9.9 C
Bratislava
sobota, 2. marca 2024

Hlavné mesto bude na budúci rok hospodáriť so sumou 481,8 milióna eur

Najčítanejšie

Návrh rozpočtu na roky 2022 – 2024 schválili mestskí poslanci na poslednom zastupiteľstve v tomto roku. Mestské poslankyne a poslanci odsúhlasili tiež jasné pravidlá pre tvorbu rozpočtu. Poslanci dali zelenú aj zámene pozemkov, čím začína proces, v rámci ktorého Bratislava získa jedinečnú Kochovu záhradu do svojho vlastníctva.

Rozpočet na roky 2022 – 2024

Napriek ťažkej situácii spojenej s dopadmi pandémie na hlavné mesto prioritami prijatého rozpočtu zostávajú projekty v oblasti dopravy. Počíta s plným nábehom výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke, s prípravou a realizáciou modernizácie električkových tratí Ružinovská radiála a Vajnorská radiála a takisto s modernizáciou viacerých trolejbusových tratí.

Zároveň sa naplno spúšťa parkovacia politika a výstavba parkovacích domov. Pokračovať chce mesto aj s ďalšou etapou obnovy vozidlového parku Dopravného podniku Bratislava, v prípade zamestnancov DPB sa počíta s valorizáciou miezd.

Stabilné miesto v rozpočte majú aj investície do verejnej infraštruktúry, mesto chce pokračovať v opravách chodníkov a ciest, vo zveľaďovaní verejných priestorov. V rozpočte počíta mesto aj s financiami pre sociálnu oblasť, bezpečnosť, šport či kultúru, ktorú bude podporovať najmä prostredníctvom grantových systémov Nadácie Bratislava.

Dlhové zaťaženie sa Bratislave podarilo udržať pod úrovňou hranice 50 %. Na porovnanie, v roku 2018 pri nástupe súčasného vedenia bola dlhová zaťaženosť 51,66 %, teda v období, ktoré ešte neovplyvnila kríza COVIDu. V budúcom roku bude Bratislava hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, so sumou 481,8 miliónov eur.

Rozpočtové pravidlá

Tvorba rozpočtu Bratislavy sa bude riadiť jasnými rozpočtovými pravidlami, ktoré odsúhlasil mestský parlament. Rozpočtové pravidlá hlavného mesta tvoria základný rámec pre tvorbu, schvaľovanie, zmeny a sledovanie rozpočtu hlavného mesta SR.

Stanovujú zodpovednosti jednotlivých aktérov na úrovni magistrátu hlavného mesta, ako aj na úrovni orgánov mestského zastupiteľstva. Do rozpočtového procesu zavádzajú predvídateľnosť termínov, transparentnosť v predpokladoch a zverejňovaní, a sledovanie plnenia kontrolných zistení a opatrení.

Prijatím rozpočtových pravidiel zavádza magistrát povinnosť pravidelnej revízie výdavkov hlavného mesta, ako aj pravidelné zverejňovanie čerpania rozpočtu na mesačnej báze, čo je dokonca nad rámec rozpočtových pravidiel, ktoré sú nastavené na úrovni štátu.

Bratislava získa jedinečnú Kochovu záhradu

Hlavné mesto v najbližších mesiacoch nadobudne pozemky v historickej Kochovej záhrade v Starom Meste. Roky neprístupný a neudržiavaný chránený areál chce mesto zrevitalizovať a sprístupniť obyvateľkám a obyvateľom.

Vzhľadom na to, že Kochova záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou, bude jej obnova koordinovaná s pamiatkarmi a v lokalite tiež prebehnú dendrologické výskumy územia. Bratislava záhradu získa v rámci majetkovo-právneho vysporiadania s Ministerstvom vnútra SR, ktorú odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo.

“Kochovu záhradu vnímam ako legendárne miesto, ktoré však bolo roky pod zámkom a bez riadnej údržby. Veľmi sa teším, že sa nám po dlhých rokovaniach s rezortom vnútra podarilo dospieť k dohode a Kochova záhrada sa začiatkom budúceho roka stane majetkom mesta. Chceme jej po dlhých rokoch dopriať adekvátnu starostlivosť a otvoriť ju pre ľudí. Tím z Metropolitného inštitútu ju začlení do projektu Živých miest,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Kochova záhrada vznikla v rokoch 1932-1935, ako súčasť súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. Záhrada tvorí spoločne so sanatóriom na území Slovenska unikátny celok.

Jeho podobu navrhli architekti Dušan Jurkovič a Jindřich Merganc, vlastnú výsadbu zelene v záhrade navrhol Jozef Mišák, ktorý stojí aj za zbierkou drevín v Arboréte Mlyňany SAV.

Vďaka špecifickej mikroklíme sa tu darilo aj cudzokrajným stálozeleným drevinám. V posledných rokoch však záhrada chátrala a realizovali sa v nej iba udržiavacie práce na báze dobrovoľníckych brigád a aktivít, ktorých iniciátorom bola nezisková organizácia Národný trust.

Dlhodobá systematická absencia údržby mala za následok úbytok najmä druhovej pestrosti drevín, ale aj narušenie architektonických súčastí a výtvarných diel.

Okrem Kochovej záhrady získa Bratislava aj ďalšie pre mesto dôležité pozemky – pod stavbou a v priľahlom okolí mestskej plavárne Pasienky. Majetkovoprávnym usporiadaním sa otvorí cesta na získanie finančných prostriedkov potrebných na rekonštrukciu samotnej plavárne a jej areálu.

Rezort vnútra v rámci majetkovoprávneho vysporiadania získal objekty najmä v mestskej časti Petržalka. Ide o budovy, ktoré už aj v súčasnosti užíva a má tam umiestnené svoje útvary. Hodnoty jednotlivých objektov určil znalecký posudok, zámenou získajú obe strany nehnuteľnosti v približne rovnakej hodnote.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne