31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Reťazec BILLA si plní záväzok voči životnému prostrediu, je čoraz viac ekologický

Najčítanejšie

Ochrana životného prostredia je pre spoločnosť BILLA veľmi dôležitá. Vo svojich predajniach zavádza najmodernejšie technológie a postupy, ktorými znižuje emisie skleníkových plynov a šetrí elektrickú energiu.

K zodpovednosti k prírode pritom vedie aj svojich zákazníkov. Okrem toho sa BILLA aktívne postavila proti výstavbe asfaltárne na východnom Slovensku, ktorá sa má nachádzať v blízkosti jej skladu s potravinami.

Spoločnosť BILLA si uvedomuje závažnosť a dôležitosť, s akou je potrebné pristupovať k ochrane životného prostredia. Vo svojom podnikaní preto využíva mnohé prostriedky, ktoré sú ohľaduplné k prírode.

Jedným z najväčších ekologických problémov súčasnosti je veľká koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší. BILLA sa preto dlhodobo snaží o znižovanie jeho emisií. Oxid uhličitý vzniká pri prevoze výrobkov, ale aj počas bežného chodu predajní.

„Naše emisie oxidu uhličitého klesli v období medzi rokmi 2012 až 2019 takmer o polovicu, čo sa nám podarilo viacerými zavedenými opatreniami. V nových a zrekonštruovaných predajniach chladíme potraviny len ekologicky. Vďaka vitrínam, ktoré majú uzatvárateľné dvere a na svoj chod používajú len chladivá šetrné k prírode, sa do vzduchu dostane o tretinu menej oxidu uhličitého,“ povedal Dariusz Bator, generálny riaditeľ BILLA.

Spoločnosť postupne redukuje aj kotolne na fosílne palivá a na vykurovanie svojich prevádzok využíva odpadové teplo z chladenia potravín.

BILLA okrem toho uhlíkovú stopu znižuje aj podporou elektromobility a výstavbou nabíjacích staníc pre zákazníkov. „Naši zákazníci si elektrické autá môžu zdarma nabiť pri deviatich predajniach, v minulom roku tak urobili až 2200-krát. Tankujú u nás doslova zelenú energiu, pretože máme certifikát o záruke pôvodu spotrebovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov,“ vysvetlil Dariusz Bator.

Šetrenie elektriny

Spoločnosť BILLA ekologickú zodpovednosť zhmotňuje aj v objeme elektrickej energie, ktorú denne využíva vo svojich prevádzkach.

„Počas rokov 2012 až 2019 sme znížili spotrebu elektriny na meter štvorcový predajnej plochy o viac ako 20 %. Od roku 2016 totiž neónové trubice a halogénové žiarovky vymieňame za najmodernejšiu LED technológiu, ktorú už používa 96 našich predajní. Naším cieľom je, aby sa do roku 2025 LED osvetlenie nachádzalo v každej prevádzke,“ uviedol generálny riaditeľ.

Spoločnosť tiež vymieňa staré svetlá na parkoviskách pri predajniach, čím znižuje svetelný smog v okolí. Aj tieto kroky prispeli k dosiahnutiu energetického cieľa tri roky pred stanoveným termínom.

Šetriť elektrickú energiu sa spoločnosti darí aj vďaka pätnástim fototermickým panelom na streche jej bratislavskej centrály, ktoré premieňajú slnečné lúče na teplo. Výhodou tohto solárneho systému je, že dokáže pracovať aj počas období, ktoré sú na slnečný svit chudobnejšie.

„Fotovoltaické panely na našej centrále sú len začiatok. V budúcnosti by sme túto technológiu radi využívali na výrobu elektriny vo viacerých našich prevádzkach na Slovensku. Rok 2021 by mal byť v implementácii tejto technológie zlomový a v pláne máme viacero inštalácii. Vďaka nim budeme vyrábať elektrinu na streche predajne, ktorú následne v predajni aj celú spotrebujeme,“ doplnil D. Bator.

Na strane prírody a bezpečnosti

Ekologicky zodpovedný prístup k podnikaniu potvrdzuje spoločnosť BILLA aj nesúhlasom s výstavbou asfaltárne v obci Petrovany neďaleko Prešova. Obaľovacia súprava na výrobu asfaltových zmesí má vyrásť v miestnom priemyselnom parku v blízkosti skladu s potravinami a len 260 metrov od domov miestnych obyvateľov.

Prevádzka by ročne mala vyrobiť 80 000 ton asfaltovej zmesi. Obyvatelia Petrovian proti asfaltárni spísali petíciu a spolu s BILLA poukázali na jej možný negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Výroba asfaltu je vysoko hlučná, prašná a nie je vylúčené, že sa pri nej nemôžu do ovzdušia dostávať karcinogénne látky. Ministerstvo životného prostredia SR, aj vďaka námietkam spoločnosti BILLA, nateraz výstavbu novej asfaltárne pozastavilo.

„Sme si vedomí svojho záväzku voči životnému prostrediu aj voči našim zákazníkom, preto sme sa rozhodli konať. Obaľovňa živičných zmesí v Petrovanoch by mohla vážne poškodiť okolitú prírodu a zdravie miestnych obyvateľov. Ohrozené mohli byť aj potraviny, ktoré máme pre našich zákazníkov uložené v neďalekom centrálnom sklade. Sme preto veľmi radi, že ministerstvo vzalo do úvahy aj naše pripomienky a povolenie na výstavbu asfaltárne znova prehodnotí,“ uzatvára D. Bator.

(ts)

Reťazce.sk
Reťazce.sk
Reťazce.sk písali predovšetkým o maloobchode v Bratislave, sústredili sa na centrum Bratislavy a väčšinou na gastroscénu. Zaujímali sa predovšetkým o inovatívne nezávislé projekty. Projekt v rôznych podobách fungoval od roku 2009. Autorom a zodpovednou osobou za obsah bol Radoslav Augustín. V histórii na projekte spolupracovali i Lukáš Kočišek a Ivan Krasko. Redakcia Mediahub.sk od novembra 2018 na obsahu projektu pokračuje. Doménu Reťazce.sk sme získali od spoločnosti VisuArt, s.r.o. a stala sa súčasťou nášho projektu. Portál Reťazce.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne