Prieskum: Ako má vyzerať sociálny komunitný plán Rače?

Mestská časť Rača spustila anketový dotazník v ktorom sa obyvateľov pýta na ich názor na sociálny komunitný plán.

Dotazník nájdu obyvatelia na webe, ale mestská časť ho distribuuje aj prostredníctvom obecných novín, nájdu ho v májovom čísle Račianskeho výberu, alebo na prvom kontakte miestneho úradu, či na poštách v Rači, alebo na viacerých frekventovaných miestach.

„Každý z nás prirodzene túži po tom, aby prostredie, v ktorom žijeme, bolo pripravené poskytnúť nám podporu aj vtedy, ak nám alebo niekomu blízkemu vstúpi do života náročnejšia životná výzva. Pri príprave komunitného plánu sú preto pre nás dôležité nielen názory odborníkov, ale obrovskú hodnotu majú pre nás podnety, spätné väzby či výzvy priamo od občanov,“ uviedla mestská časť na svojom webe.

Dotazník obsahuje 11 otázok a ak ste obyvateľom Rače, zapojte sa do prieskumu a vyplňte ho > TU 

Mestská časť v prieskume zisťuje:

  • Akú formu získavania informácií o sociálnych službách uprednostňujete?
  • Ktorým skupinám obyvateľov by sa podľa Vás v Rači malo venovať viac pozornosti?
  • Na rozvoj akého druhu sociálnych služieb by sa podľa Vás mala mestská časť v budúcnosti výraznejšie zamerať?
  • Ako dlho bývate v Rači?
  • Aký je váš sociálny status?
  • Koľko osôb žije s Vami v jednej spoločnej domácnosti?
  • Ako by ste ohodnotili svoju súčasnú životnú situáciu?“