Obyvatelia Nového Mesta žiadajú v petícii predĺženie autobusovej linky do obytnej zóny Slanec

Obyvatelia Slanca vyhlásili petíciu, aby deti, či seniori nemuseli chodiť z obytnej zóny dlhý úsek peši k zastávke MHD. V petícii žiadajú „o vytvorenie autobusovej zastávky na vrchu Peknej cesty. Nachádza sa tu veľká rezidenčná štvrť s viac ako 1000 obyvateľmi bez akejkoľvek MHD a taktiež vstup do lesoparku a veľa pohybu ďalších ľudí. Stavia sa tu čim ďalej tým viac rodinných domov bez inej možnosti ako chodiť pešo dolu na električkovú zastávka 20 min., alebo teda stále používať iba auto, čo je veľmi neekologické pre životné prostredie,“ uvádzajú obyvatelia Slanca v petícii.

Novomestský Večerník zisťoval, či sa kompetentní takýmto problémom na Slanci reálne zaoberajú. Dopravný podnik Bratislava (DPB) sa obsluhou Slanca zaoberal už viackrát a s Magistrátom hl. mesta Bratislavy, ako objednávateľom verejnej dopravy, komunikoval návrhy na riešenie obsluhy.

Novomestský poslanec JUDr. Tomáš Korček poukázal na nesprávny postup Magistrátu hl. mesta pri vydávaní stavebných povolení developerom. „Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava sa v zmysle stavebného zákona vyjadruje ako dotknutý orgán ku každej novej výstavbe v Bratislave tzv. záväzným stanoviskom k investičnej činnosti a to nielen z hľadiska súladu navrhovanej výstavby s územným plánom hlavného mesta, ale aj z hľadiska riešenia jej dopravného vybavenia. Práve z tohto dôvodu, ak hlavné mesto vyjadrí súhlas s umiestnením novej stavby resp. súboru stavieb, malo by developerovi v záväznom stanovisku určiť aj také podmienky na výstavbu, aby bolo možné v novej lokalite trasovať potrebné linky MHD a následne po výstavbe, nakoľko Dopravný podnik Bratislava je akciovou spoločnosťou, ktorej jediným akcionárom je samotné hlavné mesto, taktiež objednať ich zodpovedajúce výkony,“ reagoval pre Novomestský Večerník poslanec mestskej časti Nové Mesto, JUDr. Tomáš Korček.

„Limitujúcim faktorom je v tomto území absencia obratísk pre autobusy, a to aj pri električkovej zastávke Pekná cesta, aj v samotnej štvrti Slanec. Ďalším problémom je nedostatok miest na zriadenie vyhovujúcich zastávok na Slanci. Predĺženie linky 75 pritom nie je realizovateľným riešením, pretože komunikácie v novej obytnej oblasti na Slanci neumožňujú otáčanie kĺbových autobusov, ktoré sú na linku z kapacitných dôvodov vypravované. Linka 75 je tiež nevhodná preto, že premáva len v čase špičky, pričom obsluha MHD by mala byť zabezpečená celotýždenne,“ prezradil pre Novomestský Večerník Martin Chlebovec, hovorca Dopravného podniku Bratislava.

„Aj táto situácia poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ sa nové štvrte stavajú bez infraštruktúry potrebnej na prevádzkovanie MHD (zastávky, obratiská), je veľmi ťažké následne MHD do týchto štvrtí zaviesť. Pokiaľ samospráva alebo developeri príslušných rezidenčných projektov vybudujú potrebnú infraštruktúru a hlavné mesto si následne objedná dodatočné výkony MHD, DPB je pripravený sprevádzkovať linku obsluhujúcu Slanec,“ doplnil Martin Chlebovec.

Magistrát hl. mesta pre Novomestský Večerník reaguje: „Hlavné mesto sa zaoberalo možnosťami dopravnej obslužnosti lokality na Slanci od jej vzniku. Zrealizovali sa viacnásobné obhliadky obslužných komunikácií, parkovania, chodníkov a zástavby v tesnej blízkosti úzkych komunikácií, no vzhľadom na tieto (limitujúce) faktory sa nepodarilo nájsť vhodné priestory pre prejazd autobusu MHD a zriadenie zastávok s bezpečným prístupom. Hlavné mesto pre obyvateľov zabezpečilo MHD aspoň tak, aby bola čo najbližšie k ich obytnej zóne. Od januára 2010 bola zriadená nová linka č. 156 obsluhujúca obytnú štvrť Slanec premávajúca od križovatky Horskej ulice s Peknou cestou cez Račiansku ulicu do vozovne Krasňany, aby bol umožnený prestup na električkové linky pri vozovni Krasňany. Linka zastavovala na zastávkach Vozovňa Krasňany, Hubeného – pre možnosť prestupu na linku 75 a Slanec s nástupiskom a výstupiskom v križovatke Horskej ulice s Peknou cestou. Pre vznik novej linky musela byť vybudovaná spevnená plocha umožňujúca otáčanie autobusu MHD na Peknej ceste,“ uviedla Dagmar Schmucková, hovorkyňa Oddelenia komunikácie a marketingu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.

„Uvedená linka mala takmer nulovú vyťaženosť, aj takmer po roku fungovania. Spoj bol pravidelne v oboch smeroch prázdny. Z tohto dôvodu došlo k jej zrušeniu s tým, že obyvatelia by sa mali v prvom rade obrátiť na developera s požiadavkami na vytvorenie vhodných podmienok, ktoré budú umožňovať prevádzky linky MHD priamo do sídliska. Dopravnú infraštruktúru pre možnosť prevádzky MHD mal pre budúcich obyvateľov vytvoriť developer, ktorý týmto obyvateľom domy a byty predával. Hlavné mesto nemá oprávnenie na budovanie potrebnej infraštruktúry pre MHD na cudzích pozemkoch nachádzajúcich sa v rámci sídliska. Bez súhlasu správcu komunikácie nie je možné na takýchto komunikáciách napr. umiestniť zastávku a pod. Komunikácie v lokalite Slanec sú aj naďalej evidované ako verejné účelové komunikácie, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych ciest a neboli odovzdané ako stavby do majetku mesta,“ doplnila pre Novomestský Večerník Dagmar Schmucková.

„Okrem zastávok, prejazdných komunikácii, obratísk resp. miest na obrat vozidiel je potrebné myslieť aj na vybavenie potrebné pre vodičov, a to možnosť využitia resp. umiestnenia tzv. sociálne zariadenia s priestorom na odstavenie vozidla, ktorého existencia je podmienkou pre možnosť prevádzky takejto samostatnej linky a ktoré musí byť umiestnené na niektorej z konečnej. V uvedenej lokalite sa však pripravujú aj ďalšie projekty, ktoré veríme zlepšia podmienky a možnosti pre prípadne zriadenie novej linky MHD. O potrebe riešenia obsluhy uvedenej lokality prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy máme vedomosť a budeme sa ňou naďalej v spolupráci s dopravným podnikom zaoberať,“ uviedla na záver Dagmar Schmucková.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu