19.7 C
Bratislava
nedeľa, 21. júla 2024

Mesto spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke

Najčítanejšie

Okrem novej električkovej trate a 7 nových zastávok, projekt zahŕňa aj úpravu 490 m existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 9 križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, 6 km novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate a výstavbu 4 nových mostných objektov.

Mesto Bratislava vo štvrtok 18. novembra odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, skupine dodávateľov s názvom „Združenie NS MHD PETRŽALKA“, zahájilo výstavbu predĺženia električkovej trate v Petržalke, v úseku od súčasnej konečnej Jungmannova po Janíkov dvor.

Okrem novej električkovej trate a 7 nových zastávok, projekt zahŕňa aj rekonštrukciu 490 m existujúcej trate od Bosákovej po Jungmannovu, vybudovanie 4 nových mostných objektov, 9 križovatiek riadených dopravnou signalizáciou, ale aj 6 km novej segregovanej cyklotrasy pozdĺž trate.

Nový združený most pre cestnú aj električkovú dopravu vznikne na Rusovskej ceste, most pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, most pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a lávka pre peších a  cyklistov ponad Chorvátske rameno.

V okolí novej trate pribudne tiež 9 925 m2 kríkov, 2 637 m2 trvaliek, 9 114 m2 lúčnych porastov, 180 228 m2 trávnikov a v priestore koľajísk sa vysadí 22 755 m2 rozchodníka podobne ako na zrekonštruovanej Dúbravsko-Karloveskej radiále.

Sadiť sa budú domáce kultivary ako javory, jasene, lipy, duby, topole, čerešne, jarabiny, hraby a aj druhy s výraznými kvetmi či farebnými listami ako napr. okrasné čerešne, okrasné hrušky, žltolisté agáty, pagaštany alebo červenolisté javory.

Vzhľadom na to, že nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť alebo prestavať, počas prác nevyhnutne vzniknú aj dočasné dopravné obmedzenia, o ktorých bude Magistrát včas vopred informovať tabuľami v teréne, na webovej stránke projektu www.petrzalskaelektricka.sk, ale aj na sociálnych sieťach mesta. 

(ts, red, fb)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne