7.7 C
Bratislava
sobota, 20. apríla 2024

J…joint marketing, journal, jury test…

Najčítanejšie

 

jacket prebal knihy; dust wrapper; dust jacket; book jacket; jacket
Jian Software Powerful software and online tools you can use right now! – Get your job done right… and have more time to enjoy your success…
job zákazka, zadanie, úloha, práca, zamestnanie, pracovné miesto
job analysis rozbor, opis práce – písomný opis práce na konkrétnej pozícii
job description opis práce, technologický postup
job sharing zdieľanie pracovného miesta, pozície – rozdelenie pracovného miesta pre dve pracovné sily na polovičný pracovný úväzok
jobber sprostredkovateľ, priekupník, veľkoobchodník, komisionár… – jeho hlavnou činnosťou je zhromažďovať tovar pre maloobchodníkov; často sa používa ako synonymum veľkoobchodníka; v marketingu priemyselných výrobkov má jobber podobné postavenie a funkcie ako priemyselný distribútor; rack jobber; truck jobber; wagon jobber
joint marketing spoločný, spojený, kooperačný marketing – marketingová spolupráca dvoch alebo  viacerých subjektov v hodnototvornom procese; marketing alliance, marketing partnership, co-marketing, cross-marketing.
joint ownership spoločný podnik, v ktorom sa firma spája na zahraničnom trhu s investormi s cieľom vytvoriť miestny podnik, kde bude mať spoločné vlastníctvo a kontrolu
joint venture spoločný podnik – v medzinárodnom obchode postup, pri ktorom zahraničná firma a miestna firma spoločne investujú, aby založili miestny podnik
joint venturing vstup na zahraničné trhy spojením sa so zahraničnými spoločnosťami s cieľom produkovaťalebo ponúkať výrobok alebo službu
journal časopis, noviny; diár, zápisník; účtovná kniha
journalese novinársky, žurnalistický štýl, žargón
journalism novinárstvo, žurnalistika, žurnalizmus, spisovateľská činnosť pre spravodajskú a publicistickú časť novín, časopisov, rozhlas, televíziu a internetové publikácie; noviny, časopisy, spravodajská a publicistická časť rozhlasu a televízie
journalist novinár, žurnalista
jump and jump head pokračovanie príbehu na inej strane publikácie a text na pokračovaní
jump cut prestrih; nepravidelný pohyb hlavy ako výsledok strihania záberu s cieľom vystrihnúť niektoré slová
junket novinárska cesta; exkurzia pre pracovníkov médií na účet organizácie
jury of executive opinion forecast predpoveď výkonných manažérov – dotazovanie informovaných výkonných manažérov vnútri firmy o predaji v blízkej budúcnosti
jury test pretest; predbežný test, pri ktorom skupine zákazníkov ukážu reklamný šot, inzerát a pod., by sa ich mohli pýtať na jeho príťažlivosť, na to, ako sa im páči a ako silno pritiahol ich pozornosť
just-in-time (JIT) concept systém dodávok v presne definovanom čase – pracuje s veľmi malými zásobami a vyžaduje si rýchle  presné doručovanie

Anglicko-slovenský slovník Komunikácie, public relations a marketingu zostavil
pán Doc. Dr. IVAN ŽÁRY, PhD., APR – www.zary.sk

ANGL-SK_Slovnik_Public_relations-ZARY.SK_banner_mini na_titulku1

Tento glosár čerpá z týchto hlavných zdrojov:

 1. Publikácia Glossary of Public Relations terms in 7 Languages, ktorú v sedemdesiatych rokoch pripravila Európska konfederácia public relations (CERP) ako pracovný slovník na harmonizáciu terminológie PR v Európe. Túto brožúrku opäť vydalo v roku 1988 vydavateľstvo Hollis Directories Ltd. Túto časť nášho glosára spracoval Dr. Emil Pícha, bývalý výkonný riaditeľ ProPublica.
 2. Anglicko-maďarský a maďarsko-anglický slovník PR (Angol-magyar, magyar-angol PR szótár) od Györgya Táboriho a Gábora Sarlósa,  ktorý v roku 1996 vydala maďarská firma PeppeR.
 3. Study Guide For the Accreditation in Public Relations (APR) Examination.
 4. LESLEY, P. (ed.) (1991) The Handbook of Public Relations and Communications (4th ed.). McGraw-Hill 1991.
 5. SEITEL, F. P. (2001). The Practice of Public Relations. 8th ed. Prentice Hall 2001.
 6. SEITEL, F. P. (1995). The Practice of Public Relations. 6th ed. Prentice Hall 1995.
 7. SEITEL, F. P. (2011) The Practice of Public Relations. 11th ed. Prentice Hall 2011. International Edition. ISBN 10: 0-13-705831-4; ISBN 13: 978-0-13-705831-0.
 8. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (1997). Marketing. 5th ed. Irwin, McGraw-Hill 1997.
 9. BERKOWITZ, E. N. – KERIN, R. A. – HARTLEY, S. W. – RUDELIUS, W. (2000). Marketing. 6th ed. Irwin, McGraw-Hill 2000.
 10. BASKIN, O. W. – ARONOFF, C. E. (1988). Public Relations. Dubuque 1988.
 11. WOLF, S. (2001). Erstes Deutsch-Slowakisches Marketing Lexikon. Prvý nemecko-slovenský marketingový lexikón. Bratislava : Stimul 2001.
 12. KOTLER, P. & ARMSTRONG, G. (2008). Principles of Marketing (12th ed.) Upper Saddle River, NJ : Pearson Education 2008.
 13. KITA, J. et al. (2010). Marketing. Bratislava : Iura Edition 2010. ISBN 978-80-8078-327-3
 14. KRIŽANOVÁ, A. et al (2010). Medzinárodný marketing. Žilina : Georg 2010. ISBN 978-80-89401-13-0
 15. Rozličné ďalšie pramene, vrátane každodenného života a praxe profesie.
MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne