Objekt bývalých jaslí na Strelkovej v Rači sa zmení na park

V tesnej blízkosti budúceho parku je rozostavaný projekt developerskej firmy Bencont Group, ktorý vzniká na mieste bývalých Bratislavských vinárskych závodov. Rínok Rača, nové sídlisko ktorého najvyšší objekt bude mať až 13 podlaží a celé sídlisko bude mať až 473 bytov, teda podobne ako Malé Krasňany, kde žije račiansky starosta.

Územie budúceho parku má výmeru 2650 metrov štvorcových. Objekt jaslí na Strelkovej už 13 rokov chátral a na ich mieste vznikne atraktívny verejný priestor, ktorý využijú všetci obyvatelia Rače, nielen nového sídliska.

„Park tak bude veľmi atraktívny predovšetkým pre rodiny s deťmi, keďže deti budú mať k dispozícii niekoľko herných zostáv alebo amfiteáter, kde sa predpokladá organizácia detského divadielka a pod. Verejný priestor však má myslieť aj na dospelých, seniorov alebo ľudí so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou parku budú riešenia, zamerané na vsakovanie dažďovej vody (priepustné materiály, dažďová záhrada), zvýšenie biodiverzity rastlinstva či hmyzu alebo zvýšenie bezpečnosti. Areál bude osvetlený a uzamykateľný,“ uviedol portál yimba.sk.

„Projekt parku Strelkova je aktuálne vo fáze, kedy bude posudzovať verejné obstarávanie ministerstvo MIRRI. Hneď ako dá súhlasné stanovisko, začnú sa práce na parku Strelkova. Podľa skúsenosti z minulosti to bude trvať 2-3 mesiace,“ uviedol na sociálnej sieti starosta Rače, Michal Drotován.

Pre lepší prehľad starosta uviedol aj termíny, čo koľko trvá od podania žiadosti o NFP (eurofondy) v marci 2022:

– 6 mesiacov trvalo zhodnotenie a kladné posúdenie zámeru ministerstvom
– 2 mesiace trval proces vedúci k podpisu zmluvy o NFP
– 3 mesiace trvá verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektu
– teraz je fáza posúdenia VO ministerstvom – odhad trvania 2-3 mesiace
– potom veríme začne realizácia, ktorá má trvať 6-8 mesiacov.

Objekt jaslí a okolia na Strelkovej ulici vyčistil podnik údržby zelene mestskej časti o náletové dreviny a rôzny odpad, ktorý tam za 13 rokov obyvatelia doniesli (zdroj: foto: FB/Michal Drotován)

Fotografie areálu pred vyčistením a úpravou (zdroj foto: Marián Luha, Račiansky Večerník, 29. 9. 2022):