8.8 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

Ladislav MEDNYÁNSZKY – Na Dunajci/ Zasnežené končiare v okolí Dunajca

Najčítanejšie

K 160. výročiu narodenia Ladislava Mednyánszkeho GMB-Ladislav MEDNYÁNSZKY-Na DunajciNa Dunajci/ Zasnežené končiare v okolí Dunajca okolo 1895

A 2182, olej, plátno, 45 x 55,5 cm, značené vpravo dole: „Mednyánszky“
Maľbu reštaurovala Mgr. art. Barbara Novanová v roku 1999.
Proveniencia: Maľba Na Dunajci sa dostala do zbierok GMB v roku 1961 prevodom z MMB.
Maľba je prezentovaná v rámci stálej expozície Stredoeurópske maliarstvo a sochárstvo 1800 – 1918 v Pálffyho paláci.

Ladislav MEDNYÁNSZKY
(1852 Beckov – 1919 Viedeň)

Narodil sa 23. apríla 1852 v Beckove a bol pokrstený ako Ladislaus Josephus Balthazar Eustachius von Mednyánszky. Od roku 1863 v rodinnom kaštieli v Strážkach ho súkromne vyučoval kresliť rakúsky maliar Thomas Ender, ktorý mu neskôr posielal aj sadrové modely a iné pomôcky. V rokoch 1872 – 1974 študoval na AVU v Mníchove (prof. A. Strähuber, O. Seitz), v rokoch 1874 – 1875 na École des Beaux-Arts v Paríži (prof. I. Pils). V roku 1877 prvýkrát navštívil Barbizon, absolvoval aj viaceré študijné cesty do Talianska (1878) a Francúzska (1889 – 1892, 1896 – 1897). Pravidelne si prenajímal ateliér v Budapešti a vo Viedni. Bol stále na cestách, pravidelne sa vracal maľovať do Beckova a Strážok. Počas prvej svetovej vojny sa dobrovoľne prihlásil do armády ako frontový maliar a vytvoril celý rad umelecky náročných a strhujúcich výpovedí o zmysle a hodnote ľudského života. Celý život ho priťahovali katastrofy, či už spoločenské, alebo prírodné. Na jednej strane ho fascinovala veľkoleposť a sila prírodných živlov, na strane druhej mal hlboký súcit s trpiacimi. Ku koncu života sa chcel stať svedkom obrovského ľudského utrpenia, ktoré so sebou priniesla prvá svetová vojna. Na fronte však nezobrazoval víťazstvá a krvavé boje, chcel ukázať následky vojny, žiaľ a bolesť za bojovými líniami a obyčajné ľudské trápenie. V tomto období vrcholí aj jeho figurálna tvorba, kedy sa rad vydedencov a tulákov premieňa na širokú masu bezbranných a zúfalých ľudí.

Stála expozícia diel Ladislava Mednyánszkeho bola sprístupnená v roku 1990 v rodinnom kaštieli v Strážkach (SNG).

Ladislav Mednyánszky bol jednou z najvýznamnejších a najoriginálnejších osobností na prelome 19. a 20. storočia. Patril medzi umelcov, v ktorých tvorbe bola rovnako zastúpená krajinomaľba a figurálna maľba. Spočiatku jednoduché figurálne štúdie, v ktorých sa maliar snažil o zobrazenie typickej, príznačnej vlastnosti daného človeka, dotiahol k sugestívnemu, expresívnemu výrazu tváre, najmä očí, ktorý vypovedal o celom osude a údele zobrazovaného. Mednyánszky v neskorších obdobiach zapojil do výrazu celé telo, vďaka čomu dosiahol expresívny až gestický charakter maľby, ktorý objavila a ocenila až mladšia umelecká generácia. Mednyánszky bol vo svojej dobe uznávaný predovšetkým ako krajinár. Barbizonské chápanie krajiny bolo v súlade s jeho vnútorným svetom a tento typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňoval prežitie zážitku umelca, jeho individuálne pocity a nálady, maliar čoskoro priviedol na majstrovskú úroveň. Neskôr pridal aj niektoré skúsenosti impresionistickej maľby, ale často sa vracal k obrazom hmlistých nálad v tmavých tónoch. Napriek zdaniu však aj tieto diela robia majstrovskými stovky odtieňov, ktoré dodávajú obrazom nádych živej krajiny. Francúzsky kritik A. Remacle prirovnal rieku Dunajec na Mednyánszkeho maľbách k spiacemu dravcovi. Tajomnosť na pokraji brutálnosti je podčiarknutá hrdzavo-červenou farebnosťou zaschlej krvi, vyvolávajúcou pocit pudovosti a agresivity, vášní, ktorými sa Mednyánszky zaoberal v rámci teórie farieb a s ktorými sa ustavične vyrovnával vo svojom živote i diele.

Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka umenia 20. a 21. storočia

Rubriku „Glosár umenia“ Vám prináša Galéria mesta Bratislavy

 

Literatúra: KISS-SZEMÁN, Zsófia: Ladislav Mednyánszky, Babrizon a viedenský Stimmungsimpressionismus. Bratislava:Galéria mesta Bratislavy, 2012; MARKÓJA, Csilla a kol.:Mednyánszky. Budapest – Bratislava, 2004; GLATZ, Anton C.:Ladislav Mednyánszky a Strážky. Katalóg. SNG, Bratislava, 1990; SARKANTYÚ, Mihály: Mednyánszky László 1852 – 1919. Budapešť, 1981; VACULÍK, Karol: Ladislav Medňanský. Súborné dielo. Katalóg. SNG, Bratislava, 1979; EGRI, Mária: Mednyánszky László. Budapešť, 1975; BRESTYÁNSZKY, Ilona: Mednyánszky László. Budapešť, 1963; KÁLLAI, Ernest: Mednyánszky László. Budapešť, 1935; SCHANZER, Mária: Mednyánszky. Budapešť, 1935; MALONYAY, Dezső: Mednyánszky. Budapest, 1905.

Ďalšie články

Aktuálne