14.5 C
Bratislava
streda, 22. mája 2024

Bratislava: SCD, Satelit: Múzeum, dizajnu, prosím: 11.4. – 1.5.2013

Najčítanejšie

SCD-Muzeum dizajnu prosim-pozvankaSlovenské centrum dizajnu, Výstavný a informačný bod Satelit Vás pozývajú na výstavu Múzeum dizajnu, prosím – prvú prezentáciu zbierok komunikačného a priemyselného dizajnu SCD.

Miesto konania: SATELIT, výstavný a informačný bod SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie, Bratislava

Termín: 11. 4. – 1. 5. 2013

Kurátori: Eliška Mazalanová, Mária Rišková, Maroš Schmidt

SCD-tesla
Televízny prijímač Tesla 4110U Oravan Tesla Orava Nižná n.p. (1960)
Dizajn: Viktor Knotek
SCD-telefon
Telefón T65H
Tesla Liptovský Hrádok n.p. (1963)
Dizajn: Bohumil Míra

 

 

 

 

 

 Hurbanove kasárne ožívajú dizajnom

Slovenské centrum dizajnu (SCD) otvára v zrekonštruovaných priestoroch
Hurbanových kasární jedinečnú výstavu „Múzeum dizajnu, prosím“ – prvú prezentáciu zbierok
komunikačného a priemyselného dizajnu SCD. Nosnou témou výstavy je pojem komunikácia, ktorý
zároveň odkazuje na ambíciu sprostredkovať informácie o „skrytej“ práci na projekte múzea dizajnu
a zapojiť odbornú verejnosť do diskusie o koncepcii budúceho múzea. Od 11. apríla do 1. mája budú
môcť návštevníci obdivovať najmä diela z obdobia od 20. rokov 20. storočia až po súčasnosť.

Na výstave budú prezentované diela, navrhnuté slovenskými a českými dizajnérmi, vyrobené na Slovensku,
prípadne v bývalom Československu. Výstava si nekladie za cieľ predstaviť tému komunikácie komplexne,
výber diel reprezentuje súčasný charakter zbierok, ich základné zameranie a naznačuje, akým smerom sa
zbierky budú ďalej rozširovať. Výstavu pripravili kurátori Eliška Mazalanová, Mária Rišková a Maroš
Schmidt, ktorí spolupracovali s ďalšími odborníkmi – predovšetkým s dizajnérom a historikom Ľubomírom
Longauerom, ktorý do zbierky daroval a sprostredkoval tisícky diel grafického dizajnu a dokumentov. Na
projekte výstavy a celej iniciatíve múzea dizajnu významne spolupracujú členovia združenia 84 (Priatelia
múzea dizajnu).

„Odkedy máme priestor v Hurbanových kasárňach, narástol počet zbierok aj darcov.
Veľmi kvalitná 
je zbierka rádií, telefónov, ale aj nábytku a interiérových prvkov či dizajnov pre domácnosť. Vzácne sú mnohé grafické realizácie alebo návrhy z 30. rokov 20. storočia. Prvá výstava z našich zbierok v novom výstavnom priestore je unikátnou príležitosťou predstaviť širokej aj odbornej verejnosti nielen dlhoročné snahy o zriadenie múzea, ale aj realizáciu idey, ako by mohla budova slúžiť kultúrnym aktivitám.“ Katarína Hubová, riaditeľka SCD

Iniciatíva Slovenského centra dizajnu (SCD) vybudovať múzeum dizajnu a súvisiacich odborov je verejnosti
známa už niekoľko rokov. Myšlienka múzea spojila k spoločnému úsiliu dizajnérov, ďalších profesionálov z
oblasti kultúry a širokú verejnosť. Ich dary a podporné aktivity sú základom budúceho múzea a
fundamentom zbierky komunikačného a priemyselného dizajnu, s významnými presahmi do ďalších oblastí
(úžitkové a voľné umenie, architektúra, fotografia, nové médiá).

Priestory Hurbanových kasární, v ktorých sa výstava uskutočňuje, sa vzhľadom na ekonomickú situáciu a
komplexnosť problematiky len pomaly menia na kultúrne centrum. Vedenie SCD víta snahu Ministerstva
kultúry SR využívať ich na kultúrne účely a prispeje k oživeniu doteraz opustených priestorov kasární
kvalitnými aktivitami.

Múzeum dizajnu, prosím
výstava zo zbierok SCD o komunikácii v dizajne
Miesto konania: Satelit, Výstavný a informačný bod SCD, Kollárovo námestie 10, Bratislava.
Otvorenie výstavy: streda 10. apríl 2013 o 18:00 hod.
Trvanie výstavy: 11. 4. 2013 – 1. 5. 2013
Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00 hod., okrem pondelka.
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, www.sdc.sk
Kurátori: Eliška Mazalanová, Mária Rišková, Maroš Schmidt.
Odborná spolupráca: Ľubomír Longauer, Zuzana Šidlíková, Katarína Gatialová (konzultácie a texty k
výstave), Adriena Pekárová (organizácia odborného kolokvia).
Dizajn výstavy: OSTBLOK
Grafický dizajn výstavy: MultiTalent.

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne