15.7 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

GMB: Daniela Čarná – Kniha Michal KERN

Najčítanejšie

KULTÚRA, KNIHY

GMB-Kern_titulka knihyMichal Kern patrí k predstaviteľom konceptuálnej a akčnej tvorby, ku ktorej sa priklonil (po úvodnom konštruktivistickom období 60. rokov), pred polovicou 70. rokov 20. storočia. Napriek tomu, že žil a tvoril v zdanlivom ústraní rodného sídla na Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši,  jeho tvorba neodmysliteľne patrí do príbehu slovenskej neoficiálnej výtvarnej scény, ktorú obohatil o koncepciu vnímania prírody ako permanentného a osobitého média tvorby. Monografická publikácia okrem chronologického zmapovania tvorby predstavuje Michala Kerna popri hlavnom autorskom texte aj cez dobové texty teoretikov a literátov, ako aj cez autorské texty a denníky autora, z ktorých viaceré sú publikované po prvý krát.

Konceptuálno – akčné aktivity sa u Michala Kerna dajú sledovať jednotlivo, no oveľa častejšie sa navzájom prelínajú a stretávajú v jednotiacom bode, ktorým je príroda. Jeho tvorbu charakterizuje riešenie jasne vymedzeného okruhu problémov, v rámci ktorých sa mu podarilo maximálne sústrediť a preniknúť do hĺbky. Zároveň s eticko – ekologickou problematikou, ktorou sa zaoberal vo vzťahu k lokálnym i globálnym ohrozeniam, hľadá ich riešenie v obnovení vzťahu k prírode, ktorá sa mu stáva trvalou možnosťou tvorby. Jeho vzťah k nej nebol nemenný, zaznamenal svoju dynamiku a postupné gradovanie, diktované autorovou úctou a pokorou, no zároveň túžbou po jej poznaní.

Napriek tomu, že jeho tvorba bola predčasne uzavretá, je vzácne ucelená. Charakterizuje ju záujem o jasne vymedzený okruh problémov, so snahou o hľadanie ich riešenia prostredníctvom prijatia osobnej zodpovednosti, v rámci ktorých sa mu podarilo maximálne sústrediť a preniknúť k podstate. Jej špecifikum je predovšetkým v postupnom prenikaní k prírode, ktorú ako jeden z mála umelcov na domácej scéne dokázal naplno využiť ako neustály zdroj meditácií a podnetov tvorby, od jej pozorovania po vstup do „prírodného ateliéru“ až po stotožnenie sa s jej dianím. Akcie v prírode Kern zaznamenával prostredníctvom fotografie, ktorú využíval ako médium zvýtvarnenia a sprostredkovania svojich zážitkov v nej, čím prispel k vývinu pre domácu scénu výraznej oblasti konceptuálnej fotografie. V dialógu s prírodou formoval konečnú podobu diela s osobitou poetikou, umocnenou častým využitím kresby a autorských textov. Svojou celoživotnou tvorbou Michal Kern hľadal možnosť zanechať v prírode svoj odkaz, efemérnu stopu, „ktorú by príroda prijala“. Ona sama mu v tomto dialógu dala odpoveď v podobe trvalej stopy, ktorú zanechala v jeho tvorbe a sprostredkovane i v nás.

Daniela Čarná 

Publikácia je dostupná v pokladniach Galérie mesta Bratislavy a v sieti predajní Artforum, Panta rhei a Martinus:


MICHAL KERN
Autorka: Daniela Čarná

Texty: Daniela Čarná, Zuzana Bartošová, Jiří Fiala, Ivan Laučík, Igor Gazdík, Aurel Hrabušický, Michal Kern, Radislav Matuštík, Zora Rusinová, Katarína Rusnáková, Eugénia Sikorová, Dezider Tóth, Ijsbrand Van Veelen

Jazyk publikácie: slovenčina, angličtina
Preklad: Janka Jurečková
Fotografie: archív GMB, archív autora, archívy SNG, GPMB, PGU, PSIS, N-CSU
Vydavateľ: Galéria mesta Bratislavy 2012
Grafická úprava: Stano Masár
Tlač: AD team, s.r.o., Trnava
Počet strán: 216
ISBN  978-80-89340-35-4

Ak chcete prečítajte si aj článok Michal KERN – Hľadanie tiena

Zdroj: GMB

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.
Predchádzajúci článok
Ďalší článok

Ďalšie články

Aktuálne