s prípravou nových športových strelcov,“ uviedol Mgr. Herman Krampl, tajomník MO ZVV Rača.

„Športová streľba ako športová disciplína je z jednej strany šport ako každý iný, z druhej strany má svoje určité špecifiká. Okrem telesnej stránky kladie veľký dôraz taktiež aj na stránku rozumovú, zlepšuje cit pre presnosť a schopnosť rýchlo sa rozhodovať. Trend nárastu záujmu o túto športovú disciplínu je tu prítomný už niekoľko rokov, čo sa odráža taktiež vo výraznom zvýšení povedomia ľudí o tejto zaujímavej športovej disciplíne,“ doplnil Herman Krampl.

„Zväz vyslúžilých vojakov patrí k združeniam s jednou z najdlhších nepretržitých tradícií, jeho korene siahajú až k I. bratislavskému spolku vojenských vyslúžilcov, ktorý bol v roku 1876 založený ako vzájomný podporný a humanitárny spolok vyslúžilých vojakov vtedajšej rakúsko – uhorskej armády. Neskôr sa činnosť rozšírila, v súčasnosti sa ZVV vo svojej činnosti zameriava na športovú činnosť, kam patrí športová strelecká činnosť, a súčasne na uchovávanie vojensko historických tradícií, kam patrí rozsiahly okruh činností – od správy vojensko historického múzea ZVV, cez starostlivosť o vojenské pamätníky a miesta posledného odpočinku vojakov, až po dokumentačnú a archívnu činnosť, kam patrí napríklad vyhľadávanie informácií o našich padlých spoluobčanoch,“ uviedol v rozhovore pre Račiansky Večerník Ľubomír Krampl, predseda ZVV.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu