9.4 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu 26. 3. 2013

Najčítanejšie

nova_televizia_banner_na_titulku
foto-koláž: Marián LUHA

 Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

– udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby WAU spoločnosti MAC TV s.r.o.;

uložila sankciu – pokutu vo výške 3 319 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ PLUS) za porušenie § 35 ods. 3 ZVR (počet povolených prerušení programu reklamou), ku ktorému došlo dňa 23. 9. 2012 počas programu Šerif Ned Blessing;

uložila sankciu – pokutu vo výške 3 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – JSO) v súvislosti s vysielaním dňa 10. 10. 2012, a to upútavky na program Princ z Perzie:Piesky času, ktorá bola označená iným grafickým symbolom JSO než samotný program a textovej informácie o svojej programovej ponuke – programoch C.S.I. Miami, C.S.I. Las Vegas
a Agent, v ktorej neuviedol k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých príslušný grafický symbol JSO;

uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s vysielaním programu Farmár hľadá ženu dňa 22. 9. 2012 o cca 20:27 hod, ktorý nesprávne kvalifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov;

uložila sankciu – pokutu vo výške 1 500 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Súdna sieň zo dňa 17. 9. 2012;

začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ a JOJ PLUS) za možné porušenie § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie jedenásť súvislých záznamov vysielania z decembra 2012 a januára 2013;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (zvuková intenzita reklamy) v súvislosti s vysielaním reklamných blokov počas programu Vy nám taky, šéfe! dňa 30. 12. 2012;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Plynárenstvo žralokom v programe Televízne noviny dňa
12. 12. 2012;

začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Schudobnieme ešte viac v programe Televízne noviny dňa
6. 1. 2013;

začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku s názvom Dva roky bez elektriny v programe Správy TA3 dňa 15. 12. 2012;

začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov
a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Poslanecký prieskum nebude v programe Hlavné správy TA3 dňa 29. 1. 2013.

Všetky uznesenia prijaté dňa 26. 3. 2013 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

Ľuboš Kukliš

Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Informáciu pre portál masmediálne.info poskytla Mgr. Lucia Jelčová, PhD. z Útvaru riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, viac informácii môžete nájsť na www.rvr.sk

Ďalšie články

Aktuálne