7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

Čo je AIDA?

Najčítanejšie

hlavicka Triad advertising Blog

Pod skratkou AIDA (Attention, Interest, Desire a Action) sa skrýva proces akejkoľvek formy komunikácie, ktorá vedie spotrebiteľa nepoznajúceho váš produkt k finálnej fáze – ku kúpe a premene na stáleho zákazníka. Je to históriou overený model (vznikol koncom 19. storočia), ktorý má aj napriek svojej jednoduchosti uplatnenie v modernej marketingovej komunikácií.

  • Attention – Pozornosť
  • Interest – Záujem
  • Desire – Túžba
  • Action – Akcia

Model AIDA sa dá predstaviť ako lievik, cez ktorý prechádzajú spotrebitelia, pričom každým krokom sa znižuje ich počet. V priemere sa konečným zákazníkom stane len každý 10-ty potenciálny spotrebiteľ.

Attention (pozornosť)

Získanie pozornosti je prvým krokom komunikácie. Ťažko budete niekoho presviedčať, že váš produkt je to, čo práve potrebuje, ak sa vám nepodarí upriamiť pozornosť na váš komunikačný kanál. Pozornosť získate napr. peknými veľkými obrázkami alebo výrazným textom.

Interest (záujem)

Spotrebiteľ sa o produkt začína zaujímať. Demonštrovaním vlastností a výhod vášho produktu si udržiavate jeho prvotnú pozornosť.

Desire (túžba)

Akonáhle ste v potenciálnom zákazníkovi vzbudili záujem o náš produkt, ďalším krokom je vyvolať túžbu vlastniť daný produkt. Produkt sa stáva túžbou napr. vtedy, keď im ukážete, ako im pomôže vyriešiť nejaký problém, alebo v ňom vyvoláte predstavu, ako dobré sa po vlastnení produktu môže cítiť.

Action (akcia)

Celý proces by bol úplne zbytočný, pokiaľ by si spotrebiteľ váš výrobok nekúpil. Potenciálny zákazník po produkte túži. Čo mu bráni v kúpe produktu? Argumenty proti môžu byť racionálneho, emocionálneho a/alebo morálneho charakteru. Spotrebiteľ chce byť presvedčený, že sa rozhodne správne.

AIDA aplikovaná na komunikáciu prostredníctvom webstránky simpleweb.sk

Ako využívať model AIDA v praxi?

Ako náhle si uvedomíte, v ktorej zo 4 bodov najčastejšie zlyhávate, odhaľujete kritickú chybu vašej komunikačnej stratégie. Logickým krokom je úprava stratégie tak, aby ste sa dostali až k poslednému bodu. Nedostatočná znalosť značky? Chýba vám pozornosť, a preto by vaša reklama mala mať informatívny charakter. Máte zaujímavý produkt, ktorý je známy a nikto ho nekupuje? Ukážte spotrebiteľom, že s vaším produktom sa im budú problémy riešiť lepšie.

Ako funguje AIDA u vás?

P.S.: Pokiaľ ste si článok prečítali, podarilo sa mi získať vašu pozornosť a záujem. Ak vás v niečom inšpiroval, vyvolal vo vás túžbu. To, či ju naplníte a zakomponujete do vašej práce, to je akcia.

Igor Lichnovský

Článok prebratý z blogu reklamnej agentúry TRIAD Advertising

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne