15.7 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

Bratislava: Výstava dizajnu SLOW/SLOV* – do 28.8.

Najčítanejšie

002_web_scd_200x200px_ver1.ai

Teória / výskum / prax v súčasnom dizajne – výstavný projekt odbornej ako aj širšej laickej verejnosti pomocou vybraných domácich dizajnérskych prác a projektov sprostredkuje a priblíži nastupujúce tendencie dizajnu v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu.

Allt_Silo_Peter_Simoni-Ü k
ALLT
Silo (2012)
dubové drevo, oceľový plech
vysoké silo 520 x 200 x 200, stredné silo 400 x 250 x 250, nízke silo 230 x 320 x 320
výrobca: Azeta, Allt
foto: Peter Simoník

Nosnou témou výstavy je slow-dizajn [angl. slow /’slō/ = pomalý, spomalenie].
Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita.

Zuzana_S-Ü+Üebekova-Ü _Materia-Ü l_01_Peter_Simoni-Ü k
ZUZANA ŠEBEKOVÁ
Materiál 01 (2010 – 2013)
konopné a ľanové vlákna, prírodné a syntetické živice, pigmenty, farbivá
Výroba:Zuzana Šebeková (v spolupráci s VŠVU a Fraunhofer IWMH)
foto: Peter Simoník

Slow-dizajn a Slov-ensko Slow-dizajn, ako nový pojem v súčasnej teórii dizajnu, je v praxi doposiaľ skôr neznámy, hoci jeho princípmi a zásadami je výdatne nasiaknutá už aj slovenská dizajnérska scéna. Práve prepojenie týchto aspektov autorky projektu inšpirovalo k voľbe názvu výstavy slow/slov*. Zámerom je túto tému rovnocenne prezentovať v teoretickom (textovom) a praktickom (produktovom) rozhraní v rámci jednej galerijnej inštalácie, zostavenej z vybraných produktov, odborných textov a video rozhovorov s dizajnérmi. Návštevník tak môže komplexne spoznať procesy, ktoré dizajnér zohľadňuje a realizuje pri navrhovaní konkrétneho produktu, rovnako ako preniknúť do teórie a výskumu, ktorý tvorí živnú pôdu pre rozvoj dizajnérskych konceptov a tendencií.

Patrik_Illo_Na-Ü deje a moz-Ü+Ünosti_Jana_Hojstric-Ü+Üova
PATRIK ILLO
Nádeje a možnosti/súbor váz (2012)
zaváraninové poháre, technika zlátenia
rôzne veľkosti
výroba: Patrik Illo
foto: Jana Hojstričová

Výber produktov je zostavený z objektov určených pre domácnosť resp. osobnú spotrebu, u ktorých sa predpokladá, že si k nim užívateľ vytvorí dlhodobý vzťah. Zastúpený je nábytok (Allt, Mejd, Veronika Palúchová), interiérové doplnky (Mejd, Ľubica Segečová/trivjednom, Štefánia Sekanová, Dana Tomečková), stolovanie (Patrik Illo, Vlasta Kubusová, Silvia Lovasová/trivjednom, modranska), obuv, odev i materiál (Eliška Karasová, FRL, PIKPOKI, Zuzana Šebeková, WooleWo). Cieľom je pomocou názorných príkladov a sprievodných textov (anotácií, faktických informácií, info-grafiky) ilustrovať teoretický základ jednotlivých dizajnérskych konceptov a prístupov a motivovať diskusiu a spoluprácu relevantných aktérov (dizajnér, výrobca, technológ, distribútor, užívateľ).

S-Ü+Ütefa-Ü nia_Sekanova-Ü _Para-Ü dnica_Peter_Simoni-Ü k
ŠTEFÁNIA SEKANOVÁ
Parádnica / toaletný set (2012)
jelšové drevo, sklo
210 x 130 x 180 zrkadlo, 130 x 180 šperkovnica
výroba: Štefánia Sekanová, Ladislav Galko – rezbár, Ľubomír Raffaj – tokár
foto: Peter Simoník

K výstave je vydaný katalóg, ktorý okrem reprodukcií vystavených diel, obsahuje odborné texty k problematike slow-dizajnu, venované témam ako tradícia, participácia, reckylácia, technológie a ich vplyv na spomalenie, dizajn s dôrazom na človeka, udržateľný dizajn, a ich stopovaniu na domácej dizajnérskej scéne.

Srdečne Vás pozývame!

Mária Nepšinská

 

Miesto konania:
Výstavný a informačný bod SCD SATELIT Hurbanove kasárne / Kollárovo nám. 10 / Bratislava

Otvorenie výstavy: streda 17. júl 2013 o 18.00
Trvanie výstavy: 18. júl – 28. august 2013

Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00 / okrem pondelka
Organizátor: just plug_in, o. z. a Slovenské centrum dizajnu v Bratislave

Autorky projektu:
Ing. arch. Katarína Lauková Zajíčková
Dipl. Des. Zuzana Šebeková

Kurátorka:
Mgr. Katarína Trnovská

Autori odborných textov:
Ing. arch. Irena Dorotjaková, doc. Ing. Veronika Kotradyová PhD.,
Mgr. art. Zuzana Labudová, Mgr. art. Michala Lipková,
Mgr. art. Eva Vitkovská, Ing. arch. Mária Vozárová

Grafický dizajn:
Ing. arch. Karol Trnovský
Mgr. Jaroslav Salaj


Zdroj: SDC

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne