LinkedIn začal s beta testovaním videí pre sponzorovaný obsah v októbri minulého roka a v najbližších týždňoch ich plánuje spustiť pre všetky spoločnosti.

Beta testovanie, ktoré prebiehalo od októbra 2017 sa zúčastnilo viac ako 700 inzerentov, vrátane spoločností ako Philips alebo Audi Canada. Informáciu zverejnili adweek.com.

„Nové natívne videoreklamy sa zobrazujú priamo v informačnom kanály spoločnosti LinkedIn ako samostatné príspevky a môžu pomôcť spoločnostiam budovať povedomie prostredníctvom bohatých, vizuálnych príbehov, zvýšiť návštevnosť na svojich desktopových alebo mobilných stránkach a zbierať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom tlačidla výzvy na akciu alebo nástroja Lead Gen Forms,“ uviedol pre adweek.com produktový manažér spoločnosti LinkedIn Phil Spitzer.

„Možnosti zacielenia B2B marketingu od spoločnosti LinkedIn sú kvalitnejšie ako to, čo je k dispozícii na iných najlepších sociálnych platformách, takže tento vývoj je potenciálne dobrou správou. Určite by sme mali online kurzy linkedin testovať nové jednotky v nádeji, že by mohli fungovať ako životaschopná súčasť klientových plánov,“ uviedol pre adweek.com Steve Carbone, riaditeľ pre digitalizáciu a investície spoločnosti MediaCom.

Inzerenti budú mať prístup k informáciám o tom, aké typy profesionálov ich sledujú a vyvíjajú aktivitu v rámci ich videa pre sponzorovaný obsah, okrem toho môžu použiť nástroj na sledovanie konverzií, ktorý spočíta počet potenciálnych zákazníkov, registrácií, návštev webových stránok a ďalších aktivít reklamy.

Vnútorná štúdia spoločnosti LinkedIn zistila, že viac ako 46% B2B marketérov verí, že nájdenie kvalitného prostredia, ktoré by umožnilo osloviť tvorcov videí, bolo hlavnou výzvou pri spustení kampaní na iných platformách.

Spoločnosti však musia pamätať na to, že pri vývoji video obsahu je to na každej platforme iné. Napríklad to, čo fungovalo na Facebooku, nefungovalo na Twitteri a tak ďalej.

„Bude dôležité, aby inzerenti B2B, ktorí budú mať záujem o tieto videá, boli pripravení vytvoriť video prispôsobené pre prostredie LinkedIn a očakávania používateľov. Bude to zahŕňať najmä zabezpečenie toho, aby bola kreatíva optimalizovaná pre mobilné zariadenia,“ uviedol pre adweek.com Steve Carbone, riaditeľ pre digitalizáciu a investície spoločnosti MediaCom.

Natívne zdieľanie videa bude na hlavnej stránke LinkedIn už čoskoro sprístupnené všetkým spoločnostiam.

Spoločnosť LinkedIn tak využíva potenciál, ktorý iné sociálne siete využívajú už dávno. A nielen to, LinkedIn sa čoraz viac dostáva do centra pozornosti vydavateľov, ktorí hľadajú možnosti ako ju využiť pre svoje ciele. O zvýšenom záujme vydavateľov o túto špecifickú sociálnu sieť sme písali začiatkom marca. Čítaj viac. 

Hoci angažovanosť na sociálnej sieti LinkedIn ani zďaleka nedosahuje také hodnoty ako na sociálnej sieti Facebook, vďaka inováciám, ktoré spoločnosť zavádza a plánuje zaviesť, sa tento pomer môže už čoskoro zmeniť.