8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

Milan PAŠTÉKA – Bežci

Najčítanejšie

GMB-Milan Pasteta-BezciMilan Paštéka: Bežci. 1970. Olej na dreve, 70 x 100cm, zbierka GMB

„Obrazy tu nie sú preto, aby sme si z nich niečo zapamätali, ale preto, aby sa s tými, kto sa na ne pozrie, niečo stalo.“     Miroslav Petříček

Milan Paštéka je jedným z najosobitejších predstaviteľov slovenského umenia a novej figurácie. Narodil sa v roku 1931 v Trenčíne, obidvaja jeho rodičia boli učitelia. Maľbu študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu, ktorá existovala v rokoch 1957 – 1968. Jej členovia (Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Milan Laluha, Milan Paštéka a ďalší) hľadali vlastný, originálny spôsob vyjadrenia. Nadväzovali na odkaz domácej a svetovej moderny. Prvá výstava Milana Paštéku v Galérii Cypriána Majerníka v roku 1958 bola štátnou mocou zakázaná a zatvorená, pretože nevyhovovala normám tzv. socialistického realizmu, ktorému sa mnohí umelci odmietali podriadiť, aby nestratili slobodu tvorby. Zomrel v roku 1998 pri dopravnej nehode.

Milan Paštéka sa venoval maľbe, kresbe, keramike, ale aj prekladom z francúzštiny. Vedel citlivo pracovať s farbou, ktorá je dôležitou súčasťou jeho obrazov. V existenciálnych dielach zobrazuje človeka zvnútra, s jeho pocitmi a prežívaním. Jeho neskoršie obrazy sú abstraktné, bez zobrazenia konkrétnej skutočnosti. Okrem výraznej farebnosti často používa fragment, časť postavy, alebo jej zväčšený detail. Nezobrazuje konkrétnych ľudí, ale vystihuje pocity, ktoré sa týkajú každého človeka, ktoré niekedy prežíva každý z nás (očakávanie, osamelosť, radosť, strach a pod.).

Figurálne obrazy Milana Paštéku sú súčasťou tzv. novej figurácie, umeleckého smeru, ktorý vznikol koncom 50. a na Slovensku v polovici 60. rokov 20. storočia. Umelci tohto smeru postavu zobrazujú zo subjektívneho uhla pohľadu a často vyjadrujú existenciálne pocity, ako osamelosť, strach, úzkosť alebo odcudzenie, ktoré postavy na ich obrazoch prežívajú. Pracujú s iróniou a groteskou, zväčšeným alebo deformovaným fragmentom postavy, bez zobrazenia konkrétnych detailov.

NÁMETY NA DISKUSIU
Ako by sa dal popísať obraz Bežci? Vyzerajú, akoby bežali „hlavou proti múru“. Čo znamená tento výraz? Čo prežívajú tri postavy na obraze? Aký majú medzi sebou vzťah? Kam a prečo bežia? Sú to športovci, alebo ich niekto naháňa? Čo pripomínajú ich ruky a nohy? Aké pocity v tebe obraz vyvoláva?

Obraz nám môže pripomenúť detskú kresbu. Keď sa deti učia kresliť, kruh pre nich predstavuje hlavu a brucho, čiary ruky a nohy. Jednoduchý spôsob vyjadrenia využívajú umelci často vtedy, keď chcú vyjadriť niečo dôležité a podstatné.  Nájsť takýto jednoduchý spôsob však niekedy býva veľmi náročné. Všetkým sa nám už stalo, že sme dlho hľadali riešenie nejakého problému a nakoniec sme zistili, že bolo celkom jednoduché, a divili sme sa, že nám nenapadlo hneď.

AKTIVITY
Aké geometrické tvary sa dajú v obraze nájsť? Jednotlivé časti postáv vyzerajú, akoby boli cez seba prelepené. Z rôznych tvarov, vystrihnutých z farebných papierov, skús poskladať svoje vlastné postavy.

Postavy na obraze takmer splývajú v jednej farebnej mase. Vymysli, aké stopy by tieto postavy mohli zanechávať.

Prekresli postavy a vytvor ich príbeh formou komiksu. Čo si myslia, čo hovoria? Aké by mohlo byť pokračovanie tohto obrazu? Vymysli jeho príbeh.

Daniela Čarná
kurátorka a galerijná pedagogička

Text je súčasťou celoslovenského vzdelávacieho programu pre školy UMENIE ZBLÍZKA 03, o ktorom sa môžete dozvedieť viac na www.umeniezblizka.gmb.sk

Rubriku “Glosár umenia” Vám prináša Galéria mesta Bratislavy

Ďalšie články

Aktuálne