-0.4 C
Bratislava
nedeľa, 10. decembra 2023

Gatekeeper

Najčítanejšie

[angl. gate – brána + to keep – udržiavať, strážiť; odtiaľ „stráženie pri bráne“] – „vrátnik“, osoba zastávajúca v redakcii alebo mediálnej organizácii pozíciu, v ktorej kompetencii je rozhodnúť o výbere tém a udalostí na spracovanie príslušným masmédiom.

Súvisiacim pojmom je „gatekeeping“. Označuje proces, pri ktorom sa rozhoduje, či sa daná udalosť, správa dostane prostredníctvom média k publiku alebo nie. Pojem pochádza z výskumu, ktorý v roku 1947 uskutočnil sociálny psychológ Kurt Lewin (1890–1947). Lewin sa v ňom zameriaval na rozhodovacie procesy pri rodinných nákupoch potravín. Definoval tiež takzvané „gate areas“, teda „vchodové oblasti“, kde sa pod vplyvom najrôznejších faktorov prijímajú rozhodnutia. David Manning White (1917–1993) neskôr na základe činnosti redakcie regionálneho denníka s nákladom 30-tisíc výtlačkov definoval tieto faktory ako 1. subjektívne, 2. organizačné a 3. ideologické. Podľa Whitea sa najjednoduchšie do médií dostávajú ľudské príbehy a politické správy.

Slovník mediálnej komunikácie zostavil IMEC.
Viac, nielen  o mediálnych pojmoch si môžete prečítať na www.medialnavychova.sk

IMEC_mini banner

Použitá literatúra:

McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 1999.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004.
TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006.

Ďalšie články

Aktuálne