Rádio Devín pripravilo pri príležitosti osláv 50. výročia svojho vysielania množstvo noviniek

Rádio Devín je neoddeliteľnou súčasťou rozhlasových okruhov RTVS už od roku 1972, kedy 4. septembra odštartovalo svoje vysielanie ako programový okruh vtedajšieho československého rozhlasu.

V rámci osláv 50. výročia svojej existencie pripravilo Rádio Devín v tomto roku niekoľko zaujímavých projektov prostredníctvom vizuálnej kampane, programovej podpory vo vysielaní či v rámci samotných osláv svojho výročia.

Vizuálna kampaň 50. výročia Rádia Devín sa opiera aj o piatich ambasádorov, zástupcov druhov a žánrov umenia, medzi nimi napríklad aj spevák Peter Lipa, skladateľka Ľubica Čekovská či herec Robo Roth.

„Rádio Devín, slovami vtedajšieho riaditeľa Československého rozhlasu na Slovensku, Miloša Marka, malo priniesť na scénu interaktívnu spoluprácu s verejnosťou pri tvorbe kultúrnych hodnôt a kultiváciu más. Tento rozhlasový programový okruh v sebe nesie ideu bratstva národov ako aj bázu mierovej spolupráce medzi nimi. Rádio Devín je dodnes prvým a jediným rádiom na Slovensku, ktoré je profilovo zamerané výlučne na umenie a kultúru,“ približuje koncepciu Rádia Devín jeho intendantka Jana Orlická.

Rádio Devín dnes ponúka unikátnu programovú službu v podobe kultúrnej publicistiky, reflexií o súčasnom umení, originálnych literárno-dramatických žánrov, rozhlasových hier, dramatických pásiem, hudobných diel a žánrov nekomerčného typu.

„Rádio Devín je, svojim jasným ideovým poslaním a jedinečnou programovou štruktúrou, už 50 rokov kultúrnym majákom v rozhlasovom vysielaní na Slovensku. Som nesmierne rád, že za polstoročie si tento rozhlasový okruh vybudoval silnú poslucháčsku základňu a dokáže osloviť všetky generácie rozmanitosťou vysielania. Rádio Devín dokazuje, že aj napriek dlhej histórii v sebe stále skrýva potenciál osloviť nových poslucháčov a priniesť do rozhlasového éteru ešte viac kultúry a teším sa, že sa to deje práve pri takejto významnej príležitosti,“ hovorí generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Jednou z mimoriadnych programových ponúk od začiatku narodeninového roka Rádia Devín je 50-dielny cyklus režiséra Jakuba Nvotu a Kamila Žišku – Devín ušami dejín. V ňom obaja reflektujú originálnym spôsobom históriu média, silné osobnosti slovenskej kultúry a umenia, ktoré ho tvorili ako aj osobitnú ponuku a poslanie Rádia Devín. Ponuku zo vzácneho archívu diel reprezentuje Čí-tanie na pokračovanie s Homérovou Iliadou v podaní Dušana Jamricha.

Letná vysielacia štruktúra Rádia Devín, s názvom „Na vlnách kultúry“ je rozdelená na dve línie. Tím prúdového vysielania bude súčasťou štyroch festivalov organizovaných v spolupráci s platformou centier nezávislej kultúry Anténa. Táto vysielacia línia pod názvom KÚL – TÚR pokrýva festivaly:

  • Kvantum pod Topoľčianskym hradom, ktorý organizuje kreatívno-kultúrne centrum Pažite a Nástupište 1-12;
  • Slovenské alternatívne leto na hrade Bzovík, organizované centrom Bombura z Brezna v spolupráci s CNK Akropola a Záhrada CNK Banská Bystrica;
  • Festival súčasného divadla, tanca a performance Stanica Žilina – Zárečie;
  • ARTWIFE, multižánrový festival feministického umenia v centre Diera do sveta Liptovský Mikuláš .

Druhú líniu tvorí samotná programová štruktúra, ktorá bude vedená v líniách jazzu, divadla, vážnej hudby, literatúry a filmu s najvzácnejšími archívnymi ponukami za 50 rokov vysielania Rádia Devín.

Samotný slávnostný deň 4. septembra bude Rádio Devín oslavovať na medzinárodnej československej úrovni. V rovnaký deň, 4. septembra 1972, bolo totiž s rovnakým cieľom v Prahe zahájené vysielanie Rádia Vltava. Mimoriadnou medzinárodnou vysielacou štruktúrou a spoločným vysiela-ním si oba okruhy, Rádio Devín a Rádio Vltava, pripomenú svoju misiu jedinečnosti a súčasného poslania médií v oblasti kultúry a umenia.

Pre poslucháčov a divákov je pripravený aj slávnostný galavečer venovaný jedinečnej a originálnej programovej ponuke Rádia Devín a výnimočným osobnostiam, ktoré tvorili a tvoria počas 50 rokov hodnoty a idey tohto programového okruhu.

25. septembra si na obrazovkách televíznej Dvojky budú môcť diváci v hodinovom dokumentárnom filme prejsť silnými bodmi histórie Rádia Devín a zároveň vidieť koncentráciu mimoriadnych osobností slovenského kultúrneho a umeleckého života, ktoré sa podieľali a podieľajú dodnes na vysielaní jediného rádia kultúry a umenia.

30. septembra odznie Slávnostný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu venovaný 50. výročiu Rádia Devín spojený s oceňovaním osobností, ktoré svojim mimoriadnym osobnostným vkladom a profesionálnou erudovanosťou pomohli tomuto rozhlasovému okruhu rozvíjať kultivovanosť slovenskej spoločnosti.

Oslavy 50. výročia Rádia Devín bude sprevádzať aj vizuálna kampaň, v ktorej sa tento rozhlasový okruh predstaví poslucháčom prostredníctvom moderných grafických prvkov loga. Nové logo 50. výročia Rádia Devín nadväzuje na architektonický odkaz obrátenej pyramídy Štefana Svetka, hradu Devín, korporátnu kultúru RTVS a jej hodnotového systému ako verejnoprávneho média, ako aj symbol vysielacieho signálu a celoživotný kontakt s poslucháčom.

Vizuálna kampaň 50. výročia Rádia Devín sa opiera aj o piatich ambasádorov, zástupcov druhov a žánrov umenia, ktorí budú sprevádzať poslucháčov a divákov ideami tejto programovej služby počas celého obdobia osláv. Na vlne jazzu to bude spevák Peter Lipa, na vlne filmu režisér Peter Kerekeš, na vlne vážnej hudby skladateľka Ľubica Čekovská, na vlne divadla herec Robert Roth a na vlne literatúry spisovateľka Verona Šikulová. Ambasádori budú pripomínať počas štyroch mesiacov výročie Rádia Devín nielen z rozhlasového éteru, ale aj a na televíznych obrazovkách okruhov RTVS.

(ts)

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu