4.1 C
Bratislava
štvrtok, 30. marca 2023

Bratislavský kraj je za spravodlivé rozdelenie eurofondov

Najčítanejšie

Tlačová správa KDH: Vedenie KDH v Bratislavskom kraji s rozhorčením sleduje situáciu okolo návrhu rozdelenia eurofondov pre občanov Slovenska pre nové programovacie obdobie 2021 – 2027. Štatisticky je v európskom rebríčku regiónov podľa výšky vytvoreného HDP na región Bratislava na 13 mieste najbohatších regiónov avšak podľa sociálno-ekonomických ukazovateľov (ukazovatele vyspelosti – životná úroveň, kvalita života, životné prostredie, dostupnosť sociálnych služieb) je na 181 mieste z cca 300 regiónov Európy.

„Pre objektívne porovnanie: ak v okrese Snina nemá kanalizáciu 20 obcí a v okrese Malacky 5 obcí, som presvedčený o tom, že v počte obyvateľov bez kanalizácie bude okres Malacky na tom minimálne rovnako keď nie horšie. Tým chcem len doplniť argumentáciu, prečo by sa v oblasti životného prostredia nemala republika deliť na oprávnené a neoprávnené oblasti, všetci občania SR si rovnako zaslúžia mať prístup k vode a kanalizácii, to musí byť priorita štátu bez ohľadu odkiaľ kto pochádza a kde žije a pracuje“ prezentuje starosta obce Jablonové Ondrej Uhliarik.

„Keď sa pozrieme na okolité krajiny v Európe, všade je hlavné mesto a s ním súvisiaci región hlavným lídrom rozvoja celej krajiny. Nesie zástavu celej krajiny v globalizovanom svete. Preto pokladám za absolútne kľúčové pre Slovensko, aby Bratislavský kraj, ktorý je motorom rozvoja celého Slovenska bol posudzovaný podľa vyspelosti a nie bohatosti. Dôsledkom výrazného obmedzenia čerpania pre Bratislavský kraj je neustále prehlbujúci sa modernizačný dlh a štrukturálne problémy kraja v oblastiach, ako sú doprava, životné prostredie, vzdelávanie a sociálna a zdravotná starostlivosť. Eurofondy predstavujú kľúčový nástroj pre financovanie verejných investícií na celom Slovensku. Práve preto musí metropolitný región Bratislava dosiahnuť spravodlivý podiel z eurofondov, ktorý odzrkadľuje skutočné pomery, problémy s nedostupnosťou bývania či ceny služieb“ konštatuje Tatiana Mikušová podpredsedníčka bratislavského KDH

„Každý rok sa do Bratislavského kraja prisťahuje vyše 8.000 ľudí z rôznych regiónov Slovenska. Potrebujeme sa postarať o seniorov, ktorí budovali tento kraj a veľká časť z nich nemá kde v kľude dožiť svoju jeseň života. Chýba nám vyše 2500 miest pre malých škôlkarov. Ako otec štyroch detí by som vedel rozprávať o chýbajúcich materských škôlkach v našom kraji. Vyčlenenie 1,48 miliárd EUR na 7 rokov pre 8 krajov na regionálny rozvoj je výsmech občanom. Nemôže predsa väčšina financií ostať ministerským úradníkom na ministerstvách. Bratislavský kraj nie sú ministerstvá! Ak bude silný Bratislavský kraj tak budú silné i regióny!“ dodáva podpredseda krajskej rady KDH v Bratislave Emil Mucha

„Bez flexibility pre BSK, budú mať problém vedecké inštitúcie ako SAV a univerzity sídliace v Bratislave, keď nebudú môcť modernizovať svoje „labáky“ tak im aj ten zbytok vedeckých kapacít utečie do Viedne, Brna, Budapešti, Prahy a slovenskú vedu znovu zabrzdíme ak nie úplne pochováme,“ pripomína vicestarostka Starého Mesta a predsedníčka Krajskej rady KDH v Bratislave Martina Uličná.

Kresťanskí demokrati z Bratislavského kraja sa pridávajú k výzve pre získanie 10% transferu a flexibilitu pre Bratislavský kraj v programovacom období 2021 -2027 v nadchádzajúcom období 2021 – 2027. Regionálne samosprávy majú mať oveľa väčšie rozhodovacie právomoci ako rezortné ministerstvá, spravujúce eurofondy. Ideálnym riešením, ktoré KDH dlhodobo presadzuje je potreba vyrokovania nového riešenia prerozdelenia eurofondov, spravodlivého pre všetkých 8 regiónov. Keď bude silný Bratislavský kraj tak bude silné celé Slovensko. Sme v tom spolu!

Výzva zástupcov KDH Bratislavského kraja Bratislavský kraj je za spravodlivé rozdelenie eurofondov

Rovnako ako vo všetkých krajinách okolo nás metropolitný región zohráva kľúčovú úlohu lídra pre rozvoj celej krajiny.

K tomu sú však existenčne nevyhnutné aj externé zdroje (eurofondy) v takom množstve ako to metropolitný región vyžaduje a potrebuje pre rozvoj.

Eurofondy sa zamerajú v bratislavskom metropolitnom regióne na päť kľúčových oblastí rozvoja a to prioritne na projekty:

  • Projekty udržateľnej mobility v prospech verejnej dopravy – aby sme ešte dokázali zvrátiť trend hrozivo narastajúcej individuálnej automobilovej dopravy. Preto, aby sme už konečne prestali tráviť v dopravných zápchach tretinu svojho života.
  • Projekty životného prostredia – pre ochranu zásob pitnej vody, dopadov na zmenu klímy, energeticky efektívnych riešení obnoviteľnými zdrojmi a chýbajúcu verejnú kanalizáciu v regióne. To všetko preto, aby sme si v našom exponovanom kraji vážili a chránili životné prostredie pre ďalšie generácie.
  • Projekty moderného vzdelávania – s dostačujúcou kapacitou učiteľov, kvalitnou infraštruktúrou a tiež prepojením na potreby trhu práce. Preto, aby mladí vzdelaní ľudia ostali pracovať v našom regióne.
  • Projekty pre kvalitné zdravotníctvo – pre zabezpečenie rovnomernej dostupnosti služieb s kvalitnou zdravotníckou infraštruktúrou ale aj lekármi a zdravotníckym personálom. Preto, aby sa zdravotnícka pomoc mohla poskytovať každému človeku v kraji.
  • Projekty pre urgentný rozvoj sociálnych služieb – určený pre seniorov z dôvodu rapídne starnúcej populácie, zvyšujúci sa počet nízkopríjmových skupín obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením zo spoločnosti. Preto, lebo na slušný život musí mať právo každý človek bez rozdielu.My, zástupcovia KDH Bratislavského kraja so znepokojením sledujeme návrhy rozdelenia eurofondov na Slovensku pre nové programovacie obdobie.

Pridávame sa preto k podpore a výzve 10tich slovenských europoslancov vrátane Ivana Štefanca a Miriam Lexmann a členov Rady partnerstva Bratislavského kraja a ďalších významných organizácií a subjektov pre získanie 10tich percent transferu a flexibilitu pre Bratislavský kraj v nadchádzajúcom programovom období 2021 – 2027.

Podpísaní:

Martina Uličná, Emil Mucha, Táňa Mikušová, Ondrej Uhliarik, Ján Žatko, Peter Šramko, Stanislav Fiala, Ivan Patoprstý, Ivan Štefanec, Juraj Liška

(ts)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne