26.3 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Rada pre vysielanie a retransmisiu prideľovala rozhlasové frekvencie vo výberovom konaní

Najčítanejšie

Po včerajšom ústnom vypočutí žiadateľov dnes Rada rozhodla o pridelení voľných frekvencií na terestriálne rozhlasové vysielanie. Najviac frekvencií získal vysielateľ Best FM Media, spol. s r.o. Ide o frekvencie, na ktorých spoločnosť v súčasnosti vysiela programovú službu Rádio BEST FM.

Dôvodom zaradenia frekvencií do výberového konania je maximálna zákonná platnosť licencie 16 rokov, ktorá nastane v roku 2023. V dostatočnom predstihu s cieľom nenarušiť kontinuitu využívania frekvencií ich preto Rada zaradila do výberového konania a súčasní vysielateľ sa musel opätovne uchádzať o ich pridelenie.

Rada udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov a pridelila jej všetkých 23 frekvencií, na ktorých aktuálne vysiela, napriek tomu, že o šesť z nich prejavili vo výberovom konaní záujem aj dvaja iní vysielatelia. Jednej z nich, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom, sa spoločnosť SITY MEDIA, s.r.o. v rámci včerajšieho ústneho vypočutia vzdala; kolízne tak ostali len frekvencie, o ktoré sa uchádzal popri ich terajšom prevádzkovateľovi aj vysielateľ SUB FM s.r.o.

V podobnej situácii bola spoločnosť Rádio ON s.r.o. Aj platnosť licencie na vysielanie jej programovej služby THE END sa končí v roku 2023 a zo zákona ju nie je možné viac predĺžiť, spoločnosť sa preto o frekvencie, na ktorých aktuálne vysiela, musela znova uchádzať vo výberovom konaní.

Rada na základe ústneho vypočutia a predložených podkladov udelila spoločnosti licenciu na ďalších osem rokov a pridelila jej všetky tri frekvencie, ktoré využíva, hoci sa aj o ne uchádzali tiež iní záujemcovia.

Keďže spoločnosť FM Media s.r.o. počas ústneho vypočutia oznámila, že sa dvoch bratislavských frekvencií vzdáva, na zváženie ostala len tretia frekvencia balíka, o ktorú sa uchádzal aj vysielateľ SUB FM s.r.o.

Jediným novým projektom, ktorý bol vo výberovom konaní predstavený, je projekt Detského rádia Mareka Petráša, ktorý je dlhoročným vysielateľom Rádia Košice. Rada mu pridelila všetky frekvencie, o ktoré sa vo výberovom konaní uchádzal, a tak môže Detské rádio spustiť na štyroch frekvenciách v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Okrem toho Marek Petráš získal aj frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa pre posilnenie pokrytia Rádia Košice.

Svoje pokrytie rozšíri tiež vysielateľ FM Media Slovensko, s.r.o. pre svoje Rádio Mária, a to o štyri frekvencie, rovnako ako vysielateľ JF Property group s.r.o., vysielateľ programovej služby Rádio Prešov. Spoločnosti D.EXPRES, k.s. pridelila Rada pre účely vysielania EUROPA 2 obe frekvencie, o ktoré žiadala. Po jednej frekvencii získali vysielatelia Trnavského rádia a BB FM Rádia.

Dnešné rozhodovanie Rady o pridelení jednotlivých frekvencií bolo v záujme čo najväčšej transparentnosti, tak, ako včerajšie verejné vypočutie žiadateľov, ktoré rozhodovaniu predchádzalo, prenášané naživo prostredníctvom youtube kanálu Rady, kde ostáva dostupné vo forme záznamu.

Zasadnutie RVR zo dňa 24. 11. 2021, záznam z rozhodovania o pridelení konkrétnym uchádzačom:

Verejné vypočutie žiadateľov o jednotlivé frekvencie sa uskutočnilo online v utorok 23.11.2021:

Zoznam všetkých frekvencií a úspešných uchádzačov ukončeného výberového konania je uvedený v tabuľke:

Lokalita Frekvencia
[MHz]
Výkon
[W]
Úspešný žiadateľ
Novo zaradené frekvencie
Banská Bystrica 100,3 50  BB FM s.r.o.
Piešťany 107,9 100  Trnavská produkčná s.r.o.
Frekvencie pridelené spoločnosti Radio ON s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 17. 8. 2023)
Bratislava – Devínska Nová Ves 97,2 100  Radio ON s.r.o.
Bratislava – Technopol 97,2 250
Bratislava 106,1 50  Radio ON s.r.o.
Frekvencie pridelené spoločnosti Rádio Prešov, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 21. 8. 2023)
Prešov 91,4 500  JF Property group s.r.o.
Humenné 95,0 100  JF Property group s.r.o.
Stará Ľubovňa 97,4 500  Marek Petráš (Rádio Košice)
Košice 97,7 200  JF Property group s.r.o.
Poprad 106,6 200  JF Property group s.r.o.
Frekvencie pridelené spoločnosti Best FM Media, spol. s r.o.
(platnosť licencie sa končí 5. 12. 2023)
Bratislava 88,0 50  Best FM Media spol. s r.o.
Žarnovica 88,1 200  Best FM Media spol. s r.o.
Zvolen 88,1 200  Best FM Media spol. s r.o.
Nitra 88,2 200  Best FM Media spol. s r.o.
Považská Bystrica 89,5 300  Best FM Media spol. s r.o.
Poprad 90,3 200  Best FM Media spol. s r.o.
Kotešová 90,4 200  Best FM Media spol. s r.o.
Bratislava 90,6 50  Best FM Media spol. s r.o.
Žiar nad Hronom 91,0 160  Best FM Media spol. s r.o.
Piešťany 91,6 500  Best FM Media spol. s r.o.
Trebišov 93,0 250  Best FM Media spol. s r.o.
Trnava 93,0 200  Best FM Media spol. s r.o.
Košice 93,8 2 000  Best FM Media spol. s r.o.
Prešov 94,0 500
Nové Mesto nad Váhom 95,5 500  Best FM Media spol. s r.o.
Banská Bystrica 95,6 500  Best FM Media spol. s r.o.
Bratislava 95,6 100  Best FM Media spol. s r.o.
Žilina 98,0 250  Best FM Media spol. s r.o.
Trenčín 98,9 500  Best FM Media spol. s r.o.
Malacky 99,7 50  Best FM Media spol. s r.o.
Spišská Nová Ves 103,3 200  Best FM Media spol. s r.o.
Bratislava 105,5 50  Best FM Media spol. s r.o.
Stupava 105,6 100  Best FM Media spol. s r.o.
Frekvencie pridelené spoločnosti Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o.
(platnosť licencie sa končí 20. 12. 2023)
Topoľčany 102,9 250  nepridelená (žiadny záujemca)
Opakovane zaradené frekvencie
(vo výberovom konaní „Jeseň 2020“ o ne nikto nepožiadal)
Banská Bystrica 91,3 500  Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Rimavská Sobota 92,9 150  D.EXPRES, k.s.
Spišská Nová Ves 97,7 300  nepridelená (žiadny záujemca)
Banská Bystrica 98,7 500  Marek Petráš (Detské rádio)
Žilina 101,9 500  Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Žilina 104,2 500  Marek Petráš (Detské rádio)
Martin 107,2 250  Rádio Mária Slovensko s.r.o.
Frekvencie uvoľnené ich odňatím, resp. zánikom licencie
Prešov 104,1 500  D.EXPRES, k.s.
Topoľčany 94,7 150  nepridelená (žiadny záujemca)
Košice 102,5 500  Marek Petráš (Detské rádio)
Prešov 102,7 250

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne