11.2 C
Bratislava
piatok, 1. marca 2024

Za generálneho riaditeľa TASR bol opätovne zvolený Jaroslav Rezník

Najčítanejšie

Správna rada Tlačovej agentúry Slovenskej republiky do funkcie generálneho riaditeľa opätovne zvolila terajšieho šéfa agentúry Jaroslava Rezníka. Na základe zákona o TASR končí súčasnému riaditeľovi mandát 29. apríla. Správna rada preto 2. decembra 2013 rozbehla výberové konanie, do ktorého sa ako jediný kandidát prihlásil súčasný riaditeľ agentúry Jaroslav Rezník.      

„Na dnešnej (17.1.2014) voľbe generálneho riaditeľa bol vypočutý kandidát, ktorý predložil žiadosť o kandidatúru a splnil všetky zákonom stanovené podmienky,“ reagoval pre TASR predseda Správnej rady Vladimír Masár. „Odprezentoval projekt rozvoja tlačovej agentúry, ktorý bol členmi Správnej rady hodnotený pozitívne. Tak bol kandidát Jaroslav Rezník, súčasný generálny riaditeľ, schválený za generálneho riaditeľa agentúry aj na ďalšie päťročné obdobie,“ konštatoval Masár.

„V prvom rade mi dovoľte, aby som sa poďakoval Správnej rade za dôveru, ktorú do mňa vložila. A nielen vo vzťahu k nej, ale aj vo vzťahu k zamestnancom agentúry chcem povedať, že sa budem aj naďalej zo všetkých síl snažiť, aby TASR aj v nadchádzajúcich piatich rokoch prosperovala,“ reagoval na svoje znovuzvolenie Rezník. „Za kľúčovú považujem orientáciu tlačovej agentúry na digitálne médiá, to znamená na digitalizáciu archívu, rozvoj nášho webového portfólia a výraznú orientáciu na rozvoj pohyblivých obrázkov, to znamená Video Contentu, pretože po tom je teraz na trhu najväčší dopyt a my sme proklientsky orientovaná agentúra,“ naznačil ďalšie smerovanie agentúry.

Na dnešnom (17.1.2014) verejnom vypočutí Rezník prezentoval svoje výsledky na poste generálneho riaditeľa v uplynulých piatich rokoch, ako aj víziu rozvoja agentúry v nasledujúcom päťročnom období. „Musíme poskytovať viac informácií ako iné agentúry. Mali by sme produkovať kvalitné, overené a rýchle informácie pre všetky druhy médií,“ zdôraznil. Dodal, že tendenciou dneška je postupná marginalizácia klasickej tlače a rast internetových médií.

Prioritami agentúry v budúcnosti by podľa Rezníka mali byť popri posilnenej spravodajskej činnosti weby TASR, prostredníctvom ktorých poskytuje informácie ako koncové médium, videoprodukcia a digitalizácia.

„Musíme spájať tradičné hodnoty, čo nám, ako verejnoprávnej inštitúcii prislúcha. Ale musíme ich našim odberateľom sprostredkovávať najmodernejšími digitálnymi formami,“ povedal na vypočutí Rezník. Dodal, že TASR patrí medzi hodnotovo najkonzervatívnejšie, ale technologicky najprogresívnejšie médiá na slovenskom trhu.

„Veľkú časť toho projektu tvorilo súčasné päťročné obdobie. Myslím si, že TASR za toto obdobie dosiahla naozaj pokrok. Mnohé problémy boli vyriešené, myslím si, že aj kvalita produktov je na oveľa vyššej úrovni ako pred piatimi rokmi,“ konštatoval pre TASR Masár. „Čo mňa osobne teší, aj ekonomika tlačovej agentúry sa výrazne zlepšila. Znížili sa náklady a zvýšila efektívnosť tejto spoločnosti. Čo sa týka nasledujúceho obdobia, pozitívne som hodnotil, že z hľadiska obchodného aj technologického projekt vystihuje trendy, ktoré v spoločnosti môžeme za najbližších päť rokov očakávať,“ dodal predseda Správnej rady TASR.

„Čo považujem za trochu nedotiahnuté, je vzťah so štátom. Za posledných päť rokov bol dosť turbulentný. Čo sa týka rozsahu a štruktúry požadovaných produktov, dochádzalo k pomerne výrazným zmenám medzi jednotlivými rokmi,“ upozornil Masár. „Pre agentúru by bolo veľmi vhodné, keby sa vzťah so štátom stabilizoval. Aby agentúra vedela predpokladať, aký objem finančných zdrojov asi môže od štátu v danom období dostať za produkty, ktoré bude štátu poskytovať,“ povedal s tým, že agentúra by za takýchto okolností vedela lepšie plánovať svoje aktivity, ako aj objem kapacít, ktoré bude na projekty v rámci spolupráce so štátom potrebovať.

„Predseda Správnej rady TASR je významný slovenský ekonóm, ktorý pri predkladaní Správy o činnosti TASR v parlamente, vo výbore pre kultúru a médiá, na vlastnej koži zažil, aká je realita vo vzťahu k systémovému financovaniu verejnoprávnych médií ako celku,“ reagoval Rezník. „Je ale treba povedať, že vzťah, ktorý sa pohybuje po sínusoide, sa v uplynulých dvoch rokoch stabilizoval. Ale je pravda aj to, že striktný systém financovania verejnoprávnych médií nie ukotvený legislatívne,“ doplnil.

„TASR bude vyvíjať aktivitu na to, aby stabilizovala aj tento segment. Aby vedela, ako je nastavený vzťah štátu k agentúre, ale aj verejnoprávnym médiám ako celku, lebo to umožňuje systémovo plánovať rozvoj agentúry,“ zdôraznil Rezník.

 

Zdroj: TASR

Ďalšie články

Aktuálne