„Advokácia je to, čo ma nadchýna. Rada robím veci s nadšením, vášňou a láskou. Profesionalita a vzťahy s klientmi sú základným pilierom mojej práce,“ píše sa v úvode stránky Toprozvod.sk, kde si klienti, ale aj široká verejnosť môžu prečítať o pracovnom portfóliu JUDr. Tijani Ćećezovej, LL.M.

Obdivuhodná dáma, s ktorou sme sa o jej práci rozprávali už pred dvoma rokmi, nedávno rozšírila rozsah svojej pracovnej náplne. O tom prečo vznikol projekt TopRozvod.sk, aká je jeho náplň a mnoho iných zaujímavých informácií nám JUDr. Tijana Ćećezova, LL.M. priblížila v krátkom rozhovore.

Do Vášho pracovného portfólia pribudol nový projekt s názvom TopRozvod.sk, ktorý vznikol s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmov širokému spektru klientov v oblasti rodinného práva. Čo podnietilo vznik tohto projektu?

Vznik projektu TopRozvod podnietili skutočnosti, že sa na našu advokátsku kanceláriu obracalo stále viac a viac klientov, ktorí potrebovali vyriešiť zložité právne vzťahy súvisiace s rozpadom ich manželstiev, úpravou výkonu rodičovskej starostlivosti o maloleté deti po rozvode, ako aj ich potreby riešiť majetkové záležitosti po rozvode manželstva /vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov/.

Dopyt klientov v oblasti rodinného práva nám vnukol myšlienku na vytvorenie projektu TopRozvod, ktorý má pomôcť práve ľudom, ktorým manželstvo z akéhokoľvek dôvodu nevyšlo a má im zjednodušiť a s našou pomocou zvládnuť jedno z psychicky najnáročnejších období v ich živote.

Preto sme sa rozhodli tejto skupine klientov poskytnúť komplexné riešenie ich životnej situácie a sprevádzať ich celým procesom rozvodu.

Pre našich klientov ponúkame empatický prístup, zanalyzovanie existujúceho stavu a následného návrhu riešenia /klientovi vždy vysvetlíme, aké má možnosti po právnej stránke a aké riešenie je preňho najprospešnejšie/.

S akými záležitosťami najčastejšie potrebujú rozvádzajúce sa páry pomôcť?

Rozvádzajúce sa páry poväčšine majú jasno v ich rozhodnutí rozviesť sa. Samozrejme, stretávame sa s prípadmi, keď jeden z manželov stále verí, že manželstvo je možné zachrániť prostredníctvom odbornej pomoci.

V takýchto prípadoch im odporúčame vynaložiť energiu na záchranu manželstva a rodiny, hlavne keď takýto rozvádzajúci sa manželia majú maloleté deti. Niektorým sa to podarí a k samotnému rozvodu nedôjde.

Tí, u ktorých tento pokus o záchranu manželstva a rodiny stroskotá, od nás potrebujú právnu pomoc a usmernenie hlavne v otázkach, ako upraviť styk rodičov s maloletými deťmi, ako nastaviť model stretávania sa tak, aby maloleté deti boli čo najmenej rozvodom poznačené, taktiež rozvádzajúce sa páry potrebujú pomoc vo vzťahu k úprave otázok výživného na maloleté deti a následne, keď už je manželstvo rozvedené pomáhame im s vysporiadaním majetku.

Pri poskytovaní našich služieb prioritne dbáme na záujmy maloletých detí a snažíme sa rodičom vysvetliť, že rozvod nie je náročný len pre nich, ale predovšetkým pre ich spoločných potomkov, ktorých sa odluka veľmi dotkne.

JUDr. Tijana Ćećezova, LL.M.

Vaša špecializácia v oblasti práva je veľmi široká, okrem toho ste generálnou tajomníčkou Slovensko – Srbskej obchodnej komory, ale spolupracujete, napríklad aj na projektoch Slovak Business Agency. Ako sa to dá všetko zvládnuť?

Právo ma vždy fascinovalo a som vďačná, že som si vybrala povolanie advokáta. Keď robíte veci, ktoré vás bavia a napĺňajú máte prirodzenú vnútornú potrebu si v oblasti, ktorej pôsobíte aj neustále prehlbovať vedomosti.

Moja špecializácia sa zdá byť široká na základe aktivít, do ktorých som zapojená, ale všetky tieto aktivity majú spoločného menovateľa a tým je opätovne právo. Tento rok som začala aktívne spolupracovať so Slovak Bussines Agency, pre ktorých vykonávam lektorskú a mentorskú činnosť a cieľovou skupinou sú aj začínajúci podnikatelia, ale aj spoločnosti, ktoré sú zapojené do rozvojového programu Slovak Business Agency.

Tieto spoločnosti školíme v oblasti právnych predpisov, predovšetkým Obchodného zákonníka, ale aj v oblasti práva duševného vlastníctva s cieľom naučiť ich, ako si ochrániť svoj business nápad, ako zodpovedne a efektívne podnikať za súčasného dodržiavania platnej legislatívy.

Čo je na Vašej práci najťažšie?

Každý jeden klient či už je to fyzická osoba, alebo obchodná spoločnosť, ktorého sa v našej kancelárii ujmeme, prichádza so špecifickým problémom, alebo požaduje právne poradenstvo šité na mieru, vykonané efektívne.

Preto vždy volíme individuálny prístup a vynakladáme množstvo energie, aby sme postupovali odborne v súlade so záujmami klienta. Táto naša činnosť je sama osobe ťažká, občas stresujúca, ale vždy dbáme na to, že na prioritnom mieste je spokojnosť našich klientov a kvalita nami poskytovaných služieb.

Aké sú Vaše najbližšie známe profesijné plány, respektíve máte v pláne aj naďalej rozširovať Vaše pracovné portfólio?

Snažíme sa reagovať na zmeny, ktoré prináša napr. zmena právnej úpravy v rôznych oblastiach právneho poriadku a túto zmenu transferovať do príležitosti pre kanceláriu.

V súčasnosti dokončujeme prechod spisov klientov na cloud a dôraz kladieme na ochranu dát klientov. Budujeme vzťahy, ktoré sú podľa nás najdôležitejšie, nakoľko naša kancelária slúži potrebám ľudí a v tejto činnosti určite zotrváme aj naďalej.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu