27.3 C
Bratislava
štvrtok, 21. septembra 2023

Alternatívna tlač

Najčítanejšie

(angl. alternative press) – netradičné a nekonvenčné periodiká demokratickej spoločnosti, ktoré sa líšia od hlavného prúdu printových médií, vychádzajú z iných, než komerčných dôvodov a sú zvyčajne ostro zamerané proti statusu quo. Niekedy sa nazývajú aj disidentské (angl. dissident press). Americká odborná literatúra (L. Kesslerová) ich člení na 1. černošskú (najstaršiu), 2. utopistickú, 3. femimistickú, 4. emigrantskú, 5. radikálno-robotnícku (poľnohospodársku, anarchistickú, socialistickú, komunistickú a 6. protivojnovú.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC.
Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

IMEC_mini banner

Použitá literatúra:

KESSLER, Lauren. The Dissident Press. Alternative Journalism in American History. Newbury Park – London – New Delhi : Sage Publications, Inc., 1984.

Ďalšie články

Aktuálne