9.5 C
Bratislava
piatok, 12. apríla 2024

Nebezpečný chodník a zjazd v bratislavskej Rači nevedia ľudia z Teamu Vallo/Teamu Bratislava vyriešiť už roky, i napriek opakovaným sťažnostiam obyvateľov

Najčítanejšie

Šiel som po Kubačovej ulici a uvedomil som si, že by tam mohol obyvateľ Rače spadnúť a ublížiť si. Podnet som nahlásil na odkazprestarostu.sk  a zhrozený som zistil, že nebezpečný chodník Miestny úrad nerieši už viac ako štyri roky (!). Problém si prehadzuje Magistrát a Miestny úrad Rača, ako v Kocúrkove.

Primátorom je Matúš Vallo a vedúcim životného prostredia a dopravy v Rači jeho kamarát Matúš Čupka, obaja z novovznikajúcej mestskej strany Team Bratislava.

Paradoxom ale je že sa spolu nevedia dohodnúť a nájsť riešenie problému. Odsúvajú si ho už niekoľko rokov a starosta Rače Michal Drotován a pravá ruka primátora Lenka Antalová Plavuchová (tiež z Teamu Bratislava) sa len mlčky dlhé roky prizerajú a nič neriešia. Na otázky Račianskeho Večerníka nereagovali. Problém si prehadzuje už štyri roky Magistrát a Miestny úrad Rača, ako v Kocúrkove.

Podnet nahlásil už 17. decembra 2017 kamarát súčasného starostu Michala Drotována a člen občianskeho združenia Priatelia Rače Rastislav Turanský, a i napriek tomu, že je so starostom Rače Drotovánom kamarát, k vyriešeniu podnetu stále nedošlo, ani po viac ako štyroch rokoch.

„Nebezpečný chodník a zjazd. Ani chodník ani zjazd. Autá si tam ničia podvozok a chodci za klzka padajú ma šikmine. A skúste prejsť kočíkom!,“ uviedol na stránke odkazprestarostu.sk v roku 2017 Rastislav Turanský z o.z. Priatelia Rače, ktorý priamo na Kafendovej ulici býva.

Vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy MČ Rača aktuálne pre Račiansky Večerník uviedol, že zodpovednosť je na Magistráte (problém sa ale nerieši už 4 roky): „Predmetný podnet vyžaduje pravdepodobne predĺženie chodníka pozdĺž Kubačovej ulice, aby sa chodci vyhli šikmej ploche vjazdu ku garážam. Vzhľadom na to, že chodník pozdĺž Kubačovej ulice je v správe Hlavného mesta považujeme za prirodzené, že jeho predĺženie by malo realizovať práve Hlavné mesto,“ uviedol Matúš Čupka z Teamu Bratislava pre Račiansky Večerník.

„Zaujímalo by ma, aký posun v tejto veci nastal. Ak túto časť šofér nepozná, tak si tu poškodí auto a ako bolo spomínané, prejsť tadiaľto s kočíkom je nemôžeme bez toho, aby som nemusela vstúpiť až na vozovku!,“ uviedla na stránke odkazprestarostu.sk ešte v septembri 2018 obyvateľka Rače, Ivana. Hlavné mesto SR Bratislava sa zbavovalo zodpovednosti za riešenie a vtedy reagovalo „Podľa našich informácií je komunikácia v správe MČ Rača“.

„Naďalej máme za to, že riešenie tohto úseku by mal riešiť magistrát hlavného mesta. Svedčí o tom aj tento list zo dňa 7.11. 2017, kde referent oddelenia cestného hospodárstva na magistráte podrobne vysvetľuje, prečo najskôr na tomto úseku došlo k náprave a potom sa to dalo do pôvodného stavu. Rovnako prisľubuje, že v roku 2018 sa k problému vrátia a vyriešia ho,“ uviedla v októbri 2018 hovorkyňa MČ Rača, Eva Miklánková.

Oddelenie správy komunikácií z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy reagovalo: „… Dodávateľ v dobrej vôli vyriešil situáciu predmetného vjazdu na vlastné náklady, avšak tento stav s takmer metrovým prevýšením bol síce čiastočne bezbariérový, ale zase skutočne život ohrozujúci. Zábradlie, ktoré by podľa niektorých domnienok situáciu vyriešilo, nie je možné takto osadiť do existujúceho vjazdu. Dodávateľ bol požiadaný vrátiť miesto do predchádzajúceho stavu. Situácia je teraz (žiaľ) rovnaká ako pred opravou, ale v prvom rade sme museli rýchlo napraviť situáciu, ktorá by mohla mať oveľa vážnejšie následky. Verím, že občania budú mať pochopenie, v rámci budúcoročných opráv by sme chceli toto miesto vyriešiť. Opakujem, že išlo primárne o opravu vozovky, nie chodníkov,“ uviedol v roku 2018 Ing. Martin Kubala, správca komunikácií Ba III., Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, a do dnešného dna nikto z Magistrátu nekonal.

Hovorkyňa MČ Rača v roku 2018 reagovala a zdôrazňovala miestnu príslušnosť predmetnej cestnej komunikácie. „Zároveň by sme chceli dať do pozornosti stránku kde je uvedený zoznam komunikácií, v ktorom sú rozdelené komunikácie v abecednom zozname, podľa správy. Pod poradovým číslom 775 je uvedená Kubačova ulica ako komunikácia II. triedy. Správcom komunikácií II. triedy je magistrát, ktorý zabezpečoval aj celoplošnú opravu tejto komunikácie spolu aj s chodníkmi. V dotknutej časti je Kubačova ulica na parc. č. 891/136 a táto je ohraničená zo strany rodinných domov, ich oplotením a na druhej strane zeleňou za chodníkom. Inkriminovaný chodník v podnete je teda v správe magistrátu. Mestská časť Rača bude v prípade opravy nápomocná a máme záujem na oprave spolupracovať, ale zadanie musí prísť z hlavného mesta,“ uviedla v októbri v roku 2018 hovorkyňa MČ Rača, Eva Miklánková. Poznámka Redakcie Račianskeho Večerníka: V zozname ulíc je Kafendova zaradená pod správu miestnej časti Rača, nie Magistrátu, ako komunikácia III. triedy.

V decembri 2020 reaguje Mgr. Matúš Čupka, vedúci životného prostredia a dopravy MČ Rača: „Podnet presúvame späť do zodpovednosti Magistrátu nakoľko ide o predĺženie chodníka, ktorý spravuje Magistrát. Prípravu a financovanie úpravy chodníka musia preto zabezpečiť kolegovia, ktorí v minulosti už raz priestor preasfaltovali. Zároveň nám nie je jasné akým spôsobom by prebiehala následná starostlivosť o nový úsek chodníka, keby ho financovala mestská časť zo svojich vlastných zdrojov. Z takéhoto nastavenia veci by vyplývalo, že mestská časť sa bude starať o približne osem metrov chodníka a jeho zvyšok pozdĺž celej Kubačovej by spravoval Magistrát. Toto by vytvorilo ešte väčší chaos pri správe verejných priestorov ako je to dnes. Ako Mestská časť Bratislava – Rača sme pripravení poskytnúť pri riešení tohto podnetu potrebnú súčinnosť,“ uviedol Mgr. Matúš Čupka.

Problém si prehadzuje Magistrát s Miestnym úradom Rača, ako horúci zemiak, obaja zodpovední Čupka, i Vallo sú zároveň členmi Teamu Vallo/Teamu Bratislava, pravou rukou, viceprimátorkou primátora Matúša Valla je bývala vicestarostka Rače Lenka Antalová Plavuchová, ktorá kandidovala v roku 2018 a bola zvolená za Team Vallo. Problém sa i napriek tomu, že sú všetci Vallovi kamaráti roky nerieši.

EDIT: po publikovaní článku a tlaku verejnosti ma kontaktovala viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová  z Teamu Bratislava a prisľúbila, že predmetný chodník bude už opravený v letných mesiacoch.

Nestalo sa tak ale do 17. septembra 2022, kedy píšem tento odsek. Na moje otázky odmietla pani Plavuchová reagovať a termín opráv nespresnila. Stihnú to s Matúšom Vallom do volieb? Nechajme sa prekvapiť.

Aktualizované 23.9.2022:

Lenka Antalová Plavuchová nás informovala, že predmetný chodník opraví Magistrát hl. mesta Bratislavy v prvom kvartáli 2023, ako dôvod prečo sa oprava nezrealizovala v avizovaných letných mesiacoch 2022, stroho uviedla „z finančno-kapacitných dôvodov“…“Mesto spravuje chodníky a cesty v 17 mestských častiach,“ doplnila Plavuchová.

Stav ešte ku 16.3.2022, ale stále bez zmeny, nebezpečný úsek miestna časť Rača, ani Magistrát neopravili (autor foto a videa: Marián Luha, Račiansky Večerník):

Marián Luha
Marián Luhahttp://www.racianskyvecernik.sk
Som šéfredaktorom portálov Bratislavský Večerník a Račiansky Večerník. Študoval som na masmediálnych fakultách na univerzitách na Slovensku a v Českej republike. V minulosti som pôsobil vo viacerých printových a elektronických médiách. V súčasnosti okrem portálov Bratislavskyvecernik.sk, Racianskyvecernik.sk a Novomestskyvecernik.sk vediem aj portály Mediahub.sk a Retazce.sk, ktoré sa ale začiatkom roka 2023 zlúčili pod jeden brand Bratislavský Večerník.sk. Zároveň vediem i printové noviny Račiansky Večerník a Novomestský Večerník. Žijem v najkrajšej bratislavskej mestskej časti Rača.👍🍀😉 Svoje tipy na články mi môžete zasielať na e-mail: marian@luha.sk, alebo telefonicky, sms na 0950 355 504. Ďakujem. Články o Rači nájdete > TU

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne