Poslanci odvolali Danielu Olenočinovú z postu veliteľky dobrovoľných hasičov v Rači

Daniela Rősselová Olenočinová čelila v utorok 28. marca odvolávaniu na miestnom zastupiteľstve v Rači, dôvodom bolo že sa malo viacero členov dobrovoľných hasičov obce (DHZO) cítiť nespokojných s doterajším fungovaním zboru pod jej velením a navrhli preto tiež zmeny v štatúte, v stanovách DHZO. Medzi vedením DHZO, mestskou časťou a zastupiteľstvom v Rači by mala byť vzájomná dôvera, aktuálna zmena vo vedení DHZO by túto situáciu mala vyriešiť.

Hneď to využil poslanec Ján Polakovič, ktorý neúspešne kandidoval na post starostu Rače a v prospech ktorého dobrovoľní hasiči, vrátane Olenočinovej, robili dlhodobo pred voľbami kampaň a zneužívali k tomu dokonca i technické prostriedky a vybavenie obce.

Za odvolanie veliteľky hlasovala väčšina račianskych poslancov Milada Dobrotková, Miloslav Jošt, Ján Drotován, Filip Rybanič, Júlia Štefanidesová, Michal Feik, Róbert Pajdlhauser, Marta Štefánková a proti boli členovia platformy Spoločný Cieľ, ktorú hasiči pred voľbami propagovali, Ján Polakovič, Monika Luknárová, Dominik Vrba ale i Peter Pilinský. Zastupiteľstva sa v utorok 28. marca nezúčastnili poslanci Marcel Duda a Miloš Maťúš (boli riadne ospravedlnení).

„Návrh na zmenu štatútu a odvolanie veliteľky vychádza z iniciatívy členov hasičského zboru, nie našej, my sme sa oboznámili z viacerými skutočnosťami, viaceré sú aj v dôvodovej správe a považujeme za právo miestneho zastupiteľstva odvolať veliteľku v tejto situácii za povinnosť, a vzhľadom na uvedené skutočnosti, personálnu zmenu, považujem náš postup za správny. A v druhom rade, voľba nového vedenia je na rozhodnutí samotného zboru dobrovoľného hasičského zboru (…), naším zámerom je podpora hasičského zboru, nie jeho utlmenie,“ uviedol na zastupiteľstve poslanec Vladimír Groch postoj poslaneckého klubu Rača je náš domov.

Olenočinová začala hneď po svojom odvolaní očierňovať vedenie mestského úradu Rače a uvádza napríklad, že sa starosta vyhýbal stretnutiam s ňou, ale taktiež tvrdila že odmietol podpísať, nesúhlasil s novým automobilom do hasičského zboru – UNIMOG-om, v skutočnosti ale žiadne stretnutie za posledného pól roka Olenočinová starostovi nenavrhovala a spomínaný automobil nebol v skutočnosti spôsobilý na prevádzku a mestská časť Rača by doň musela investovať niekoľko desiatok tisíc eur, takže jeho získanie by bolo nezmyslom.

Daniela Olenočinová klamala, že za jej odvolaním je Zväz vyslúžilých vojakov (ZVV), ktorý sídli v budove hasičskej stanice. „ZVV v tom nehrá žiadnu rolu, to je tiež jej konšpirácia,“ uviedol pre Račiansky Večerník starosta Rače, “ uviedol starosta Michal Drotován.

„A žiadne stretnutie nežiadali, evidujem všetky správy od pani Olenočinovej za posledného polroka. Samozrejme že jej odvolanie je plne v súlade s rokovacím poriadkom, rovnako tak nový štatút,“ doplnil starosta Rače.

Očakávame odchod Daniely Olenočinovej a Marcela Kadlečíka zo zboru, do inej mestskej časti, resp. iného mesta neďaleko Bratislavy. Vedenie miestnej časti jej navrhlo aby pokračovala ako členka hasičského zboru, na túto ponuka však nereagovala.

Apolitickosť hasičov je daná aj v príslušných zákonoch a tiež v stanovách napr. Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, avšak členovia DHZO v Rači to nedodržiavali a robili pred voľbami kampaň členom platformy Spoločný Cieľ Jánovi Polakovičovi, Dominikovi Vrbovi a Marcelovi Kadlečíkovi, ktorí kandidovali za poslancov.

Platforma Spoločný Cieľ je len poslaneckým klubom miestnej časti Rača, keďže Jánovi Polakovičovi sa nepodarilo pred voľbami získať 10 tisíc podpisov, ktoré sú potrebné na založenie strany, ktorú plánoval. Uvažoval dokonca o odkúpení inej politickej strany a jej premenovaní, nepodarilo sa mu ale získať dostatok finančných prostriedkov (cca 50 tisíc eur.)

Odvolanie veliteľky DHZO sme v článku na Račianskom Večerníku avizovali už v novembri 2022, keďže medzi obyvateľmi Rače vládla celková nespokojnosť s jej vedením zboru v Rači.

Poslanci v utorok 28. marca odsúhlasili aj nové stanovy, štatút DHZO, zmenou je tiež voľba veliteľa na určité obdobie. Aktuálne prebieha na hasičskej stanici audit, inventarizácia majetku, na prelome rokov 2023/2024 by malo dôjsť k rekonštrukcii hasičskej z prostriedkov čerpaných z eurofondov, plné obnovenie zboru preto v redakcii Račianskeho Večerníka očakávame až niekedy v roku 2024.

„Zatiaľ nemáme od vás informáciu, či máte záujem pokračovať v DHZO Bratislava-Rača ako radový člen. DHZO si zvolí nové vedenie v zmysle štatútu. Následne bude v zmysle štatútu návrh na nové vedenie prerokovaný miestnym zastupiteľstvom. DHZO Bratislava-Rača nestojí a nepadá na Vás (pozn. redakcie: na p. Olenočinovej) – bude pokračovať aj s vami aj bez vás. Ako som uviedol vyššie, záleží na vašom rozhodnutí, ci zostanete radovým členom DHZO. Viac k tomu nemáme čo dodať, očakávame nomináciu DHZO na nové vedenie – v zmysle štatútu predsedu a dvoch zástupcov,“ uviedol Olenočinovej starosta na sociálnej sieti a doplnil:

„Táto stránka (pozn.: na Facebooku DHZO Bratislava-Rača, kde prebiehala diskusia) je súkromnou stránkou p. Olenočinovej a nevyjadruje ani stanovisko mestskej časti ani stanovisko DHZO Bratislava-Rača,“ uviedol starosta Rače, Michal Drotován.

Bývalá veliteľka na tejto facebookovej stránke DHZO Bratislava-Rača, krátko po svojom odvolaní zverejnila túto informáciu: „Milí obyvatelia, milí Račania,
činnosť DHZO Bratislava Rača je momentálne pozastavená a naša veliteľka odvolaná. Viac sa k danej téme vyjadríme neskôr. Do zbrojnice sa nedostaneme, hoci tam máme osobné veci. Dôvod, prečo tomu tak je, si môžete pozrieť na zázname zo včerajšieho miestneho zastupiteľstva. Konkrétne sú to časy 31 minút, 55 sekúnd a 1 hodina, 54 minút, 40 sekúnd. Ďakujeme!“ https://www.zastupitelstvo.sk/Raca-MiZ.html?aid=4700
V každom prípade sa určite nevzdáme. Za veliteľkou stojíme, ako aj za celým vedením DHZ/DHZO Bratislava-Rača“.

Starosta situáciu vysvetlil na sociálnej sieti: „Zmena vo vedení DHZO Bratislava-Rača: Začiatkom decembra 2022 ma oslovili členovia DHZO Bratislava-Rača, že majú záujem o zlepšenie činnosti hasičov, viac riešiť dôležité úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, nastaviť lepší systém komunikácie s mestskou časťou aj občianskymi združeniami, lepšiu kontrolu financovania DHZO a zmeniť vedenie. Zároveň navrhli zmenu štatútu – napr. stanoviť funkčné obdobie veliteľa na dobu určitú 5 rokov, zvýšiť počet zástupcov veliteľa na 2 a krížovú kontrolu hospodárenia (vždy rozhodnú min. 2 z 3), spraviť inventúru majetku, nastaviť dlhodobý plán rozvoja zboru a jeho financovania.

Postupne sme niekoľko mesiacov riešili technické detaily, zástupcovia DHZO prezentovali svoju víziu poslancom a poslankyniam na osobnom stretnutí. O ich návrhoch vedelo 10 poslancov z 15. Tých zvyšných 5 poslancov o tom nevedelo práve preto, čo sami odprezentovali v diskusii k tomuto bodu na zastupiteľstve. Plne rešpektujem ich zväčša osobné vzťahy s bývalým vedením DHZO – práve pre tieto vzťahy bolo logicky jasné, že za zmenu hlasovať nebudú.

Treba tiež uviesť, že – na rozdiel od vedenia všetkých združení, športových klubov, neziskových organizácii a spolkov v Rači – s ktorými je vždy dobrá a korektná diskusia a spolupráca – bývalé vedenie sa dlhodobo snažilo nastaviť diskusiu „osobnými vzťahmi“ – o čom opäť najlepšie vypovedá diskusia k tomuto bodu na zastupiteľstve.

Mestská časť Bratislava-Rača sa dlhodobo snažila vychádzať hasičom v ústrety, o čom svedčí to, že na ich činnosť za posledné 4 roky išla jedna z najvyšší súm v Bratislavskom kraji, prebieha stavebné konanie na rekonštrukciu budovy, vymenila sa kotolňa atď.

Bývalé vedenie DHZO viacnásobne použilo majetok mestskej časti vrátane vozidiel na platené výjazdy a akcie mimo Rače bez vedomia mestskej časti a bez súhlasu štatutára a preverili sme viacero pochybení a nezrovnalostí. Na platené aktivity chodilo dokonca vlani častejšie ako na aktivity, ktoré požadovala mestská časť, rozhodli sme sa aj preto (ako ďalší dôvod) – po porade s 2/3 miestneho zastupiteľstva – podať návrh na odvolanie vedenia DHZO.

Za odvolanie vedenia DHZO hlasovalo 9 z 13 prítomných poslancov a poslankýň, dvaja poslanci boli z rokovania ospravedlnení (p.Máťuš a p. Duda). Treba tiež uviesť, že predošlý štatút (navrhnutý pani Olenočinovou v roku 2019 a – okrem názvu obce a jedného dosť podstatného dodatku – kompletne odkopírovaný od DHZO Bratislava-Dúbravka)
umožňoval svojvoľné vylučovanie členov – ak by sa teda neudialo toto odvolanie ako „blesk z čistého neba“ – vedelo by bývalé vedenie všetkých členov DHZO Bratislava-Rača, ktorí majú inú predstavu o fungovaní zboru – vylúčiť.

Aktuálne sú poverené 4 osoby, členovia DHZO Bratislava-Rača, ako kontaktné osoby s mestskou časťou, ktoré majú prístup do budovy a zastrešujú činnosti DHZO do zvolenia nového vedenia DHZO Bratislava-Rača. Zároveň máme záujem, aby si veliteľské skúšky spravilo viacero členov DHZO a teda to nestalo a nepadalo na jednej osobe.

Treba tiež upozorniť, že pod MČ Rača spadá DHZO, iné združenie DHZ Bratislava-Rača je organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a nespadá pod obec. Sú to dve právne entity. Čakáme, či sa aj v tejto organizačnej jednotke udeje zmena vedenia – ak nie, mestská časť založí novú a registruje ju na DPO SR.

Hasičský zbor v Rači nekončí – naopak – hneď po získaní stavebného povolenia (otázka pár týždňov) budeme žiadať eurofondy z Plánu obnovy na kompletnú rekonštrukciu budovy hasičskej zbrojnice, po zvolení nového vedenia sa viac otvorí zbor pre nových členov z Rače a pevne verím, že spolupráca s obcou, združeniami či klubmi bude výrazne lepšia,“ uviedol starosta Rače.

Vyberáme z reakcií obyvateľov Rače: „Práve verejná podpora DHZO smerom k istému poslaneckému kandidátovi a zoskupenia s politickými ambíciami, ktorého je súčasťou vo mne vzbudzovalo pochybnosti, či sa DHZO venuje tomu, na čo je určené a na čo dostáva zdroje z obecného rozpočtu. Podľa môjho názoru by bolo dobré, aby si DHZO osvojilo princíp apolitickosti podobne, ako to majú zo zákona dané príslušníci hasičského zboru: „vykonávať štátnu službu nestranne a politicky neutrálne“ (Zákon č. 315/2001 Z. z.
Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore§ 69, ods. 3. pís. d),“ uviedol na sociálnej sieti Martin Rusina.

„pán starosta, spravili ste spoločne s poslancami veľmi rozhodný, ale dobrý krok. Držím Vám palce, aby sa postupne situácia v dobrovoľnom hasičskom zbore zastabilizovala a aby fungoval ako má,“ uviedol na sociálnej sieti Peter Remiáš.

„Práve starosta bol ten, ktorému môžu vďačiť za to, že tu môžu v Rači vykonávať činnosť. Keby on v júni 2019 nepovedal – ideme obnoviť obecný hasičský zbor, dávam návrh do pléna – žiadne DHZO by nebolo. Ja si to veľmi dobre pamätám. Olenočinová by mu mala ruky a nohy bozkávať za to, že súhlasil s obnovou zboru a že ju navrhol na veliteľku. Nevážila si to ako ani mnoho iných vecí, kopala do všetkých okolo seba, chudáci zamestnanci z úradu, ktorí s ňou museli robiť a aj starosta, ktorý jej s DHZO najviac pomohol. Tu vôbec nejde o to, či je i a z Dúbravky, z Košíc alebo hoci aj z Marsu. Ona je jeden zlý človek, ktorý oklamal a podrazil všetkých, nás, mestskú časť, ktorá ju prijala, starostu a podľa všetkého klamala aj vlastných ľudí zo zboru. Fakt jeden zlý, podlý, hnusný a zákerný človek ona je,” uviedol svoj názor rodený Račan, ktorý nechcel byť menovaný, keďže sa niekoľko rokov pozná osobne s Danielou Olenočinovou (redakcia Račianskeho Večerníka má ale jeho meno k dispozícii).

Ján Polakovič, Daniela Olenočinová, ani Marcel Kadlečík na otázky Račianskeho Večerníka nereagovali. Polakovič sa len vyjadril, že neočakáva že by sa Marcel Kadlečík uchádzal o post nového veliteľa DHZO.

Disclaimer: Autor tohto článku nie je členom DHZ/DHZO a ani členom Zväzu vyslúžilých vojakov, ako nesprávne tvrdil vo svojom vyjadrení poslanec Ján Polakovič na zastupiteľstve v Rači dňa 28.3.2023.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu