26.3 C
Bratislava
utorok, 25. júna 2024

Bratislavská župa ide stavať nájomné byty

Najčítanejšie

Zadlženosť rodín, vysoké ceny nájomného, ale aj celkový nedostatok bytov. Bratislavská župa preto odsúhlasila zámer výstavby nájomných bytov. Vzniknú prestavbou existujúcich budov a slúžiť majú najmä ako štartovacie byty pre učiteľov či zamestnancov v oblasti sociálnych služieb.

„V Bratislavskom kraji evidujeme najnižšiu dostupnosť bytov na Slovensku. Na území kraja sa priemerne ročne dokončuje 5 000 nových bytov, čo ale nepokrýva dopyt. Výstavba a obstarávanie obecných nájomných bytov má od roku 2010 klesajúcu tendenciu. Preto sme pristúpili k analýze budov vo vlastníctve župy. Zamerali sme sa na tie, ktoré nie sú využívané, prípadne neplnia svoj účel a sú vhodné pre ich transformáciu na nájomné bývanie. Išlo by o dostupnejšie štartovacie bývanie pre učiteľov škôl v pôsobnosti BSK, či rozšírenie kapacity cenovo dostupného ubytovania pre zamestnancov župných zariadení sociálnych služieb,“ ozrejmil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Ako najvhodnejšie boli vyhodnotené budovy na Ivanskej ceste v bratislavskej Trnávke a na Úderníckej ulici v Petržalke.

V prípade Ivanskej cesty ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde BSK výrazne investoval finančné prostriedky do rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Samotná budova je len čiastočne využívaná. Preto by sa budova mohla po rekonštrukcii využívať pre ubytovanie zamestnancov v oblasti vzdelávania alebo sociálnej oblasti, prípadne pre iné verejnoprospešné funkcie.

Župa vytipovala túto lokalitu aj z dôvodu veľmi dobrej dostupnosti MHD a existujúcej infraštruktúry v blízkom okolí. Nespornou výhodou budúceho bývania v areáli, sú aj zelené plochy, ktoré sa tam nachádzajú. V blízkosti budovy sú možnosti pre umiestnenie parkovania automobilov a výhodou sú aj existujúce exteriérové športoviská v areáli. Rekonštrukciou budovy by vzniklo 58 bytových jednotiek s priemernou plochou bytu 50,7 m2 vrátane balkóna.

Druhou vytipovanou lokalitou je budova na Úderníckej ulici v Petržalke. Nachádza sa v susedstve bytových domov, neďaleko Železničnej stanice Bratislava-Petržalka a v blízkosti bývalého priemyselného areálu Matadorky.

Ide o bývalú budovu stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá je toho času nevyužívaná na svoj účel. Lokalitu BSK vytipoval na základe veľmi dobrej dostupnosti MHD ako aj existujúcej infraštruktúry, pešej dostupnosti železničnej stanice Petržalka, ako aj strategického bodu integrovanej dopravy v budúcnosti.

vizualizácia: Údernícka ulica

Práve táto lokalita postupom času prechádza transformáciou z priemyselnej zóny na rezidenčnú, čoho dôkazom je niekoľko existujúcich, resp. pripravovaných rezidenčných projektov v okolí. Dôležitým pozitívom je dostupnosť centra mesta. Zámerom BSK je vybudovať nový bytový dom s 13 bytovými jednotkami, s priemernou úžitkovou plochou bytu 51,1 m2.

Zámer budovania nájomných bytov už odsúhlasili župní poslanci. Samosprávny kraj tak môže pristúpiť k predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a zahájeniu relevantných legislatívnych krokov a postupov. Presné náklady budú vyčíslené v rámci vypracovanej projektovej dokumentácie. BSK plánuje využiť pre tento účel dotačný mechanizmus Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

(ts)

Redakcia
Redakcia
Redakcia Bratislavského Večerníka predstavuje starosti a radosti v bratislavských mestských častiach. www.bratislavskyvecernik.sk

Ďalšie články

Aktuálne