18.5 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Útoky zo strany vedenia mestskej časti voči občianskemu združeniu Dobrovoľných hasičov v Rači pokračujú

Najčítanejšie

Ako sme vás informovali v novembri 2021 Dobrovoľný hasičský zbor v Rači (DHZ Bratislava-Rača) zabezpečil pod vedením Daniely Olenočinovej nový defibrilátor AED.

Aktuálne starosta mestskej časti zakázal 26. marca 2024 občianskemu združeniu DHZ Bratislava-Rača používať vo svojom logu erb Rače a meno s telefónnym číslom Daniely Olenočinovej a logo DHZ Bratislava-Rača bolo z informačnej tabule AED odstránené.

Samotný defibrilátor AED venovalo občianskemu združeniu DHZ Bratislava-Rača občianske združenie Záchrana pre obyvateľov a návštevníkov Rače, vyhrievanú krabicu a informačnú tabuľu pre nich zabezpečila Daniela Olenočinová s občianskym družením DHZ Bratislava-Rača a sú naďalej ich majetkom.

Prvý verejný defibrilátor AED v Rači je umiestnený na Detvianskej ulici č. 12 na budove dobrovoľného hasičského zboru vedľa hotela Barónka, teda práve tam, kde by ho v prípade potreby verejnosť hľadala.

„AED som vybavovala ja, aby sme dali ľuďom väčšiu šancu pri ich ohrození života, prežiť. K AED sme zakúpili z vlastných prostriedkov DHZ Bratislava-Rača vyhrievanú krabicu a dala som spraviť aj informatívnu tabuľu, aby návod na použitie defibrilátora bol pre bežných ľudí bez zdravotníckeho vzdelania čo najjednoduchší a vedel ho naozaj každý v prípade potreby použiť. AED spolu s príslušenstvom je však stále majetkom DHZ Bratislava-Rača a preto obecný hasičský zbor Bratislava-Rača nemá právo poškodzovať majetok DHZ Bratislava-Rača, ktorý v roku 2018, za starostu Petra Pilinského Dobrovoľný hasičský zbor v Rači po cca 25 rokoch obnovil a podarilo sa mu v roku 2019 zriadiť DHZO Bratislava-Rača, ktoré Miestne zastupiteľstvo v Rači aj schválilo,“ uviedla pre Račiansky Večerník Mgr. Bc. Daniela Rősselová Olenočinová z občianskeho združenia DHZ Bratislava-Rača a doplnila:

„Zo strany starostu sú nám neustále kladené polená, nakoľko dúfa, že sa vzdáme. My sme však neprišli do Rače skláňať hlavu, ale pomáhať všetkým ľuďom, ktorí to potrebujú.“

Starosta Rače Michal Drotován, ani referent komunikácie Miroslav Vajs na naše otázky nereagovali.

„Sme naozaj vďační za AED, o ktoré sme sa začali usilovať už minulý rok. Pôvodne sme mali zaplatiť polovicu z danej sumy firme, ktorá ich zabezpečuje, no Miško Kubovčík, ktorý je račan, nás oslovil a napokon sme AED dostali sponzorsky celé. Ostatné potrebné veci k nemu sme dokúpili a už sa tešíme, keď už bude nainštalované,“ uviedla v novembri 2021 pre Račiansky Večerník Mgr. Bc. Daniela Rősselová Olenočinová, veliteľka Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Rača.

V Rači neskôr pribudli aj ďalšie defibrilátory AED, nie vďaka MČ Rača, ale vďaka občianskemu združeniu Záchrana, ktoré defibrilátory darovalo Základnej škole Tbiliská a Základnej škole Hubeného v Krasňanoch.

„My sa tomu venujeme asi už piaty rok, sme profesionálny zdravotníci, ktorí zachraňujú ľudí, ale vidíme pri našich výjazdoch, že častokrát by určite pacient mal väčšiu šancu, keby mu niekto bol ochotný pomôcť zachrániť život stláčaním hrudníka a plus by bol k dispozícii verejný defibrilátor, tak ako to funguje všade vo svete, kde sú vo veľkých mestách, pomaly každých 500 metrov umiestnené defibrilátory, čiže sme sa rozhodli ísť touto cestou a umiestňovať verejné defibrilátory,“ priblížil ešte v novembri 2021 pre Račiansky Večerník ciele občianskeho združenie Záchrana František Majerský. > Čítajte viac 

DHZ Bratislava-Rača nesmie používať erb mestskej časti Rača

V utorok 26. marca 2024 sa uskutočnilo zastupiteľstvo mestskej časti Rača v historickej budove Nemeckého kultúrneho domu. Poslanec Peter Pilinský poukázal na kandidatúru súčasného starostu Michala Drotována do europarlamentu Poslanec Ján Polakovič poukazoval na zlé vzťahy starostu Drotována s občianskym združením dobrovoľného hasičského zboru DHZ Bratislava-Rača, ktorému starosta novým návrhom všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktoré odsúhlasili poslanci, zakázal používať v logu erb Rače.

Presne pred rokom 28. marca 2023 došlo k odvolaniu veliteľky obecného dobrovoľného hasičského zboru Daniely Olenočinovej, dôvodom malo byť, že sa malo pár členov dobrovoľných hasičov obce (DHZO) cítiť nespokojných s doterajším fungovaním zboru pod jej velením a navrhli preto zmeny v štatúte, v stanovách DHZO. Medzi vtedajším vedením DHZO, mestskou časťou a zastupiteľstvom v Rači mala údajne panovať vzájomná nedôvera.

Daniela Olenočinová pomáha ale naďalej obyvateľom Rače so svojim tímom dobrovoľných hasičov, spoločne s Marcelom Kadlečíkom, prostredníctvom ich občianskeho združenia DHZ Bratislava-Rača. Starosta chcel aktuálne doplnením VZN sprehľadniť fungovanie dvoch dobrovoľných hasičských zborov v rámci jednej obce.

„Dôležitosť zmeny a upresnenia VZN č 7/2022 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava-Rača vyplýva z nutnosti identifikovať majetok obce, ktorý predstavuje vybavenie, dokumentáciu a pečať používanú pri administratívnych úkonoch a ďalšiu identifikáciu uniforiem členov pri ich činnosti v rámci hasičskej jednotky zriadenej mestskou časťou v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Členovia tejto jednotky, menovaní starostom a s uzavretou zmluvou o dobrovoľníckej činnosti, majú výhradné právo používať znak hasičskej jednotky, ktorého súčasťou je erb mestskej časti ako zriaďovateľa jednotky, a tým sa odlišovať od iných organizácií a občianskych združení, ktoré nespadajú pod jurisdikciu mestskej časti…,“ uvádza sa v dôvodovej správe v predloženom návrhu poslancom miestneho zastupiteľstva.

„Opravte ma ak som to pochopil nesprávne pán starosta, ale meníme VZN preto aby druhá skupina dobrovoľných hasičov, ktorá pôsobí na území mestskej časti a stála za vytvorením dobrovoľného hasičského zboru a stála za vytvorením dobrého mena hasičov v Rači a ideme tu teraz proti nim zbrojiť aby nemohli používať znak Rače? Ja si myslím že takéto združenia by si to zaslúžili…,“ reagoval na zastupiteľstve poslanec Ján Polakovič, ktorý dlhodobo kritizuje kroky súčasného starostu. Michal Drotován odmietol na vyjadrenia poslanca Jána Polakoviča na zastupiteľstve reagovať.

„Račianske hasičské zbory sú odlíšené, jeden, starostov je obecný hasičský zbor, ktorý spadá priamo pod MČ a vznikol v roku 2019 (majú zlé logo) a my sme OZ DHZ (vznik DHZ 1882) spadajúci pod DPO SR. Veď nám to stále prízvukoval, že s nami nemá a nechce mať nič spoločné, lebo patríme pod DPO SR. Toto celé, čo sa deje má však úplne iný cieľ. Zároveň povedal, že máme ísť do inej MČ, on DHZ nepotrebuje, preto ho aj vyhodil z hasičskej zbrojnice. Ale vidí, že my sa nevzdávame a pokračujeme v našej bohatej činnosti ďalej a aj ďalej chceme pomáhať a robiť MČ Rača dobré meno na Slovensku i v zahraničí. My do Rače patríme,“ uviedla pre Račiansky Večerník Daniela Olenočinová z občianskeho združenia DHZ Rača.

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

Aktuálne