8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

Agentúra PR CLINIC je novým členom APRSR

Najčítanejšie

PR CLINIC_banner_na_titulku

Agentúra PR Clinic sa stala začiatkom roka 2013 na základe Stanov Asociácie PR agentúr Slovenskej republiky  a splnenia všetkých podmienok novým členom APRSR so štatútom pozorovateľa. Agentúru v orgánoch APRSR zastupuje jej Managing Partner Juraj Danielis.

„Asociácia PR nie je len združením definujúcim benchmarky slovenského PR trhu, predstavuje aj  centrum pre dialóg o samotnom PR priemysle a garancie jeho transparentnosti a profesionality.
To sú hodnoty, s ktorými sa v PR Clinic stotožňujeme,a preto je správny čas na vstup do Asociácie práve teraz,“ povedal Juraj Danielis.

Na poslednom zasadnutí Výkonnej rady APRSR v decembri 2012 sa členovia asociácie taktiež dohodli na tom, že podniknú aktívne kroky, aby rozšírili rady asociácie o ďalšie podnikateľské subjekty, poskytujúce služby v oblasti PR. Cieľom tohto kroku je vyššia transparentnosť trhu, vytvorenie tlaku na využívanie etických praktík pre čo najväčšiu časť trhu. Nevyhnutnou podmienkou pre členstvo v asociácii, či už riadne alebo so štatútom pozorovateľa, je potvrdenie, že agentúra sa zaväzuje dodržiavať IPRA Charter on Media Transparency a Stockholm Charter (k dispozícii na www.aprsr.eu alebo na www.iccopr.com v angličtine).

Viac informácii poskytne:
Svetlana Waradzinová, generálna sekretárka APRSR, 0903 430 427, waradzinova@gmail.com

Zdroj: www.aprsr.eu

Ďalšie články

Aktuálne