9 C
Bratislava
streda, 28. februára 2024

V… viewer, visit, vrml…

Najčítanejšie

iab_slovakia_mini_banner

Viewer
Osoba, ktorá sleduje obsah na stránke, prípadne zhliadne reklamný formát. Neexistuje spôsob
merania týchto osôb.

Viral marketing
1. akákoľvek reklama propagujúca samu seba,

2. reklamné alebo marketingové techniky, ktoré sa „rozšíria“ ako vírus prechádzaním so
zákazníka na zákazníka.

Visit (Návšteva)
Meranie, ktoré bolo odfiltrované od aktivity robotov jedného alebo viacerých stiahnutí
textov/grafických prvkov zo stránky v priebehu 30 nepretržitých minút neaktivity a môže byť priradené
k jednému prehliadaču za jednu session.

Visit duration (Trvanie návštevy)
Čas, počas ktorého je užívateľ vystavený pôsobeniu reklamy a obsahu webovej stránky v priebehu
jednej session.

Visitor (Návštevník)
Osoba alebo prehliadač, ktorý navštívi webovú stránku v priebehu určitého času.
VRML Virtual Reality Modeling Language (Modelovací jazyk virtuálnej reality)
Programovací jazyk, ktorý má slúžiť ako 3D analógia pre HTML súbor.

Slovník internetovej reklamy zostavila  IAB Slovakia.

Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne