21 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

Prvý terminál integrovanej osobnej dopravy v Bratislave postavia ŽSR vo Vrakuni

Najčítanejšie

Za účasti štátneho tajomníka MD SR Jaroslava Kmeťa, generálneho riaditeľa ŽSR Radoslava Štefánka, starostu MČ Vrakuňa Martina Kuruca, podpredsedkyne BSK Alžbety Ožvaldovej, zástupcov Dopravného podniku Bratislava a zhotoviteľa, spoločnosti TSS Grade dnes začali práce na termináli integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Vrakuňa.

TIOP Vrakuňa je prvým terminálom, ktorý ŽSR realizujú v Bratislave. Priniesť by mali zahustenie siete železničných zastávok, ktoré sa tak stanú dostupnejšími pre verejnosť. Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity železničnej dopravy a vďaka jednoduchému prestupu na mestskú hromadnú dopravu aj zníženie individuálnej prepravy autami.

„V súčasnom období na Slovensku, v jeho hlavnom meste, ale aj v bratislavskom regióne prudko rastie rozvoj automobilizmu. Z dôvodu kapacitnej, technickej, dopravnej i ekologickej výhodnosti bola ako nosný systém verejnej dopravy vybraná koľajová doprava – železničná a električková. Je preto záväzkom pre štát aj ŽSR vytvoriť pre cestujúcu verejnosť vhodné podmienky pre komfortné cestovanie za prácou, školou či zábavou bez toho, aby museli využívať auto. Dnes štartujeme s lastovičkou, s prvým TIOPom, za ktorým bude budúci rok nasledovať TIOP Lamačská brána a TIOP Ružinov,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Radoslav Štefánek.

„Stavba vlastnej dočasnej zastávky pred ôsmimi rokmi naozaj spôsobila to, že ľudia prestúpili z áut do vlakov. Koľajová doprava je najefektívnejšou dopravou, ktorá sa dá v súčasnosti na svete, v rámci hlavných alebo veľkých miest, realizovať. Z Vrakune na Hlavnú stanicu je to 14 minút, na stanicu Nové mesto je to 7 minút, čiže obyvatelia často využívali túto zastávku, nakoľko v minulosti v roku 1974 bola zastávka Vrakuňa zrušená a obnovili sme ju až potom v roku 2015. Teraz budeme mať novú, modernú, peknú zastávku. Doteraz to bola len dočasná s malým prístreškom, kde boli ľudia vystavení nepriazni počasia a podmienky tam neboli úplne ideálne, preto som rád, že sa to po tých ôsmych rokoch podarilo,“ povedal Martin Kuruc, starosta mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

vizualizácie TIOP Vrakuňa (zdroj. ŽSR)

Terminál integrovanej osobnej prepravy je situovaný na železničnej trati Bratislava – Komárno na rozhraní intravilánu mestskej časti Vrakuňa a extravilánu mestskej časti Bratislava – Ružinov, a to v priestore pri obratisku trolejbusov Dopravného podniku Bratislava (DPB), ktoré s traťou bezprostredne susedí, čo je z hľadiska polohy TIOPu obrovskou výhodou.

„Vytváranie nadväzností a komfortných prestupov medzi rôznymi typmi dopravy je pre rozvoj udržateľnej MHD kľúčové. Tento terminál v budúcnosti uľahčí cestovanie cestujúcim, ktorí každodenne merajú cestu do Bratislavy a verím, že mnohých po dokončení motivuje nechať auto doma. My dopravnom podniku posilníme kapacitu trolejbusovej linky 71 spájajúcu všetky dôležité prestupné body v meste, ktorej končenou je práve zastávka Čiližská. Už čoskoro na nej budú premávať naše najväčšie megatrolejbusy,“ povedal Milan Donoval, podpredseda predstavenstva DPB.

Stavba TIOP Vrakuňa je realizovaná ako stavba na kľúč, čo znamená, že Zhotoviteľ stavby má stavbu vyprojektovať a postaviť. Zhotoviteľom je TSS GRADE, a.s.. Cena za dielo je 3,9 mil. Eur. „Stavba je to ťažká, náročná, zaujímavá a tešíme sa na jej realizáciu,“ uviedol Dušan Chovanec, predseda predstavenstva TSS GRADE, a.s..

Nová železničná zastávka TIOP situačne pozostáva z krajného nástupišťa dĺžky 180 m s dvomi prístupovými komunikáciami s bezbariérovým prístupom. Nástupište bude vybavené imobiliárom (lavičky, smetné koše), informačnými zariadeniami ŽSR ako aj bratislavskej integrovanej dopravy, čo umožní pre cestujúcich vizuálno-akustické zobrazovanie dopravných spojov vlakov a mestskej hromadnej dopravy.

Pre ochranu cestujúcej verejnosti voči poveternostným vplyvom budú na nástupišti vybudované dva samostatne stojace prístrešky o približnom rozmere 8×21 m pre cestujúcich v tvare Y, pričom v menovaných prístreškoch bude vyhradené miesto aj pre stojany na bicykle (15 stojísk na bicykle).

Samozrejmosťou je vybudovanie kamerového a poplachového systému narušenia, ktorý bude nepretržite sledovať priestory novovybudovanej železničnej zastávky. Výstavba TIOP Vrakuňa si vyžiada aj stavebnú úpravu Dvojkrížnej ulice, kde bude prebudované dve zastávky MHD.

Ukončenie prác na diele predpokladáme v júli 2024. Omeškanie stavby cca 8 mesiacov je z dôvodu potreby majetkovo-právneho vysporiadania ako aj povoľovacích konaní tretích strán.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne