0.7 C
Bratislava
streda, 29. novembra 2023

Mediálna Ročenka SLOVENSKO 1990-2000

Najčítanejšie

MÉDIÁ A MARKETING

nova_televizia_banner_na_titulku

Zaujíma Vás história diania a mediálny vývoj Slovenska v rokoch 1990-2000? Tak si naisto pozrite Mediálnu ročenku, ktorú v tom čase zostavil Mediálny inštitút. Táto mediálna ročenka by totiž mala byť podkladovou sumarizáciou vývoja v oblasti médií na Slovensku v rokoch 1990 až 2000.

Občianske združenie Mediálny inštitút vzniklo v roku 1998 ako nezávislá odborná výskumno-vzdelávacia organizácia s doplnkovým edičným programom. Základné aktivity MI boli zamerané na reflexiu mediálneho trhu, na teoretický výskum, sústreďovanie relevantných informácií a vytváranie kontinuálne aktualizovanej databanky informácií. Zaoberalo sa vypracúvaním analýz a prieskumov, ktoré sú k dispozícii odbornej verejnosti, profesionálom z oblasti médií, ďalším mimovládnym organizáciám a študentom mediálnych odborov.

Viac si môžete prečítať tu

Srdečne odporúčam! 🙂

Michael WHITE

 

Zdroj: Mediálny inštitút

Ďalšie články

Aktuálne