31.9 C
Bratislava
piatok, 12. júla 2024

Pri Nemocnici Bory má vyrásť zdravotnícky kampus

Najčítanejšie

Pri budúcej Nemocnici Bory v bratislavskom Lamači by mal vzniknúť zdravotnícky kampus. Slúžiť bude ako výučbové a vedecko-výskumné centrum. Memorandum o porozumení medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), Penta Hospitals International a Slovenskou zdravotníckou univerzitou (SZU) na dnešnom rokovaní schválili bratislavskí krajskí poslanci.

„V oblasti zdravotníctva čelí Bratislavský kraj významným štrukturálnym výzvam, a to najmä z dôvodu nedostatku lekárov a zdravotníckych pracovníkov. To má za následok nerovnomernú dostupnosť zdravotnej starostlivosti v regióne a najvyšší podiel všeobecných lekárov a pediatrov v dôchodkovom veku spomedzi všetkých krajov na Slovensku. V dôsledku nepriaznivého demografického trendu je náš kraj zároveň najrýchlejšie starnúcim krajom v Slovenskej republike. S tým sú spojené tiež neustále sa zvyšujúce nároky na zdravotnú starostlivosť. Spoločným memorandom chceme podporiť a rozvíjať aktivity, ktoré súvisia so vzdelávaním a výchovou mladých ľudí v oblasti zdravotníctva a prispieť tak k riešeniu štrukturálnych problémov v tejto oblasti,“ uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Pri novej bratislavskej Nemocnici Bory, ktorej otvorenie je naplánované na marec budúceho roka, tak má následne vzniknúť aj Zdravotnícky kampus. Bude slúžiť ako výučbové a vedecko-výskumné centrum založené na verejno-súkromnom partnerstve.

Cieľom je vzájomné zdieľanie príkladov najlepšej praxe v sektore zdravotníctva, transfer technológií v zmysle aplikácie výsledkov vedecko-výskumných aktivít do medicínskych procesov a opačne, ako aj rozvoj inovačnej kultúry.

BSK má na starosť realizáciu výstavby a následné prevádzkovanie centra, Penta Hospitals International zase za symbolickú hodnotu poskytne vhodný pozemok a bude vo svojich priestoroch uskutočňovať pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov.

„V Nemocnici Bory už dnes spolupracujeme so strednou zdravotníckou školou v Bratislave a rozvíjame projekt Študuj zdravotku, pretože chceme mladých motivovať k práci v slovenskom zdravotníctve. Dobré nemocnice vo svete stoja na troch základných pilieroch – okrem klinickej praxe aj na vzdelávaní a výskume. A my chceme byť dobrá nemocnica a chceme vytvoriť rešpektované a žiadané miesto pre zdravotníkov, ktorí sa chcú vzdelávať v súlade s európskymi štandardmi. Zároveň veríme, že lokalita novej nemocnice poskytne vhodný priestor pre akúkoľvek budúcu akademickú a výskumnú činnosť, ktorá ju bude môcť využiť pre svoj rozvoj,“ povedal medicínsky riaditeľ Nemocnice Bory Róbert Hill.

Slovenská zdravotnícka univerzita ako tretí z partnerov memoranda poskytne zázemie výskumno-vzdelávacej inštitúcie pre získavanie teoretických a praktických poznatkov a výchovu odborníkov s najvyšším vzdelaním.

Výstavby výučbového a vedecko-výskumného centra by mohla byť financovaná z externých finančných prostriedkov z Operačného programu Slovensko.

(ts)

 

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne