19.7 C
Bratislava
nedeľa, 21. júla 2024

Desať generácií žiakov duálneho vzdelávania v dm

Najčítanejšie

Tohtoroční prváci sú v rámci dm duálneho vzdelávania desiatou generáciou v poradí. Sú to stovky odučených hodín a odovzdaných skúseností. V rámci odborov Obchodný pracovník, Obchodná akadémia a Predavač dnes študuje na pätnástich stredných školách po celom Slovensku 114 žiakov.

Z toho 38 z nich nastúpilo do prvého ročníka, čo je o 58% viac než vlani. Kým minulý rok bol poznačený pandémiou a prevažne dištančným vzdelávaním, v tomto školskom roku odštartovala nová etapa. Študenti aj pedagógovia sa tešia z faktu, že procesy bežia naplno aj keď s ohľadom na potrebné opatrenia.

Začiatky plné nadšenia

„Naše začiatky práce s mládežou sa viažu na školský rok 2011/2012. Viedli sme vtedy dialóg s viacerými strednými školami o možnosti spolupráce v oblasti odborného vzdelávania so všetkými prvkami toho duálneho. V tom čase totiž na Slovensku ešte duálne vzdelávanie nebolo zavedené do praxe,“ vysvetľuje Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami dm drogerie markt a pokračuje: „Pilotná spolupráca odštartovala medzi dm a SOŠ gastronómie a služieb v Prešove.“

V spomínanom období pracovníci v dm uskutočnili množstvo stretnutí so žiakmi základných škôl a ich rodičmi v Prešove a okolí, s ktorými hovorili o ponuke štúdia. Záujem vysoko prevyšoval vtedajšie možnosti.

„Nakoniec sme si vybrali prvé 3 talenty, ktoré začali študovať s podporou dm (v septembri 2012). Musím povedať, že to bol dobrý výber. Tieto 3 žiačky úspešne skončili školu a dodnes sú našimi kolegyňami. V minulom roku sme otvorili prvú dm filiálku, ktorá je personálne obsadená len z absolventov duálneho vzdelávania a práve tieto 3 prvé žiačky sú na vedúcich pozíciách filiálky,“ konštatuje s nadšením Marcel Blaščák.

Desať rokov skúseností

Absolventov reálne praktické skúsenosti pripravujú na každodennú pracovnú rutinu. „V školskom roku 2021/2022 túto možnosť využíva 114 žiakov z pätnástich stredných škôl. Máme 38 prvákov, čo je o 58% viac než vlani. Študentom sa venuje 176 kolegýň a kolegov z dm s certifikátom inštruktora a sú to vyslovene odborníci z praxe. Osvedčením o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania disponuje 122 filiálok, centrála spoločnosti a logistické centrum v Senci,“ hovorí Petra Treplánová, z rezortu Spolupracovník zodpovedná za komunikáciu duálneho vzdelávania dm drogerie markt.

Tohtoroční prváci sú už teda 10. generáciou v poradí. Žiaci študujú v troch odboroch: v študijnom odbore Obchodný pracovník, kde je 95 žiakov. V rámci učebného odboru Predavač sú začlenení 3 študenti. V odbore Obchodná akadémia so zameraním na centrálne rezorty pôsobí aktuálne 16 žiakov.

„Kvalita, ale aj rozsah vzdelávania sa za ostatné roky zvýšil,“ hodnotí Marcel Blaščák a pokračuje: „Vzdelávacie aktivity sú zamerané na odborný, ale aj osobnostný rozvoj. Cieľom je v prvom rade zaujať a povzbudiť žiakov vzdelávať sa. No zároveň ich podporovať, aby na sebe neustále pracovali. Vzdelávacie aktivity zohľadňujú naše potreby, a tak reálne pripravujú žiaka na povolanie. Ponuka vzdelávacích a rozvojových aktivít pre žiakov je moderná, atraktívna a zahŕňa širokú paletu prezenčných workshopov, digitálnych kurzov a webinárov.“

Šancu majú aj marginalizované skupiny

„V školskom roku 2020/2021 pokračovala dm v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození na projekte, ktorého cieľom je zapojenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín  do duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Prostredníctvom neho pomáha žiakom vyrovnávať sociálne rozdiely a tak vytvárať predpoklady na úspešné zvládnutie štúdia na strednej škole a následnej integrácie do bežného života,“ potvrdzuje Marcel Blaščák. Rozvoj týchto aktivít spoločenskej zodpovednosti má dm v pláne napĺňať aj naďalej.

Konečne aj unikátne workshopy

Minulý školský rok bol výrazne poznačený pandémiou a štúdium prebiehalo prevažne dištančne. dm nastavila proces a definovala potrebné nástroje online vyučovania už počas prvej vlny pandémie. To znamená, že v čase protipandemických opatrení, mali žiaci namiesto praktickej výučby už len dištančné vyučovanie a samoštúdium.

To, čo sa vtedy v online priestore osvedčilo, zostáva v digitálnej podobe aj naďalej. No v aktuálnej situácii je pre všetkých zúčastnených želaným osviežením možnosť vrátiť sa k zaužívaným vzdelávacím workshopom ako v minulosti.

Benefity duálneho vzdelávania

Prečo sa vôbec zapojiť do duálneho vzdelávania? Stredná odborná škola dokáže dať študentom nielen možnosť získať vedomosti, ale aj potrebnú prax. Príjemným benefitom je s tým spojená finančná nezávislosť.

Študenti sa na svoje budúce povolanie pripravujú v reálnych podmienkach, teda priamo v predajniach alebo v centrále dm, kde sa podieľajú na každodennom chode prevádzky. Už počas štúdia tak nadobudnú všetky potrebné vedomosti z praxe, ktoré im uľahčia začiatok pri nástupe do zamestnania.

„Čo mi dalo duálne vzdelávanie?“ zamýšľa sa nahlas absolventka duálneho vzdelávania Magdaléna Grznáriková: „Za najlepší benefit vo všeobecnosti považujem praktickú skúsenosť, pretože sa študuje systémom týždeň škola – týždeň prax. Okrem mojich bývalých spolužiakov nepoznám nikoho v mojom veku, kto by mal už štvorročnú prax. Z môjho pohľadu ponúka dm pre študentov bezkonkurenčne najlepšie možnosti osobnostného rozvoja a benefity, ako napríklad podnikové a prospechové štipendium, gastrokarta, hradenie nákladov spojených s internátom a cestovaním naň či ostatné benefity, ktoré dostávajú zamestnanci dm. Zaujímavou je určite aj možnosť práce v dm ihneď po ukončení štúdia,“ hovorí Magdaléna.

A ako vníma benefity duálneho vzdelávania študentka 1. ročníka Diana Grznáriková? „Za najužitočnejšiu vec na duálnom vzdelávaní považujem fakt, že nás dokáže skvelo pripraviť do reálneho pracovného sveta už na strednej škole. Ďalšou výhodou je istota pracovného miesta. Je to tiež super príležitosť ako spoznať nových ľudí a zarobiť si peniaze.“

Tento rok už žiaci absolvovali viacero spoločných stretnutí:

Spoločný deň – workshop plný tvorivých hier, počas ktorého sa spolužiaci mali možnosť spoznať medzi sebou a zoznámiť sa inštruktorkami.

ZáŽiTo(k) – divadelný workshop s nácvikom predstavenia.

Čo ich ešte čaká?

Exkurzia do centrálneho skladu a centrály – príležitosť spoznať jednotlivé procesy nevyhnutné pre chod dm.

Herbárium – študenti spoznávajú svet byliniek, bio kozmetiky a ekologického poľnohospodárstva. Vyrábajú si vlastné krémy či dezodoranty a pod.

Bylinky, sila prírody – dualisti majú možnosť zistiť, prečo sú výťažky z bylín a rastlín súčasťou drogéristických produktov a akú majú silu.

Ako sa pripraviť na maturitu – praktické rady a odporúčania.

Prezentácia ročníkových prác – súčasťou vzdelávania v dm sú aj projektové ročníkové práce.

Úlohou žiakov prvého ročníka je spoznať kľúčovú postavu v oblasti obchodu – zákazníka – jednotlivé typy a ako uspokojiť ich potreby. Druháci sa zameriavajú na sortimentné skupiny a produkty.

Témou tretiackych prác sú firemné procesy v dm, prečo je dôležité mať ich nastavené dobre a efektívne. Štvrtáci sa venujú téme Môj produkt – majú šancu vymyslieť si vlastný fiktívny produkt, zostaviť k nemu reklamnú kampaň a prezentovať vedeniu.

Stačí 5 krokov

Každý študent na druhom stupni základnej školy, ktorý bude čoskoro absolventom premýšľa, kam pôjde na strednú školu. A tiež jeho rodičia zvažujú, kam nasmerovať svoje dieťa v ďalšom vzdelávaní tak, aby sa rozvíjalo a neskôr uplatnilo v pracovnom procese. Duálne vzdelávanie je skvelé prepojenie štúdia s praxou. Ako sa doň zapojiť?

Stačí týchto 5 krokov:

1. Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.
2. Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.
3. Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.
4. Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.
5. Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.

Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne