14.2 C
Bratislava
štvrtok, 28. septembra 2023

Rádio Viva asi stíchne navždy

Najčítanejšie

Rade pre vysielanie a retransmisiu dnes Najvyšší súd SR kuriérom doručil uznesenie o odložení vykonateľnosti rozhodnutia Rady zo dňa 3. 12. 2013, ktorým udelila licenciu na vysielanie spoločnosti CORPORATE LEGAL, s. r. o. 

Platnosť aktuálnej licencie na vysielanie, ktorej držiteľom je Rádio VIVA, a. s., sa končí 21. decembra 2013 bez možnosti zákonného predĺženia. Súčasné Rádio VIVA teda musí ukončiť svoje vysielanie v sobotu 21. decembra 2013 o polnoci.

Na ďalšie vysielanie na týchto frekvenciách udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu licenciu spoločnosti CORPORATE LEGAL s.r.o., ktorá má začať vysielať od 22. decembra 2013.

Uznesenie Najvyššieho súdu o odložení vykonateľnosti tohto rozhodnutia Rady však môže znamenať, že vybraný nástupca nebude môcť začať svoje vysielanie, takže na týchto frekvenciách nastane ticho až do ukončenia súdneho sporu.

Zdroj: Rada pre vysielanie a retransmisiu 

Ďalšie články

Aktuálne