17 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Od dnes štartuje revitalizácia cesty Kostolište – Záhorská Ves

Najčítanejšie

Na Záhorí začína od stredy 29. mája 2024 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s revitalizáciou cesty II/503 Kostolište – Záhorská Ves. Cieľom je oprava vozovky z dôvodu neúnosného podložia predovšetkým v extraviláne obce Záhorská Ves smerom na Suchohrad, kde sa bude aplikovať technológia recyklácie za studena.

Na základe stanovenej technológie príde k celkovej uzávere tohto úseku, čo si vyžiada obchádzku. Tá bude vyznačená zvislým dopravným značením. Úplná uzávera zníži celkovú dĺžku realizáciu v danom úseku a to z 30 dní čiastočných uzáver na 14 dní úplnej uzávery. Práce sa uskutočnia podľa podmienok počas letných prázdnin.

Doprava v ostatných úsekoch bude striedavo riadená v jednom jazdnom pruhu, preto žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia, ako aj pokynov realizátora a trpezlivosť pri prejazde danými úsekmi cesty.

Ostatné práce sa budú realizovať v extraviláne a to úpravou cestného telesa zrezaním a úpravou krajníc, frézovaním celého profilu, ako aj realizovaním novej asfaltovej obrusnej vrstvy.

V intraviláne bude úprava cestného telesa pozostávať predovšetkým zo zrezania krajníc, úpravy poškodených častí vozovky spôsobené samotnou revitalizáciou (ako sú obrubníky, odvodňovacie žľaby, či prídlažba), frézovania celého profilu a aj z realizácie celkovej asfaltovej skladby vozovky.

Revitalizácia bude zároveň v maximálnej možnej miere rešpektovať stávajúce sklonové pomery komunikácie. Celkovo by práce by mali trvať cca osem mesiacov, nakoľko si technológia recyklácia za studena vyžaduje aj technologickú prestávku.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne