7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Ján KUPECKÝ, Bernhard Vogel – Ján Kupecký so synom

Najčítanejšie

GMB-Ján KUPECKÝ, Bernhard Vogel - Ján Kupecký so synom
Ján Kupecký (1667-1740), rytec Bernhard Vogel (1683-1737)

Ján Kupecký so synom, 1737
Mezzotinta na papieri
35 cm x 25,3 cm; 36 cm x 26,5 cm
Značené: Idem Io. Kupezky pinx. (vľavo dolu), Bernardo Vogel, Norib. 1737 (vpravo dolu)
Inv. č. GMB C 383

Galéria mesta Bratislavy spravuje v rámci zbierky starej kresby a grafiky po¬merne rozsiahlu kolekciu grafických listov, ktoré boli vytvorené podľa obrazov barokového maliara Jána Kupeckého. Čo sa týka obsahu a výtvarnej kvality, je to jedna z najdôle¬žitejších akvizícií, aké má galéria v tejto zbierke v správe. Najväčšiu položku kolekcie predstavuje Vogel-Preislerova séria. Nachádzajú sa v nej grafiky vytvorené rytcami Bernhardom Vogelom, jeho synom Johannom Christophorom Vogelom a Valentinom Danielom Preislerom. Tento súbor vyšiel knižne v Norimbergu v roku 1745 zásluhou V. D. Preislera pod titulom oannis Kupezky, Incomparabilis Artificis, Images et Picturae (…). Album pôvodne obsahoval titulný list vytvorený V. D. Preislerom, list obsahujúci súpis obrazov v jednotlivých častiach (Designatio Imaginum aeri incisarum) od Gottfrieda Friedricha Kriegera (oba z roku 1745) a 73 mezzotíntových portrétov. Ich počet sa však môže líšiť v závislosti od každého vydania. Album v GMB obsahuje 78 portrétov.

Ideovým zámerom Vogel-Preislerovej edície bolo predstaviť reprezentatívne diela z dielne J. Kupeckého v ucelenom súbore. Pozostáva z grafických listov s rôznymi motívmi – sú tu zobrazenia Krista a Márie, rozličné portréty zoradené podľa spoločenského významu portrétovaných (panovníci, šľachtici, mešťania, vedci, umelci), poprsia svätcov, náboženské a alegorické postavy a žánrové scény.

Uvedené dielo je jedným z grafických listov z tohto súboru. Vytvoril ho B. Vogel v roku 1737 v Norimbergu, ešte za života J. Kupeckého. Maľba (vznikla okolo roku 1726), podľa ktorej bola táto grafika vytvorená, sa dnes nachádza v Herzog Anton Ulrich-Museum v Braunschweigu v Nemecku. Ide o dvojportrét maliara so svojím vtedy asi 10- ročným synom Christophorom Johannom Friedrichom.

V obrazovej ploche vpravo sa nachádza sediaca postava staršieho muža s okuliarmi s okrúhlymi rámami a baretom, ktorý je natočený na diváka. Ľavú ruku má zohnutú vbok a drží v nej palicu, o ktorú sa zrejme opiera. Pravú ruku, nedbalo obviazanú bielou plátennou šatkou, má sčasti položenú na klavíri, za ktorým sedí. Muž je odetý do košele s vysokým golierom, na ktorej má dlhý tmavý domáci plášť z ťažkej látky, v drieku prepásaný látkovým opaskom. Vedľa neho po ľavej strane je zobrazený chlapec s dlhšími vlasmi začesanými dozadu, natočený na diváka zboku, ktorý drží notový papier s nápisom Aria. Pravou rukou ukazuje na notový zápis. Oblečený je do bielej rozhalenej košele a tmavého zvršku. Kompozíciu vľavo dopĺňa mohutná drapéria.

Dielo je ukážkou civilného meštianskeho portrétu otca a syna s trochu intímnym nádychom. V dolnej časti grafického listu sa nachádza nápis „Movet et Coelestia quondam Corda Dolor. Stat.“, čiže „Niekedy bolesť otrasie nebeskými sférami“, čo je citát podľa rímskeho básnika Publia Papinia Stazia. Autor tak pravdepodobne poukázal na bolesť zúfalého otca, ktorému predčasne zomrel syn (bolo to v roku 1733, keď mal iba 17 rokov).

Táto grafika je jedným z najkvalitnejších diel, vytvorených podľa Kupeckého malieb. Je v nej ponechaná pre Kupeckého príznačná snaha o portrétnu vernosť a úsilie o zachytenie psychologickej hĺbky portrétovaných. Niektoré črty tváre pôsobia vplyvom grafického spracovania o čosi tvrdšie oproti pôvodnej maliarskej predlohe. Rovnako isté detaily sú prísnejšie. Voľba grafickej techniky – mezzotinty – však bola vhodná, ak chcel rytec vyjadriť charakteristické vlastnosti Kupeckého maľby, ako aj účinok šerosvitu, alebo mäkkú hru svetla a tieňa. V tomto zmysle je list skvele prevedený. Ide o skutočne vernú reprodukciu spomenutého maliarskeho diela. B. Vogel bol nepochybne zručným rytcom, ktorý rešpektoval podstatné nuansy Kupeckého diela.

Martina Vyskupová
kurátorka zbierky starej grafiky

Rubriku “Glosár umenia” Vám prináša Galéria mesta Bratislavy

Vybraná bibliografia:
1. Safarik, Eduard A.: Johann Kupezky (1666- 1740). Ein Meister des Barockporträts. [Kat. výst.]. Aachen : Suermondt-Ludwig-Museum, 2002.
2. Ján Kupecký 1667 – 1740. Grafické listy podľa obrazov Jána Kupeckého zo zbierok Mestskej galérie v Bratislave. [Kat. výst.] Ed. Ľudovít Medvecký. Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 1967, s. 5 – 69.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne