19.7 C
Bratislava
nedeľa, 21. júla 2024

Bratislavská župa zdigitalizovala predmety kultúrneho dedičstva a zverejnila na webe

Najčítanejšie

Umenie, história a tradície – to sú oblasti, z ktorých Bratislavský samosprávny kraj (BSK) postupne digitalizuje predmety kultúrneho dedičstva charakteristické pre územie kraja.

Databázu nájdete pod názvom „Pamäť kraja“ na webe www.pamatkraja.sk. V súčasnosti sa v nej nachádza vyše 1500 tradičných predmetov ako náradie, keramika, textily, kresba či rôzne úžitkové predmety.

„Je to unikátny projekt v rámci Bratislavského kraja. Pamäť kraja poskytuje návštevníkovi zdigitalizovaný fond lokálnych predmetov nášho regiónu a to z oblasti pamiatok, architektúry, etnológie či etnografie. Aktuálne je v databáze viac ako 1500 predmetov. Samozrejme, to ešte nie je konečné číslo. Databázu budeme kontinuálne dopĺňať o ďalšie zaujímavé predmety. Práve prenesením vecí do digitálnej podoby máme možnosť uchovať toto kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Oblasť bádania a digitalizovania projektu sa koncentrovala na osoby súkromných zberateľov, ktorých zbierky krojov, keramiky, vinárskeho náradia, vinárskych etikiet, čipky, historických fotografií, traktorov a iných ostávali doposiaľ verejnosti neznáme.

Súčasťou fondu je aj obsiahla zbierka vzorkovníc keramického majstra Heřmana Landsfelda od OZ Modranská Beseda, ktoré sú svojimi motívmi zdrojom inšpirácie pre súčasných tvorcov keramiky.

Bratislavský kraj zdigitalizoval aj svoju rozsiahlu zbierku keramiky národného umelca Ferdiša Kostku, ktorá je rovnako súčasťou digitálnej databázy.

Pamäť kraja je kontinuálne dopĺňaná o ďalšie predmety z oblasti kultúrneho dedičstva. Najbližšie sa oblasť výskumu zameria na dokumentovanie architektúry v krajine, architektonických prvkov, a tiež na drobnú architektúru, ktorá sa z dnešnej krajiny pomaly vytráca do zabudnutia.

Súčasťou projektu bude aj spustenie digitálno-dokumentačného centra v obnovenom kaštieli v Modre, ktoré bude slúžiť širokej aj odbornej verejnosti. Otvorenie je plánované v priebehu tohto leta.

Jeho cieľom je prehĺbiť vedomosti obyvateľov i návštevníkov z oblasti kultúrneho dedičstva, tradícií a histórií lokalít kraja. Centrum bude plne vybavené digitalizačnou technikou, vďaka ktorej si môžu záujemcovia nechať zdigitalizovať svoju vlastnú zbierku a uchovať ju tak pre ďalšie generácie.

V súčasnosti digitalizačno-dokumentačné pracovisko všetky zdigitalizované predmety svojho terénneho výskumu prezentuje na webe www.pamatkraja.sk. Projekt Pamäť kraja vznikol ako súčasť projektu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne