Členovia Zväzu vyslúžilých vojakov v Rači si uctili pamiatku Andreja Hlinku

Pri príležitosti spomienky na 84. výročie úmrtia výnimočnej osobnosti slovenského hnutia, rímskokatolíckeho kňaza Andreja Hlinku, usporiadal Zväz vyslúžilých vojakov M.R. Štefánika (ZVV) v utorok 16. augusta pietnu spomienku na Námestí Andreja Hlinku a v priestoroch Múzea ZVV na Detvianskej ulici 12 v bratislavskej mestskej časti Rača.

„Veľmi rád by som využil túto príležitosť a vyjadril moje poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podobne ako my podieľajú na šírení povedomia o našej račianskej histórii. S niektorými som mal tú česť sa v priebehu spomienky aj stretnúť a s radosťou musím konštatovať, že záujem o témy súvisiace s našou miestnou i národnou históriou stúpa, čo je dobrým základom pre ďalšie povznesenie a rozvoj našich račianskych tradícií,“ uviedol Herman Krampl, tajomník miestnej odbočky Zväzu vyslúžilých vojakov M.R. Štefánika (ZVV) bratislavskej mestskej časti Rača.

„Ako som povedal aj v príhovore, osobnosť Andreja Hlinku vnímam zo širšieho hľadiska ako významného národného dejateľa a obhajcu práv Slovákov, ktorý sa mimoriadne aktívne snažil o pozdvihnutie Slovenska po stránke národnej, kultúrnej, sociálnej i hospodárskej, zasadzoval sa za používanie slovenského jazyka, kultúrnu i školskú autonómiu, zakladal potravinové, úverové a svojpomocné družstvá. V tomto smere je dôležitá aj stopa, ktorú zanechal u nás v Rači, ktorú v roku 1937 navštívil. Práve z jeho podnetu založili obyvatelia Račištorfu družstvo a postavili aj kultúrny dom na dnešnom námestí Andreja Hlinku,“ uviedol pre Račiansky Večerník Mgr. Herman Krampl, tajomník MO ZVV Rača.

Ochrana národných tradícií, osobitne vojensko-historických tradícií, je podstatným prvkom činnosti ZVV, čo sa pochopiteľne prelína aj so šírením povedomia o historických osobnostiach Slovenska. „V tomto smere si pripomíname najmä osobu generála Milana Rastislava Štefánika, či už účasťou na oslavách na Bradle alebo cyklotúrou k Štefánikovej mohyle v Ivanke pri Dunaji, ktorú z podnetu našich členov pravidelne organizujeme. Môžem však spomenúť taktiež osobu Jozefa Miloslava Hurbana, po ktorom je pomenovaný aj račiansky park, kde v roku 1849 sídlil tábor slovenských hurbanovských dobrovoľníkov,“ doplnil Herman Krampl.

Pri príležitosti pietnej spomienky na A. Hlinku priniesol Ján Mackovčin vzácny dar od Vojenskej podpornej nadácie pre Zväz vyslúžilých vojakov v Rači – knihu „Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen.“ „Kniha nie je v bežnom predaji a vážime si ju o to viac, že nám krásne venovanie osobne napísal generálny duchovný Ústredia evanjelizačnej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov, plk. Mgr. Viktor Sabo,“ uviedol pre Račiansky Večerník Herman Krampl.

„Túto publikáciu venujem, ZVV gen. M. R. Štefánika, za prezentáciu vojenských hodnôt a tradícií, ktoré zachovávate v súvislosti s osobnosťou ako je generál Milan Rastislav Štefánik,“ uviedol Generálny duchovný Ústredia evanjelizačnej a pastoračnej služby ozbrojených síl a ozbrojených zborov, plk. Mgr. Viktor Sabo, V Bratislave 16. augusta 2022.

 

Múzeum ZVV:

Andrej Hlinka – životopisný profil:

Prečítajte si tiež:

Ľubomír Krampl: Mená padlých Račanov sú súčasťou našej histórie na ktorú nesmieme zabudnúť

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu