31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Zverejnili výsledky súťaže na mestské vinice, väčšina ostáva bez nájomcu

Najčítanejšie

V priebehu januára 2022 zasadla Komisia pre výber nájomcov vinice vo vlastníctve Hlavného mesta SR a vyhodnocovala súťaž zverejnenú koncom minulého roka, v ktorej bolo v ponuke 7 parciel s vinicami s celkovou rozlohou zhruba 3,85 hektára v katastroch Rače a Nového Mesta.

Nájomca z Karlovej Vsi

Z tejto výmery sa podarilo vybrať nájomcu na 3 obrábané parcely v Rači v lokalite Horný Šínwegh s výmerou 36, 86 ára. Víťazom sa stal Marek Kopriva s trvalým pobytom v Karlovej Vsi. Zmluvu na ich nájom môže uzatvoriť s magistrátom na 10 rokov s opciou na ďalších päť rokov so súhlasom prenajímateľa.

Tri parcely s mestskými vinicami v lokalite Horný Šénwegh s výmerou zhruba 36 árov získal záujemca z Karlovej Vsi.

Nájomné je stanovené v peňažnej forme v sume 79,60 eur/ha ročne a vo forme vecného plnenia, ktoré sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajímateľovi vo forme certifikovaného vína v súlade s § 26 zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v objeme 10% z úrody.

Zvyšné hektáre bez víťaza

O ďalšie ponúkané vinice v slušnom obrábanom stave s výsadbou stolovej odrody Chrupka biela s výmerami 36, 31 a 45 árov v Rači (lokality Stredný a Dolný Šínwegh) neprejavil záujem žiadny záujemca a komisii neboli na vyššie uvedené pozemky doručené žiadne súťažné návrhy.

O tieto parcely s vinicami v lokalite Stredný a Dolný Šínwegh neprejavil záujem žiadny uchádzač.
Terasová vinice v lokalite Dolný Šínwegh s výsadbou Chrupky bielej sa nového nájomcu nedočkala.

Rovnako nebol vybraný nájomca ani na najrozsiahlejší ponúkaný obrábaný vinohrad s výmerou 2,367 hektára (23 671 m2) v katastri Nového Mesta. Komisia skonštatovala, že žiaden z predložených súťažných návrhov nespĺňal podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.

Parcele v Novom Meste komisia nájomcu nevybrala, uchádzači podľa nej nesplnili kritériá.

Dlhý zoznam podmienok

Pri výbere nájomcu účastníci verejnej súťaže odpovedali na viacero otázok, na základe čoho im boli následne prideľované body. Otázky sa týkali toho, či má záujemca skúsenosti v oblasti vinohradníctva, previazanosť s terroirom, ďalej či bude a rešpektovať miestne tradície a či je jeho zámer realizovateľný.

Mnohé mestské vinice patriace Bratislave sú stále v takomto zúboženom stave. Ich záchrana by si vyžiadala roky práce a obrovské investície zo strany pestovateľa.
Zanedbané magistrátne vinohrady v lokalite Veľký Komandl. Z takýchto vinohradov sa ďalej šíria hubové či plesňové choroby a tiež v nich má útočisko premnožená zver. To všetko ohrozuje zdravé obrábané porasty v okolí.

Ďalej sa hodnotilo spojenie vinohradníckej a vinárskej činnosti s rozvojom lokálnej ekonomiky, identity a miestnej komunity. Využitie rekreačného potenciálu, prístupnosť pre verejnosť a spolupráca so združeniami a organizáciami zameranými na rozvoj komunity, osvetu či vzdelávanie.

Ďalším okruhom boli prírodné aspekty, ako spôsob ošetrovania a hnojenia viniča a vinohradu, inovácie v oblasti ekologizácie, podpory biodiverzity či využívania princípov permakultúry.

Kompletné podmienky súťaže ako aj jej vyhodnotenie nájdete > TU.

V minulosti napriamo pestovateľom

V minulosti sa o nájomcoch často zanedbaných mestských viníc rozhodovalo v režime osobitého zreteľa. Záujemca z radov známych vinohradníkov či členov vinohradníckych spolkov požiadal o prenájom vinohradu, ktorý bol neudržiavaný. Následne schvaľovali návrh na prenájom poslanci mestského zastupiteľstva.

Tento model sa v pilotnom režime spustil za primátora Milana Ftáčnika a neskôr pokračoval počas pôsobenia Iva Nesrovnala, ale bol poslancami kritizovaný pre absenciu verejnej súťaže.

Zdroj: Račianskychodník.sk 

foto: Katasterportal.sk, jč

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne