9 C
Bratislava
piatok, 23. februára 2024

Ľudovít FULLA – Madona v červenom

Najčítanejšie

GMB-Ludovit Fulla-Madona v cervenom
Ľudovít Fulla: Madona v červenom (Malá madonka). 1935. Olej, preglejka, 32,5 x 24 cm, značené vľavo dolu vrypom: „Fulla“, inv.č. A 2198

Hodnota obrazu vyrastá z osobného umeleckého presvedčenia, pretaveného v ohni styku jeho citov so skutočnosťou.“
(Zo Súkromných listov Fullu a Galandu)

Maľba Ľudovíta Fullu s názvom Madona v červenom (uverejnená tiež pod názvom Malá madonka) sa dostala do zbierok GMB v roku 1961 prevodom z Múzea mesta Bratislavy, do ktorého zbierky bola zakúpená v roku 1935 od Združenia slovenských umelcov z výstavy Jarný salón.
Ľudovít Fulla (1902 – 1980) bol jedným zo zakladateľov slovenskej moderny v dvadsiatych rokoch 20. storočia, ktorí spolu s Mikulášom Galandom ako prví vystupovali aj s programovým vyhlásením moderného umenia uverejneným formou Súkromných listov Fullu a Galandu v rokoch 1930-1932. Fulla často reprezentoval slovenské moderné umenie na medzinárodných fórach už aj v tridsiatych rokoch, o. i. roku 1934 na Bienale v Benátkach, roku 1935 na výstave svetového moderného umenia v Bruseli alebo roku 1937 na svetovej výstave v Paríži, kde získal Grand Prix.
Maľba v zbierkach GMB pochádza z vrcholného obdobia tvorby Ľ. Fullu, ktorá je rozmerovo menším variantom obrazu Madony namaľovanom v roku 1931 (olejomaľba, 60 x 40 cm), ktorý bol hneď po vzniku odkúpený do zbierok Musée Nationale du Jeu de Paume v Paríži.

Madona je jedným z najčastejšie sa vracajúcim motívom vo Fullovej tvorbe, ktorú sprevádza od samého začiatku až do jej konca. Na všetkých dielach však jednoznačne smeruje k úsiliu do istej miery profanizovať tému a kladie dôraz skôr na ľudské rozmery témy. Fulla vrúcne miloval svoju matku a klasickú tému s pôvodnou kresťanskou symbolikou pretavil do obrazu s témou oslavy materstva. Heroizácia matky a materstva sa stáva jeho obľúbeným motívom tvorby a sa s ním stretávame počas celej jeho tvorby v rôznych technických prevedeniach (grafika, olejomaľba) a v rôznych podobách (Revúcka madona, kolorovaný linoleoryt, 1926; Revúcka madona, olejomaľba, 1927; Madona olejomaľba, 1929; Madona s anjelom, olejomaľba, 1929; Madona, olejomaľba, 1931; Madona v červenom, olejomaľba, 1935; Madona s oráčom, 1936;Madona s anjelmi, olejomaľba, 1946 atď.).

Maľba Madona v červenom 
Na tomto vrcholnom Fullovom diele vidíme syntézu maliarových úsilí o moderný výraz. Jeho mimoriadny záujem o byzantské umenie a o umenie východu (ruská ikona), ktoré sa vyznačuje neskrývanou monumentalitou, oplýva výrazne emotívnou farebnosťou a takisto pôsobivou dekoratívnosťou. Niektoré prvky z nich maliar našiel aj v miestnej ľudovej tvorbe, v maľbe na skle, ktorú – spolu aj s detskou kresbou – považoval za nesmierne inšpiratívnu a zámerne využíval i organicky zabudovával do svojho umeleckého výrazu. Formálne však Fulla vychádzal zo západného, predovšetkým francúzskeho moderného maliarstva, ktorého zásady s vynikajúcim citom pre kompozíciu a mieru uplatnil pri využití i tradičnejších tém. Odľahčením tvarov na maľbách sa z pôvodnej figúry matky s dieťaťom v slovenskom kroji stáva vznášajúca sa postava madony v jasavej kráse, ktorá svojím pôvabom a vznešenosťou ospevuje radosti materstva. Maľba Madona v červenom zobrazuje hravý a láskyplný vzťah matky s dieťaťom v žiarivých červených farbách, symbolizujúcich život a lásku.

Mgr. Zsófia Kiss-Szemán
kurátorka zbierky umenia 20. storočia

Rubriku “Glosár umenia” Vám prináša Galéria mesta Bratislavy

Zdroj: GMB

Ďalšie články

Aktuálne