12.5 C
Bratislava
sobota, 18. mája 2024

SNG: Výstava – Umenie a príroda stredovekej Európy – predĺžená do 16.2.2014

Najčítanejšie

Výstava zo zbierok Národného múzea stredoveku – Musée de Cluny v Paríži prináša netradičný pohľad na tradičné umelecké druhy stredoveku.

Stredobodom pozornosti je príroda v jej rozmanitých formách, podobách a – umeleckých druhoch. Príroda tvorila na jednej strane zdroj takmer nevyčerpateľnej inšpirácie pre ornamenty a symboly sakrálneho i profánneho umenia; na strane druhej bola zároveň – zvlášť na konci stredoveku – tiež objektom znázornenia a takmer vedeckého záujmu.

KEDY?  30. október 2013 – predĺžená do 16. február 2014

KDE? SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad, 3. poschodie

 

Organizátori: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum; Slovenská národná galéria; Réunion des musées nationaux – Grandpalais Paris; Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge Paris; Musée national des beaux-arts du Québec

Kurátori: Christine Descatoire, Béatrice de Chancel-Bardelot, Dušan Buran, Branislav Panis

Fond výstavy pozostáva približne zo stovky exponátov od 5. po 16. storočie, prevažne z oblasti „komorných umení“: zlatníctva, textilu a iluminácií. Je doplnený o niekoľko monumentálnych tapisérií alebo fragmentov kamenných architektonických článkov. Kontext expozície rozšíri niekoľko objektov zo slovenských zbierok (tabuľové maľby, erbová listina, gotická chórová lavica).

SNG-Umenie a priroda-obr.2
Fragmenty sochárskej výzdoby náhrobku: psy Francúzsko, 14. storočie. Mramor; 25 × 48 × 11 cm; 23 × 34 × 11 cm, Zbierka Du Sommerard

„Umenie a príroda stredovekej Európy“ je recipročným projektom k výstave Zlatom a ohňom. Umenie Slovenska na sklonku stredoveku, ktorú v Musée de Cluny v Paríži roku 2010 pripravila Slovenská národná galéria. Na rozdiel od minulej výstavy – s ťažiskom na neskorogotickom sakrálnom sochárstve a maliarstve – prítomná expozícia kladie dôraz na rozmanité funkcie umenia aj v profánnej oblasti. Prezentuje tiež umelecké druhy a žánre, ktoré sa vo fondoch našich múzeí takmer vôbec nenachádzajú (napr. textílie s orientálnymi motívmi od 5. do 13. storočia, slonovinové reliéfy alebo tapisérie s galantnými scénami z prelomu 15. a 16. storočia a pod.).

Sekcie:

Štruktúra výstavy sleduje niekoľko tém rozdelených do sekcií – nie je teda prísne lineárna:

1. Antické tradície, „barbarské“ prínosy a vplyv islamu
2. Vegetabilná a zoomorfná štylizácia v románskom umení
3. Rastliny a zvieratá v kresťanskej ikonografii
4. Vymyslená príroda: svet fantázie
5. Štýl a heraldická inšpirácia
6. Pozorovanie prírody: gotický ornament
7. Flóra a fauna: život a jeho okrasa
8. Príroda v kresťanskom umení a symboly dvornej kultúry
9. Človek v prírode: každodenný život
10. Zobrazenie krajiny

Všetkých Vás srdečne pozývame!

Daša Dúbravová


Foto hore:  Eucharistická holubica, Limoges, prvá štvrtina 13. storočia
Meď, jamkový email (champlevé), gravírovanie a zlátenie; sklené kabošony;
19 × 25 cm, Pôvodne zbierka A. Mallay; akvizícia 1851

Zdroj: Slovenská národná galéria

MediaHub.sk
MediaHub.sk
Mediahub.sk je mediálny portál, ktorý pôvodne vznikol v roku 2013 ako Masmediálne.info. Zaoberá sa masmediálnou a marketingovou komunikáciou. Jeho súčasťou do roku 2023 bol portál s televíznymi reklamami Spoty.mediahub.sk, ktorý vznikol v roku 2017. Portál Mediahub.sk sa začiatkom roku 2023 zlúčil s portálom BratislavskýVečerník.sk.

Ďalšie články

Aktuálne