18.5 C
Bratislava
nedeľa, 16. júna 2024

Starosta Michal Vlček: Štátny orgán nepovažuje premnožené potkany za problém – my však áno!

Najčítanejšie

Starosta mestskej časti Vajnory Michal Vlček uviedol: „Mnohí z vás sa úplne oprávnene sťažujete na situáciu na pozemku na Šachorovej ulici, kde sa neúmerným spôsobom premnožili potkany, ktoré sa začínajú rozbiehať už aj do okolitých záhrad a pozemkov. Okamžite ako sa problém objavil sme podali podnet na Regionálny orgán verejného zdravotníctva Bratislava. Po dvadsiatich dňoch sme sa dnes dočkali odpovede.

Namiesto pomoci, ktorú sme všetci očakávali sme sa naopak dozvedeli, že tento štátny orgán nepovažuje za dôležité nariadiť deratizáciu. Citujem z ich listu: „V prípade premnoženia hlodavcov na danom pozemku nie je ohrozené verejné zdravie a na danom pozemku sa nenachádza ani ohnisko nákazy vzniku a šírenia prenosných ochorení“.

Považujú to len za „susedský spor“. A na záver dodávajú – „Nakoľko v súčasnosti v Bratislavskom kraji neevidujeme výskyt ochorení, ktoré by mohli byť prenášané myšovitými hlodavcami, tunajší úrad represívnu deratizáciu nenariaďuje“.

Tak ako mne, iste aj Vám príde toto vyjadrenie s ohľadom na stav situácie aká je nedôstojné až škandalózne. Ako starosta nemôžem v žiadnom prípade nechať našich obyvateľov v takejto situácií a byť rukojemníkmi deravej legislatívy. Uisťujem všetkých, že budeme aj naďalej konať a to aj nad rámec našich možností.

S vlastníkom sme sa dohodli na prístupe na pozemok a denne vykonávame už niekoľko dní opakovanú intenzívnu deratizáciu. Dnes sme pristavili na náklady mestskej časti veľkokapacitný kontajner a zaviazali majiteľa pozemku odstrániť bezodkladne odpad a smeti z pozemku.

Všetko nás to stojí finančné prostriedky a energiu, ktoré sme mohli použiť niekde inde. Napriek tomu v tom budeme pokračovať, pokiaľ nedostaneme situáciu pod kontrolu,“ uviedol Michal Vlček.

(fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne