20.8 C
Bratislava
pondelok, 20. mája 2024

Bratislava: Výstava Ulica pre všetkých – do 13.12.

Najčítanejšie

V dňoch 27. 11. – 13. 12. vás pozývame do Satelitu, kde si budete môcť pozrieť priebeh a výsledky experimentu Ulica pre všetkých, zoznámiť sa so všetkými, ktorí spolupracovali na projekte: Cyklokoalícia, Dema Senica, MediaLab* Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, CEDA Fakulty architektúry STU v Bratislave, mmcité, go-ok. Vstup voľný.

Opäť bude pripravený interaktívny stôl ulice z dielne MediaLabu* Jána Šicka, v ktorom si môžte namodelovať svoju ideálnu ulicu. Súčasťou výstavy bude tiež exhibícia a aukcia bicyklových rámov namaľovaných poprednými slovenskými autormi Danielou Olejníkovou, Emilom Drličiakom a Martinom Shootym Šútovcom.

KDE? Výstavný a informačný bod SCD Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
KEDY? 28. november – 13. december 2013 (Otváracie hodiny: 13:00 – 18:00, okrem pondelka)
Vernisáž: 27. november 2013 o 18.00 hod.

satelit-ulica-pozvanka

Dňa 17. októbra 2013 Slovenské centrum dizajnu realizovalo experiment v rámci medzinárodného projektu IDeALL, ktorého je partnerom. Experimenty realizované partnermi projektu majú spoločnú tému – dizajn pre všetkých – dizajn, pri ktorom je od začiatku navrhovania produktu či služby prítomný nielen dizajnér, zadávateľ a výrobca, ale aj samotný užívateľ. SCD svojim experimentom s názvom Ulica pre všetkých vošlo do verejného priestoru a využilo jednu ulicu Starého Mesta v Bratislave ako laboratórne prostredie. Otázkou bolo, čo by sa stalo, keby na ulici bolo menej prekážok a obmedzení a viac priestoru pre ľudí, keby ulice boli nielen pre autá, ale aj pre peších, cyklistov, rodinu s kočíkom, ľudí s obmedzením pohybu.
SCD- Ulica pre vsetkych 2013-obr.1

Na Heydukovu ulicu bol umiestnený mestský mobiliár – lavičky, stojany na bicykle, smetné koše a plošinky pre bezbariérový prechod z chodníka na cestu. Čiastočne bolo obmedzené parkovanie pre autá a približne na šestine celej ulice bola vytvorená cyklotrasa. Obyvatelia ulice, účastníci akcie a náhodní okoloidúci si mohli posedieť na lavičke, prejsť sa po ulici peši či na bicykli, pozrieť si synagógu, zastaviť sa na drink v bistre či v galérii. Študenti FA STU prezentovali svoje dizajnérske kúsky mestského mobiliáru a špeciálne pre tento deň pripravili dotazník pre účastníkov Ulice pre všetkých. Prostredníctvom ankety sa zbierali názory obyvateľov mesta na využitie verejného priestoru, cyklodopravu v meste. V priestoroch Satelitu bol pre návštevníkov pripravený interaktívny stôl z dielne Medialabu* VŠVU s modelom ulice, v ktorom si návštevníci mohli podľa svojho vkusu navrhnúť svoju ideálnu ulicu v meste.

Experiment podľa Slovenského centra dizajnu demonštroval dôležitosť práce s verejným priestorom a ľuďmi v ňom a zdôraznil rôznorodosť potrieb v reálnom prostredí. Výsledky a reakcie, pozitívne aj negatívne, sú výzvou do budúcnosti, pracovať na aktivitách, ktoré sa odohrávajú vo verejnom priestore a na ktorých priamo participuje široká verejnosť.

SCD- Ulica pre vsetkych 2013-obr.3

Správa o experimente Ulica pre všetkých

Slovenské centrum dizajnu je jedným z partnerov medzinárodného projektu IDeALL podporeného zo štrukturálnych fondov EÚ. Jednou zo záverečných úloh projektu je urobiť experiment, ktorého cieľom je od začiatku navrhovania dizajnu produktu, exteriéru mesta, či služby, integrovať okrem dizajnéra, výrobcu, zadávateľa aj užívateľa a rešpektovať jeho potreby. My sme si vybrali jednu z možností projektu – riešenie verejného priestoru. Keďže laboratóriá pre riešenie experimentálnych projektov u nás chýbajú, rozhodli sme sa použiť ako laboratórium priamo ulicu. To, že to bola práve Heydukova ulica nevzniklo náhodou. Obchodnou ulicou vedie síce cykloznačenie, ale je to dosť problematický komunikačný priestor aj napriek tomu, že autá tam nie sú. Je tam však veľa obchodných, reštauračných prevádzok, električková trať a veľa chodcov. Na konci Obchodnej ulice sú Hurbanove kasárne s galériou SCD, Satelit. Jednou z myšlienok bolo navrhnúť spojnicu od galérie po Námestie SNP ku Starej tržnici, ktorá je centrom rôznych aktivít určených práve širokej verejnosti. Heydukova ulica je paralelná komunikácia s Obchodnou a je do istej miery pokojnejšia a vyhovujúcejšia pre všetkých – chodcov, rodín s kočíkmi a deťmi, vozíčkarov, kolobežkárov, cyklistov, obyvateľov ulice, návštevníkov nemocníc, ľuďom bez rozdielu veku a samozrejme, aj autám. Našim cieľom bolo vytvoriť reálnu predstavu, ako by ulica mohla fungovať pre rôznych užívateľov aj s úpravou verejného priestoru – na ulicu sme umiestnili mestský mobiliár – dizajnové lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle. Zároveň sme návštevníkom pripravili rôzne aktivity navrhnuté študentmi Fakulty architektúry STU, a prezentovali sme výstavu iniciatívy go-ok, ktorá si všíma práve také priestory v meste, ktoré sú pre vozíčkarov, alebo iných užívateľov s obmedzením, prakticky nepriechodné.

SCD- Ulica pre vsetkych 2013-obr.2

Od tohto exteriérového laboratória sme si sľubovali predovšetkým zozbierať údaje od rôznych užívateľov komunikácie a vytvoriť tak súpis toho, čo ľudia očakávajú od verejného priestoru a ako môže mesto alebo dizajnéri na ich predstavy konkrétne zareagovať. Ku zbieraniu takýchto údajov nám veľmi pomohol aj ateliér Jána Šicka z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Medialab, ktorého študenti navrhli špeciálne pre túto akciu interaktívny stôl s možnosťou navrhnúť si vlastnú ideálnu ulicu. Bol to ďalší experiment v experimente. Všetky návrhy sú fotograficky zaznamenané.

Sme radi, že ulicu využili okrem cyklistov aj kolobežkári, skatebordisti, jednoducho, rôzni užívatelia. Fakt ale je, že vytvoriť priestor pre cyklistov bol najväčším problémom experimentu, hoci nešlo len o nich. Pokúsili sme sa z jednej strany ulice odparkovať autá a dočasne na jeden deň vytvoriť obojsmernú cyklo-komunikáciu. Všímame si už dlhšie, že sa v Bratislave veľmi rozmohla mestská cyklodoprava a cyklisti ju využívajú tak, ako vedia.

Keď sme komunikovali tento projekt s hlavnou architektkou mesta Bratislavy, Ing. arch. Ingrid Konrad, a aj so starostkou mestskej časti Staré mesto, Táňou Rosovou, počítali sme s tým, že takéto akcie už vznikajú a budú narastať na rôznych miestach Bratislavy a samozrejme, aj v iných mestách, možno len s inými zámermi. V zahraničí verejný priestor slúži obyvateľom a oni sú v jeho využívaní aktívni a my nie sme výnimka. Uvedomovali sme si, že nebude ľahké získať všetky povolenia a za chodu sme riešili, ako na to, ale v závere sme sa nedostali cez jedného užívateľa ulice, ktorý nebol ochotný posunúť sa so svojim autom ani o 2 metre od svojho parkovacieho miesta. Tým sme nedokázali vyprázdniť zaparkované autá z celého pruhu ulice, ako sme pôvodne zamýšľali, ale len z tretiny. Experiment tak bol svojim priebehom príprav a výsledkom zaujímavou reflexiou na verejný priestor a prináša signál, že verejný priestor nie je celkom verejný a ani mesto naň nemá vždy dosah.

 

Zdroj: Slovenské centrum dizajnu

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne