5 C
Bratislava
štvrtok, 30. marca 2023

Budúca podoba bytového objektu v Záhorskej bystrici je známa, napredujú aj ďalšie projekty mestského nájomného bývania

Najčítanejšie

Rozširovanie fondu mestských nájomných bytov je pre hlavné mesto jednou z priorít. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a mestskou časťou Záhorská Bystrica mesto pracuje na revitalizácií opusteného areálu bývalého učilišťa. Rekonštrukciou objektu – bývalého internátu v Záhorskej Bystrici, vznikne približne 90 nových, cenovo dostupných mestských nájomných bytov. Mesto už má k projektu architektonickú štúdiu.

V bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica sa nachádza roky nevyužívaný areál bývalého učilišťa. Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj a mestská časť Záhorská Bystrica pripravili komplexný projekt jeho obnovy a nového využitia. V areáli pribudne škola, škôlka, zariadenie sociálnych služieb aj mestské nájomné byty. Fond nájomného bývania sa po rekonštrukcii pôvodného internátu, ktorý posledných 12 rokov chátra, rozšíri o viac ako 90 nových bytov.

„Ide o unikátny projekt obnovy a premeny roky nevyužívanej budovy internátu, ktorý obohatí mestský bytový fond o desiatky nových bytov. Aktuálne sa rieši dokumentácia pre stavebné povolenie revitalizácie bývalého internátu SOU na bytový objekt a dokumentácia pre územné rozhodnutie na inžinierske siete a areálovú komunikáciu, ktoré by v lete mali byť hotové a podané na konanie,“ uviedla námestníčka primátora Lenka Antalová Plavuchová.

Budúcu podobu bývalého internátu navrhli architekti v združení studený architekti – Peter Stec, AK Ľubomír Závodný a Terra Florida, cez rámcovú zmluvu s Metropolitným inštitútom Bratislavy. Ich návrh počíta so zmenami v dispozičnom riešení tak, aby vzniklo kvalitné prostredie pre nájomné bývanie s adekvátnym zázemím, kde bude dostatočný parkovacích miest, či doplnenie zelene. Objem internátu, ktorý sa nachádza v dotyku s malokarpatskou prírodou, zostane zachovaný.

„Objekt je veľmi vhodný pre nájomné bývanie, zásahy do pôvodnej štruktúry internátu sú minimálne. Zo študentských buniek vzniknú dvojizbové byty a v podnoží domu, v pôvodnej jedálni, škálujeme veľkosti od jednoizbových, po trojizbové byty s palandami. Dom má širšie zázemie, súčasťou ktorého je aj komunálna práčovňa a coworkingový priestor s možnosťou spoločenského usporiadania interiéru. Silným momentom je miesto. Dotyku s lesom Malých Karpát odpovedá riešenie pozemku – parková úprava s detským ihriskom na trávniku pred domom. Parkovanie je v otvorenom vnútrobloku domu,“ priblížil architekt Ján Studený.

Ďalším míľnikom v rámci projektovej dokumentácie budú podklady pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Samotná rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu budúceho roka.

Súčasne napredujú aj projekty vlastnej výstavby nájomných bytov. Na Muchovom námestí v Petržalke pribudne 103 mestských nájomných a náhradných bytov. Bratislava už podpísala zmluvu so zhotoviteľom, so začiatkom prvej etapy výstavby mesto počíta na jeseň tohto roka.

S výstavbou ďalšieho bytového objektu na Terchovskej ulici v Ružinove, ktorý prinesie 83 bytov, plánujeme začať v roku 2023. Projekt je aktuálne vo fáze vypracovania projektu pre stavebné povolenie. Ďalší bytový súbor Janíkov dvor so 100 bytmi je aktuálne vo fáze architektonickej súťaži.

Napredujú aj ďalšie rozpracované projekty na zvýšenie dostupnosti bývania v hlavnom meste. Začiatkom tohto roka mesto pridelilo 14 zrekonštruovaných bytov žiadateľkám a žiadateľom o nájomné bývanie. V rámci obnovy mestského bytového fondu prejde počas tohto roka rekonštrukciou ďalších 30 bytov.

Mesto pracuje aj na rekonštrukciách nehnuteľností, zámerom je obnoviť byty v dvoch objektoch – na Zámockých schodoch v Starom Meste a na Velehradskej v Ružinove. V lete tohto roka bude podaná žiadosť na stavebných úradoch o povolenie rekonštrukcie.

Bratislava zároveň pripravuje verejné obstarávanie na nákup 100 bytov, ktorých kolaudácia by mala prebehnúť do konca roka 2023. Významnú úlohu v získavaní nových mestských nájomných bytov majú aj zmeny územného plánu a efektívna spolupráca s developermi vo verejnom záujme.

V rámci Zmien a doplnkov 08 územného plánu, ktoré sú aktuálne v prerokovaní, bude vytvorený pozemkový predpoklad na ďalšiu výstavbu stoviek mestských bytov. V tomto balíku zmien je zaradených sedem mestských pozemkov v štyroch mestských častiach.

(ts)

Avatar photo
Redakcia
Redakcia Bratislavského večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Aktuálne