Útoky zo strany vedenia mestskej časti voči občianskemu združeniu Dobrovoľných hasičov v Rači pokračujú

Ako sme vás informovali v novembri 2021 Dobrovoľný hasičský zbor v Rači (DHZ Bratislava-Rača) zabezpečil pod vedením Daniely Olenočinovej nový defibrilátor AED. Aktuálne starosta mestskej časti zakázal 26. marca 2024 občianskemu združeniu DHZ Bratislava-Rača používať vo svojom logu erb Rače a meno s telefónnym číslom Daniely Olenočinovej a logo DHZ Bratislava-Rača bolo z informačnej tabule … Čítať ďalej Útoky zo strany vedenia mestskej časti voči občianskemu združeniu Dobrovoľných hasičov v Rači pokračujú