Bratislava rozširuje sieť záchytných parkovísk v Rači, v Petržalke a Vrakuni

Na mape Bratislavy pribudli tri nové záchytné parkoviská. Novo vybudované parkovisko typu P+R sa nachádza na Komisárkach v mestskej časti Rača, ďalšie parkoviská spúšťame v Petržalke – na Jasovskej a Macharovej ulici. Parkovisko pre návštevníkov bude hlavné mesto prevádzkovať aj na Černyševského.

Na území mesta tak pribudlo viac ako 370 parkovacích miest, na ktorých je možné bezpečne odstaviť svoje auto a premiestniť sa do mesta a jeho rezidenčných zón verejnou dopravou.

Hlavné mesto postupne od januára zaviedlo systém regulovaného parkovania PAAS do piatich zón: Rača – Krasňany, Nové Mesto – Tehelné pole, Petržalka – Dvory 4, Staré Mesto – sever (Hlavná stanica-Blumentál) a po fázach zapájame aj rozsiahlu lokalitu Ružinov – Nivy.

Hlavným cieľom zavedenia systému regulovaného parkovania PAAS je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov v okolí ich bydliska a tiež riešiť neustále narastajúci počet áut vo verejnom priestore a na cestách v meste.

So zavádzaním regulovaného parkovania súvisí aj zmena návykov týkajúcich sa mobility –
s pribúdajúcimi zónami regulovaného parkovania do ďalších častí mesta predpokladáme väčší dopyt po záchytných parkoviskách tak, aby mohli vodiči prichádzajúci do Bratislavy zaparkovať auto ešte pred vstupom do mesta a na cestu využiť verejnú dopravu.

Parkoviská typu P+R (“Park and Ride” – „zaparkuj a pokračuj v jazde verejnou dopravou“), majú za cieľ odľahčiť dopravu v meste a preto sú v prvom rade budované v okolí Bratislavy – v mestách a obciach Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja s možnosťou využiť na presun vlakovú či autobusovú dopravu. K týmto parkoviskám teraz pribudnú nové parkoviská priamo na území mesta.

Spúšťame tri nové záchytné parkoviská

V Bratislave už dlhšie existujú viaceré miesta, kde je možné zaparkovať a prestúpiť na MHD (napríklad záchytné parkovisko pri Cintoríne Vrakuňa, podobným spôsobom je sčasti využívané aj parkovisko na Zlatých pieskoch či pod mostom Lanfranconi). Ich vyťaženosť bola doposiaľ nízka, často bolo jednoduchšie odviezť sa autom až do centra a zaparkovať kdekoľvek a zadarmo. S rozširovaním systému regulovaného parkovania PAAS však očakávame rastúci dopyt po cenovo výhodnejších parkoviskách s napojením na MHD, sieť záchytných parkovísk preto rozširujeme.

Medzi nové P+R parkoviská, kde môžu ľudia dochádzajúci do Bratislavy zaparkovať svoje vozidlá a pohodlne prestúpiť na niektorú z liniek verejnej dopravy, patrí parkovisko Komisárky, v mestskej časti Rača, s kapacitou 163 parkovacích miest. Nachádza sa na ploche bývalého priemyselného areálu, ktorý mesto získalo do prenájmu.

„Záchytné parkovisko na Komisárkach vzniklo na vstupe do mesta, kde dennodenne prichádza z Modry, Pezinka či Svätého Jura množstvo áut. Vodiči dnešným dňom dostali možnosť odstaviť tu svoje autá, prejsť niekoľko pár metrov na zastávku MHD a využiť na presun do mesta verejnú dopravu, bez toho, aby stáli v kolónach na Račianskej a riešili, kde zaparkujú,“ povedal Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

„Pevne verím, že parkovisko nájde svoje využitie aj ako Park+Ride ale tiež aj pre sídlisko Komisárky či pri akciách ako je vinobranie,“ doplnil starosta mestskej časti Rača, Michal Drotován.

Ďalšie P+R parkovisko s kapacitou 95 parkovacích miest vzniklo na mieste existujúceho parkoviska na Macharovej ulici v Petržalke. Hlavné mesto priestor opravilo a otvorilo pre návštevníkov. Po vyčistení zanedbanej plochy a vyznačení parkovacích miest vzniklo P+R parkovisko s kapacitou 53 miest aj na Jasovskej v Petržalke.

Parkovisko bude hlavné mesto prevádzkovať aj na Černyševského, mesto ho začalo prevádzkovať po ukončení nájomnej zmluvy pre súkromnú spoločnosť, uzavretej v minulosti. Parkovisko má kapacitu takmer 60 miest. Parkovanie na týchto parkoviskách bude aktuálne bez poplatkov. Parkoviská Cintorín Vrakuňa a Komisárky sú už monitorované kamerovým systémom, čoskoro budú aj parkoviská Jasovská a Macharova v Petržalke.

Hlavné mesto zrealizovalo aj obnovu značenia na existujúcom P+R parkovisku Cintorín Vrakuňa.

„Po zaregulovaní zóny Ružinov – Nivy je výhodnejšie odstaviť auto na tomto parkovisku a do Ružinova alebo do centra mesta sa odviezť MHD. Napríklad na zastávku Miletičova sa z parkoviska pri Cintoríne Vrakuňa dostanete trolejbusom za 11 minút,“ priblížil Peter Herceg, splnomocnenec primátora pre parkovaciu politiku.

“Neočakávame, že tieto parkoviská budú zo dňa na deň zaplnené, je ale dôležité, byť pripravení. Keďže chceme PAAS rozširovať do ďalších častí mesta, počítame s tým, že dopyt po záchytných parkoviskách sa zvýši a budú využívané. Preto rozširujeme aj sieť záchytných parkovísk priamo v meste,“ doplnil primátor Bratislavy.

V príprave je realizácia aj ďalších P+R parkovísk napríklad na Jurajovom dvore, ako aj výstavba nových veľkokapacitných P+R parkovacích domov, napríklad na Zlatých Pieskoch, pri ZOO, či pri Janíkovom dvore.

Prehľad existujúcich aj pripravovaných záchytných parkovísk v Bratislave aj okolí nájdete na priloženej grafike a na www.paas.sk/zachytne-parkoviska.

(ts)